buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 24, hétfo
Mátyás napja

Évfordulók:
1786: Wilhelm Grimm születése (Hanau)
1811: Bessenyei György halála (Pusztakovácsi)
1836: Berzsenyi Dániel halála (Nikla)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Határtalan önhittség


2004.06.30

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Egy szöveggyûjtemény nem újdonságok, felfedezések tárháza – más a funkciója. Már megírt, már elhangzott szövegeket gyûjt egybe, hogy a szakembernek és az érdeklõdõ olvasónak ne kelljen könyvek tucatjai között, könyvek tucatjaiban búvárkodnia. A Pataki György és Takács-Sánta András szerkesztette, Természet és gazdaság címû ökológiai közgazdaságtani szöveggyûjtemény is ezért készült. Tegyük hozzá: megítélésünk szerint nagy gonddal és alapossággal. Huszonkét közleményt tartalmaz, és öt témakört képvisel. Az elsõ témakör négy tanulmánya az ökológiai közgazdaságtan mibenlétérõl értekezik. A második témakör ugyancsak négy közleménye a természeti erõforrások és a gazdálkodó ember összefüggéseit tárgyalja. A természet értékérõl szól a harmadik fejezet három közleménye. A negyedik fejezet a gazdaságtalan növekedés témakörét öleli fel hat tanulmány révén. Végül az ötödik fejezetben öt tanulmány taglalja a gazdasági globalizáció mibenlétét, amelynek a lényege a szerkesztõk szempontjából tulajdonképpen a bioszféra és az igazságosság globális válsága.

Tíz ember munkája nyomán állt össze a kötet: enynyien szûrték-válogatták a tanulmányokat. S bár nincs olyan téma, amelyrõl a figyelõ-érdeklõdõ ember már ne hallott vagy olvasott volna, mégis jólesik böngészni a könyvet, és rátalálni a nagy mondásokra, a nagy igazságokra a fülszöveg kínálatán túl is. Mindenekelõtt a rákfenérõl olvassuk szívesen, hogy rákfene: „Ha a növekedésnek nincsenek határai, akkor ugyanez érvényes az önhittségre is” – írja Wolfgang Sachs. Kenneth Boulding mondja az utókor szempontjáról: „Az értékek megõrzését fontosnak tartó ember végül mindig kénytelen olyan meglehetõsen homályos etikai elvekre támaszkodni, amelyek az egyén identitását nemcsak visszafelé, a múltbeli, hanem idõben elõre, a jövõbeli emberi közösségekhez és társadalmakhoz is kötik. (…) Ha az ilyen identitást kívánatosnak tartjuk, akkor az utókor szót kap…” Kenneth Arrow és szerzõtársai írják: „A természeti erõforrások, amelyeken végsõsoron minden gazdasági tevékenység alapszik, magukba foglalják az ökológiai rendszereket is, amelyek szolgáltatások széles skáláját nyújtják.

Ezek az erõforrások végesek, s átgondolatlan használatuk visszafordíthatatlanul csökkentheti a jövõbeli gazdasági termelés lehetõségét. Mindez azt jelenti, hogy a bolygó eltartóképessége nem határtalan.” Tovább csemegézünk: Sokkal inkább igaz, hogy a természeti erõforrások gazdálkodnak az emberekkel, mintsem fordítva: minél nagyobb és közelibb a nyereség reménye, annál nagyobb az a politikai hatalom, amely elõsegíti az adott erõforrás mértéktelen kiaknázását” – állapítja meg Donald Ludwig, szerzõtársaival egyetemben. Ehhez a megállapításhoz szorosan kapcsolódik a következõ idézet John Godwy tollából: „A letûnt civilizációk arra tanítanak minket, hogy az elitek politikai nyomása, mely saját hatalmuk minden áron történõ megõrzésére irányul, mindenképpen fenntarthatatlan rendszereket fog eredményezni, vagyis a környezeti romlás végül a társadalom felbomlásához vezet.”

Ugyancsak ehhez a gondolatmenethez tartozik Wolfgang Sachs egy másik mély értelmû észrevétele is: „A fejlõdésrõl szóló diskurzus mélyen át van itatva olyan tipikusan nyugati meggyõzõdésekkel, mint például a haladás, a növekedés, a piaci integráció, a fogyasztás vagy az egyetemes szükségletek. E fogalmak egytõl-egyig a probléma, nem pedig a megoldás részei. Nem szolgálnak mást, mint hogy elvonják a figyelmünket a környezethez fûzõdõ kapcsolatunkról szóló nyílt viták sürgõsségérõl, mivel kizárják az olyan társadalmak utáni kutatás lehetõségét, amelyek szelíd életmódot folytatva nem lépik túl saját kereteiket…”

A megoldhatóság lehetõségét például Sabine O’Hara sugallja: „Miközben a tervgazdaság utáni világban a piacgazdaságok térnyerésének vagyunk tanúi, egy paradoxonnal kell szembesülnünk: nem a növekvõ homogenitás és elvontság, hanem a növekvõ változatosság és kézzelfoghatóság adhatja a kulcsát annak, hogy a társadalmi-ökológiai problémákkal szembenézhessünk.” A bevezetésbõl megtudhatjuk, hogy a modern közgazdaságtan nagyon sikeres tudományterületnek tartja magát. Némelyek egyenesen a „társadalomtudományok királynõje” címmel illetik, több ok miatt. Egyrészt a többi társadalomtudományi diszciplinával összehasonlítva elért jelentõs politikai és társadalmi hatására hivatkozva. Másrészt ama vélt sikere okán, amelyet a természettudományokhoz hasonló módszertan és modellezés terén mutathat föl, elegáns matematikai eszköztárát csillogtatva. Harmadrészt pedig arra a vonzerõre hivatkozva, amelyet a többi társadalomtudományra gyakorolt és gyakorol, elsõsorban a racionális döntések egyszerûségében megkapó gazdasági modelljével. Az olvasókönyv, illetve a szöveggyûjtemény arra is jó, hogy meggyõzõdjünk a közgazdaságtan önképének helyességérõl. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy a közgazdaságtan az ökológiai közgazdaságtan korrigáló szerepe nélkül aligha lehet királynõ, legfeljebb futóbolond.

Természet és gazdaság. Ökológiai közgazdaságtan szöveggyûjtemény
Szerk.: Pataki György, Takács-Sánta András
Typotex Kiadó
3500 Ft

 
 
 

Gődény Endre

Typotex Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu