buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 7, kedd
Herman napja

Évfordulók:
1867: Osvát Ernő születése (Nagyvárad)
1889: Gabriela Mistral születése (Vicuña)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
„…elég már imákat írnom…”


2004.06.30

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Büki Attila lírája õriz valami fontosat a poézis (poiein – tenni, gyártani, alkotni) lényegébõl, amely a homo faberrel tart rokonságot. Vas István a lényegre mutatott rá: „Elsõ olvasásra meg kell állapítani, hogy ön tehetséges költõ – verseinek költõisége szembeszökõ….” Büki legfõbb eszköze az erõteljes kép. Alexa Károly „férfias” költészetnek tartja ezt a lírát. Büki attitûdjére ráillik Kálnoky László vallomása: „… Költõ vagy, hát ne féltsd magad / Pokoltüzétõl a jelennek.” Ebben a világban „Fortyogva pangtak el az eszmék – Hol sárból gyúrt ember / Sárból gyúrta isteneit.” Büki így tudatosítja az: önsorsrontás lényegét: „Szögeket ráz a deviancia. A sárga házban fénytelenült fejeket borotválnak.” (Alkohol, hold és szenvedély van.) „...Mit ér a világ, ha nincs lépés lépésre….” kérdezi a létezés megõrzött méltóságára apellálva.

A 80-as évek közepétõl a magyaros, a tonális vershagyományt változatosabbá teszi, kísérletezik a szaggatottabb, tördeltebb atonális hangzással. Lírájára jellemzõ a kevésszavúság, a képi és gondolati összefogottság, a kiélezett konfliktusok versbe emelése: Bükön, „tutul a szél / kotyog a kiszikkadt / öregasszonyvilág // felszökik a föld alól / hallgatni nemzete nyelvét / — »a magyar Cato« — / Felsõbüki Nagy Pál.” Büki Attila eddig megjelent köteteibõl kompozíciót meghatározó ciklusokba válogatta a Félvilág versanyagát. Elsõ kötetének, az Arcomon szél söpörnek (1978) jellemzõje a hagyomány és az újító szándék ígéretes mértéke. A Szélfútta szavakban (1986) találta meg igazi hangját, költõi fejlõdésének valódi lehetõségeit: „a Biblia hátlapján / õseim négyjegyû számok / márciusimadár- zöldek / október-fehérek / s befagyottak / mint a csillagos vályuk.” (Kalligrafikák a kölyökkorból). Képzettársításának fontos eleme a zeneiség és a festõiség, különösen pedig a szavak erõteljes, értelmi kisugárzása. 1989-ben párizsi képkiállítására egy tükörszerkesztésû, bilingvis, magyar és francia nyelvû versválogatással utazott, címe: Havas utak szárnyain (1988). A Mire hazaérünk (1990) kötetben költõi komponáló készségét hosszabb, teljesebb versekben is bizonyítja. Jellemzõ rá a József Attila-i verseszmény, az alapgondolattól meghatározott versforma. (Ebbõl a Szépirodalmi Kiadónál napvilágot látott kötetbõl szûkmarkú, de a kötet egészét tekintve arányos válogatást találunk az új könyvben.) Büki lírájának magassági pontját az 1998-as Magyar határ jelöli, amelynek a mottója: „nem érzékelem / hogy hamar jöttem / s korán távozom / jól tudom / örök az alkony kéke / s mire megérek / por és hamu lesz homlokom // hóemberesedõ hazámnak / odadobtam már nemegyszer titkaim félelmeim / jól tudom / aki eljön otthonról hazáig / a szívembe fogódzik / s velem lesz mindhalálig”. A Messzire vonuló repülõk címû versben Szilágyi István regénycímére utalva szögezi le: a lényeg nem változott: „rég fénybõl hull / kõ a kútba / s árnyékos tükre szétszakad.” Büki Attila költeményeket ír prózában, verseinek ideavilágát a kimondás hitele teszi emberivé: nála azonban a „szelíd, lágy rezignáció, halk elégikusság (…) nem valamiféle megnyugvást, hanem éppen ellenkezõleg: vibráló nyugtalanságot, diszharmóniát takar.

Ez a szorongó nyugtalanság teremti meg a versformák változatosságát is, mely rövid, aforisztikus-játékos, vagy létképzeléses soroktól a dalszerûen kötött dikcióig gazdag érzelemhullámzású szabadversektõl tömör, összefogott prózaversekig terjed.” (Bertha Zoltán.) A Valóság (Új versek) kötetzáró ciklusban „A múltnak sosincs vége” – Rakovszky Zsuzsának dedikált versben emlékezik: „húszéves önmagamra / s arra hogy ültem vele / az örök májusok egyikében / ott a Cézár-házban / hol nem lehettem / se verse alanya / se szerelme”. Büki Attila végkövetkeztetése: „…elég már imákat írnom képbe-versbe / mikor minden más úgyis lényegtelen.” Büki Attilának üzenem írja és fesse a végtelent, abban a tudatban, hogy majd „ fölfedez egy késõ filozopter, / Ki doktor lesz mûveidbõl, és idõvel / Egyetemen professzor...”(Juhász Gyula). Miközben dühödt erõvel folytatódik a „satana commedia”, idõszerû a Prima könyörgése: „Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Ámen.” A Félvilágot kötetet a költõ festéményeinek reprodukciói díszítik. Akvarelljeire megemelt finom sejtelem jellemzõ, amely festészetét különleges szépségûvé emeli. Az egyedi, egyszeri ihlet pillanata vezeti ecsetjét. A kötetborítót Kitty Izcram tervezte.

Büki Attila: Félvilág
Xénia Könyvkiadó – Örökség Könyvmûhely
240 oldal, 1900 Ft

 
 
 

Cs. Varga István

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu