buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 22, szerda
Vince és Artúr napja

Évfordulók:
1729: Gotthold Ephraim Lessing születése (Kamenz)
1788: George Gordon Noël Byron születése (London)
1823: Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt
1989: Weöres Sándor halála (Budapest)
1989: A Magyar Kultúra Napja
1993: Abe Kobo halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Egy költői életmű


2004.05.29

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Május 8-án délután a Magyar írószövetségben barátok és tisztelők sokasága köszöntötte születésének 85. évfordulóján Jánosy Istvánt. Ebből az alkalomból két könyv is megjelent. Az egyik csak szűk kör számára, mindössze száz példányban, bibliofil kivitelben, s ennek beszédes címe: Jánosy István köszöntése. A másik könyv mindenki számára hozzáférhető: az Összegyűjtött versek a Kortárs Kiadó gondozásában készült el. Hatszáznegyven oldalon sorakoznak a versek, amelyeknek keletkezési dátuma 1944-től 2001-ig ível. Tekintélyes és tiszteletet parancsoló életmű ez, amely azonban korántsem csak ennyiből áll. Hiszen Jánosy István egyik legsokoldalúbb alkotónk. Drámái, elbeszélései, tanulmányai is köteteket töltenek meg, s emellett egyike a korszak legkiválóbb műfordítódnak, akinek érdeklődése Aiszkhülosztól, az óind eposzoktól Ginsbergig, sőt John Lennonig terjedt.

Jánosy István a teljes humán kultúra, s ezen belül hangsúlyosan a művészetek, a líraszeretet költője. Nyilván alkati, a sorsképletbe eleve beleivódott törvényszerűségek vezették erre az útra azt, aki a bölcsészkaron görög-latin-pszichológia szakokat végzett el, majd ezt követően a soproni evangélikus teológián is diplomát szerzett, ám a költészet, a céhbeli társak iránti vonzódást az is elmélyíthette, hogy Jánosy István lírája mintegy félárnyékban formálódott, nőtt jelentőssé. Jellegzetesen az a típus Ő, amelyet a költők költőjeként szokás számon tartani, s az irodalmárok tudják, hogy az ilyesfajta poéták, bármennyire értékeket hoznak is létre, hosszabb távon is inkább csak a szakmabeliek nem múló érdeklődésére számíthatnak, s így vannak jelen immár nyolc évszázad magyar költészetében, hatásokat bátran magukba olvasztva, s hatásokat, tapasztalatokat, fölfedezéseket átörökítve az utódokra.

Első verseskönyve, a Prometheus 1948-ban jelent meg, egyik utolsó példájaként annak a fajta irodalomnak, amelyet ugyanez az esztendő, a „fordulat éve” hosszú időre ki iktatott a magyar szellemi életből. így aztán semmi furcsállni való nincs azon, hogy a költő következő könyve csak tíz esztendővel később jelenhetett meg. S ez sem lírai költeményeket tartalmazott, hanem a Rákóczi ifjúsága című verses epikai alkotást, amely mindazonáltal lírával telten zengő. Miután a végzettségei miatt is gyanús költőnek költeményei nem jelenhettek meg, neki is olyan utat kellett keresnie, amelyen járva valamiképpen mégiscsak az irodalmi élet részese lehet. Erre elsősorban a műfordítás adott lehetőséget, majd a haladó magyar történelmi hagyományokhoz fordulás, amelynek megengedett mintái a történelmi dráma, a verses epika és az ifjúsági regény voltak. Jánosy művének természetesen semmi köze nincsen semmifajta marxizmushoz, sőt még azt is megengedte magának, hogy az 1956-ban már kész alkotásba a megjelenés előtt becsempéssze a forradalom és áldozatai előtti tisztelgést is. A hegyaljai felkelés ürügyén például így: „Oh, lesz-e még / ily boldog óra. Fiatalok arcán átszellemültség lesz-e még? / Hogy lelkesült Zrínyi harcán – az a nagy rajongás lesz-e még? / hogy fontolatlan halni kész a hazáért, a legszegényebbekért. / Lesz-e még, lesz-e még?”

Aztán 1960-ban megjelenhetett a második lírakötet, majd sorra, ha nem is sűrűn a többi, a mostani gyűjtemény éppen a tizenkettedik a sorban. Jánosy István munkássága otthonra találhatott a költők és a figyelmesebb versolvasók körében, s díjakkal is kezdték elismerni munkásságát. Öntörvényű világ az övé, mint minden jeles alkotóé, de ő szinte társtalanul külön jár. Valóság és látomás, sőt álomlátás sajátos egységét teremtette meg, egyszerre realista és imaginárius költő. Alkotásait vers helyett célszerűbb a költemény kifejezéssel illetni, s nem is csupán poétikai értelemben, hanem e fogalom ódon hangulati értékére is gondolva. Miként az idők homályában valaha feltehetően együtt született, hangzott zene és versszöveg, ő is a zeneiség és a költőiség immáron modern egységét teremtette meg. Művei többféle értelemben is zeneiek. Igen gyakran alkalmazza a kötött, s ezen belül az időmértékes ritmusokat. Ezekre ráépül a versdallam, amely minden esetben más és más, mégis van stiláris állandósága is, fölismerhető, miként egy-egy zeneszerző néhány taktus után. E formai jegyek természetesen mélyen tartalmiak is tehát, s átsugároznak a költőiségnek egy olyan területére is, amelyet zenei festésnek lehetne nevezni. így az is magától értetődő, hogy versek sorában tematikusan is jelen van a zene, Baché, Mozarté, Bartóké, másoké, a zene, amely ilyképpen nem csupán az alkotó életét hatja át, hanem műveinek világát is formálja.

E költészet középpontjában a harmóniára törekvő ember áll, akit törekvésében mindegyre gátol az embernek és a társadalomnak mindenkori esendősége és különösen annak huszadik századi, nemegyszer otromba gyarlósága. Jánosy István azonban úgy gondolja, hogy azért ember az ember, mert mindennek ellenére törekszik a harmóniára. Részeként a világegyetemnek, részeként a földi természettörvényeknek az ember képes arra, hogy szeressen, hogy szeretetben éljen, legfőbb parancsnak azt tartva, hogy ölni bűn, az élet minden formája tiszteletre méltó. A prométheuszi hittel induló, majd a nagy kaszással is szembenézni kényszerülő ember útján így válhattak a költő legfőbb hőseivé Jézus és Gandhi, legjellegzetesebb motívumai pedig a zeneiség és a szeretet mellett a természet, a kultúra, az álom, a szépség. Az emberi gőgöt szerénységgé, a tájékozatlanságot tudássá, az eltévedtséget megérkezéssé, a diszharmóniát harmóniává varázsolja át ez a költészet. Teszi tehát azt, amire a költő hite szerint mindnyájunknak szüksége van.

Jánosy István: Összegyűjtött versek
Kortárs Kiadó
645 oldal, 3200 Ft

 
 
 

Vasy Géza

Kortárs Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu