buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 28, péntek
Elemér napja

Évfordulók:
1553: Michel de Montaigne születése
1835: Elias Lönrot közzétette a Kalevalát

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Az ifjúság ősze


2004.10.06

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Tóth Krisztina egy még mindig fiatal költőnemzedék annak idején elsősként jelentkező, s azonnal figyelmet keltő képviselője. Felfedezni tehát nem kell őt, a kortárs líra kedvelői 1988-as jelentkezése óta számon tartják, sőt az Őszi kabátlobogás versei már korábban, a folyóiratokban is emlékezetessé válhattak. E nagyszerű indulás után 2000-ben a negyedik könyv, a Porhó már új és válogatott verseket tartalmazhatott, s a díjak mellett ez is az elismertség jele volt. S most itt a legújabb verseket tartalmazó, különös című könyv: a Síró ponyva. A nagyszerű indulás után a Porhó az igazi beérkezést jelentette, a legújabb kötet pedig véglegesíti a megszerzett rangot. Ez a nemzedék akkor kezdte a pályát – a nyolcvanas évek második, a kilencvenesek első felében –, amikor irodalmunkban fénykorát élte a posztmodern szemlélet. S mivel ennek a próza és annak újszerűsége állt a középpontjában, a líra sokat vesztett rangjából. Mert bár kétségtelen, hogy líránkban is megjelent – eleinte a nálunk megkésett neoavantgárddal egybefonódva – a posztmodern, kikerülhetetlenül feltűnő újszerűséggel az epika szolgált. Ily módon az ezredvégen a líra némiképp háttérbe szorult, s ez azért volt különösen szembeötlő, mert hagyományosan ez számított irodalmunk vezető műnemének. Teltek-múltak az évek, s ma már az is könnyebben belátható, hogy az új irodalmi áramlatban is sok a romlékony elem és mű, s az is, hogy a háttérbe szorult lírában viszont annál jóval több a maradandó a két ezredvégi évtizedben, mint amenynyit a korabeli fogadtatás elismert.

Az előző század utolsó esztendeiben már az is sejthető és látható volt, hogy a posztmodernek körében is megindult a klasszicizálódás, s az is, hogy a pályakezdő fiatalok egyre inkább ezt az ezredfordulói klasszicizmust képviselik. Tóth Krisztina lényegében a későmodenrség jegyében kezdte a költői pályát, s bár nála is megmutatkozott a posztmodern némi hatása, főként a Porhó új verseiben, az soha nem válhatott nála meghatározóvá. Ami általánosabban odakötheti őt, az az új érzékenység fogalmával ragadható meg. A lírai alany jelenléte, a személyesség jellege azonban Tóth Krisztina költészetében mindvégig inkább maradt rokon a későmodernséggel, mint a posztmodernnel. Lírájának egésze – s ez különös érzékletességgel érvényesül az új kötet 2000 és 2003 között keletkezett verseiben – elsősorban egy személy élettörténete. Ez a személy egyetlen, jól körvonalazható alak, itt és most él körünkben, s ami élettörténet kibontakozik, az természetesen nem feltétlenül azonosítható a valódi emberével, de valószínűsíthetően nagymértékű a rokonság. Ezt erősíti a nyomatékkal jelenlévő vallomásosság, amely az egyes szám első személyű és az önmegszólító közlésmódokban a legerősebb, de jelen van minden más nyelvtani formában is. Ez a személy élete harmincas éveiben jár – egyszer pontosan közli azt is, hogy „harminchárom éves vagyok”.

Ez éppen a krisztusi kor, s alighanem legfőbb ideje, hogy belássuk, mindaz, amit ez jelent, a női nemre éppúgy érvényes lehet, mint a férfiakra. Meghatározó, megrendítő számvetésre adhat alkalmat ez az életszakasz, amely ugyanakkor hagyományosan „az emberélet útjának felén” létállapotának is megfelel. Már van mire emlékezni, a múltnak már vannak befejezett történései, lezárt életszakaszai, s erről a kilátópontról a megéltség tapasztalatával már teljes hitelességgel elképzelhető az emberélet második fele, annak korlátozottsága, befejezéshez elvezető volta. Az ősz már az első kötet gyönyörű, címadó motívumaként felvillant, most azonban mintha még a nem ezt az évszakot idéző versekből is őszi hangulat áradna. Megfeleltethető ez a múlékonyság, az elmúlás képzetkörével, s ugyanennyire a meghatározó elégikussággal. Elégikus az emlékezés, a múlt és a jelen egybevetése, a perspektíva felvillantása, tehát az idősíkok közti vibrálás. Ennek felel meg a versdallam is,a mely soha eddig nem volt ennyire következetes, erőteljes, még a háttérben maradva is meghatározó. Különösen az első ciklus, a Macabre érvényesíti ezt. Itt mindegyik vers három részes, szonátaformát megidéző, 16 soros, keresztrímes, jambikus, versszaknyi, önmagában is megálló darabból áll, össze- és széttart, hullámzik a szöveg, körkörösen és a távolba elringóan is.

Ez az öntörvényű ezredfordulói klasszicizmus megidézi a száz évvel ezelőtti szimbolista-impresszionista lírát, de megidézi a szürrealizmust is. Ez utóbbit feltehetően elsősorban a modern francia líra alapos ismerete alapján, az előbbit pedig a franciák mellett a Nyugat első nemzedékének eredményeit is figyelembe véve. Olykor közvetlen rájátszások tanúsítják mindezt. Az Őszi sanszok Verlaine híres versének, a Készenléti dal pedig Kosztolányi Dezső Boldog, szomorú dalának parafrázisa. Ez utóbbi rendkívül jól sikerült újraírása a közismert számvetésversnek: „Múltkor, ahogy az emnulláson / jöttünk befelé és sötét lett, / eltűnődtem az elmúláson, / és felsoroltam (ugye érted?), / hogy van egy gyerekem, élni így ok / legalább egy, de még vagy hat van / ezen kívül”. A készenlét a halálra és az életre egyaránt vonatkozik, felelősségteljesen és verstudóan. Tóth Krisztina új verseskötete jelentékeny hozzájárulás ahhoz a feltevéshez, hogy a líra nem halhat meg, minden kor kigyöngyözi a maga lírai értékeit.

Tóth Krisztina: Síró ponyva
Magvető Kiadó
72 oldal, 1290 Ft

 
 
 

Vasy Géza

Magvető Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu