buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 21, kedd
Ágnes napja

Évfordulók:
1823: Madách Imre születése (Alsósztregova)
1950: George Orwell (er. Eric Arthur Blair) halála (London)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Tragikumra hanszerelve


2004.02.12

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A huszadik század második felében kezdhettünk reménykedni abban, hogy nem törvényszerű az írók és más művészek korai halála. A századfordulós zsenikultusz és betegségkultusz egymáshoz hangolásától már messze voltunk, egyre több betegség vált egyébként is gyógyíthatóvá, s a minimális anyagi létbiztonság is egyre elérhetőbbnek mutatkozott. Akadtak már szerencsésen hosszú életű alkotóink. A Nyugat nagyjai közül alig néhányan értek meg magas életkort, a rájuk következő nemzedékből viszont többen, s ők meghatározó hatással voltak a hatvanashetvenes évek magyar irodalmára. Az egész országban kezdett emelkedni az átlagos életkor, ugyanakkor sokan, főleg férfiak haltak meg, jóval a hatvanadik életévük előtt. Az 1945 után induló írónemzedéket többször is megtizedelte a személyiség és a történelem sorsának összefonódása. S bár kíméletesebb, de továbbra sem bíztató az 1940es években születettekhez az idő. A korai halottak közé tartozik Baka István, Balázs József, Hajnóczy Péter, Petri György, Rózsa Endre, Simonffy András, és sajnos ezt a névsort folytatni lehetne.

Az utókor kötelessége az életművek folyamatos gondozása: szövegkiadásokkal, elemzésekkel, monográfiákkal. Baka István maga rendezte halála előtt sajtó alá verseinek gyűjteményét. Munkásságáról számos elemzés látott napvilágot. A folyóiratok közül a Forrás, az Új Forrás, a Tiszatáj pedig három alkalommal is összeállítással, emlékszámmal tisztelgett előtte. S ezidáig három könyv is megjelent róla: Árpás Károly és Varga Magdolna továbbá Fried István tanulmánykötete, valamint az első monográfia, amelynek Nagy Gábor a szerzője. Hátra van a teljes életmű kiadása. Erre vállalkozott most a szegedi Tiszatáj Könyvek sorozata. Négy kötetben szándékoznak kiadni Baka István munkáit. Első alkalommal a Versek minden eddiginél teljesebb kiadására került sor. Gerince a még Baka által összeállított Tájkép fohásszal (1996), a Függelék pedig az ide fel nem vett verseket, a tréfásakat, az alkalmiakat, a vázlatokat, töredékeket, változatokat, végül három, a hagyatékban maradt művet ad közre.

Baka István ifjúkorát szülővárosában, Szekszárdon töltötte, majd a szegedi tudományegyetemen szerzett diplomát. Kétévi szekszárdi tanárkodás után visszatért Szegedre és haláláig a Kincskereső c. gyermekújság szerkesztője volt.

Tudtommal "gyermekirodalmi" műveket nem írt, s olvasói számára ez érthető, hiszen, ha valami messze esik e terület megkívánt költőiírói világszemléletétől, akkor az ő művei első között sorolhatók e távoli tartományba. 1975ben jelent meg első, karcsú verseskönyve, a Magdolnazápor, s már komoly szakmai sikert arató pályakezdő munkában kész költőként mutatkozott be, mind világszemléletét, mind poétikai eszköztárát tekintve. Számára a létező világ tragikummal van átitatva, s nemcsak a jelen, hanem a múlt idő teljessége és az elképzelhető jövő is. Miként Nagy Gábor megfogalmazta monográfiájában: "nemzeti és egyetemes apokaliptika" határozza meg ezt a költészetet. Kiket idéz meg a magyar kulturális hagyományból? Dózsát – többször is –, Zrínyi halálát, a prédikátorénekeket, a kuruc dalokat, Petőfi halálát, a Világos utáni Vörösmarty!, Liszt Ferenc halál és sátánzenéjét, Széchenyi Döblingjét egész versciklusban, akárcsak a tragikus Ady Endrét (Háborús téli éjszaka, Ady Endre vonatán).

Az egyetemes kulturális hagyományból a Biblia, a kereszténység a legfontosabb számára. Pusztán verscímekkel is szemléltetni lehet ezt: A Jelenések könyvéből, Az apokalipszis szakácskönyvéből, Circumdederunt, De profundis, Gecsamáné, Három apokrif, Isten fűszála, Sátán és Isten foglya, Zsoltár, Tűzbe vetett evangélium. S mindeme művekben és továbbiakban is kikerülhetetlenül jelen van a pusztulás, a halál képzete. Ismét csupán címekre hagyatkozva: Gyászmenet, Halálboleró, Halottak napja (e két utóbbi cikluscím is), Halottak éje, Mefisztókeringő, Siralomház, Trauermarsch.

Valóban Sátán és Isten foglyaként jelenik meg a versekben az ember: hitetlenül, lázadóan, lemondóan, istenkeresőben. A létező világ a Sátán birodalmának mutatkozik, ezért a képzetesben is dominánsan jelen van. Isten léte, a hit a remény pedig azért is bizonytalan vagy elképzelhetetlen, mert jelenvalósága nem mutatkozik meg, mert engedi – ha van –, hogy az emberiség útja haláltáncként legyen megélhető. A gyógyíthatatlan betegséggel való küszködés, a haláltudatot elmélyítő halálközelség utólag is igazolja a kezdettől meglevő tragikus komorságot, amely ugyanakkor nem a belenyugvás, nem is a prófétálás hangján szólal meg, hanem a keserűségén, a lázadásén. S nem az élet, hanem a tragikus valóság ellen lázad.
Baka István költészetét nem szabad feledésre ítélnünk. Az ezredvég egyik jellegzetes hangja az övé.

Teljesítsük be egyik búcsúzó versének végóhaját: „jó volna lenni még talán de / mit is tegyek ha nem lehet / a szótáradba írj be s néha / lapozz föl engem és leszek” (Csak a szavak).

  Nem leltem sírra, így hát visszajöttem,
  Van föld alattam, ám nincs ég fölöttem,
  S volna is, mit kezdenék vele, –
  Annak az égnek úgysincs istene.

  Találkoztam, míg éltem, angyalokkal,
  Nem eggyel, azt se mondhatnám, hogy sokkal,
  De szárnyuk mára zúzmarás, hideg, –
  Nem űznek el, de meg se védenek.

  Voltam, ki voltam, s vagyok, ki vagyok,
  De nem leszek – csak ennyit tudhatok
  Előre, biztosan, de semmi mást,
  így ítélj meg s a bűnöm így bocsásd!

  Baka István:
  Sztyepan Pehotnij feltámadása

Baka István művei
Versek
Tiszatáj Könyvek
475 oldal, 2850 Ft

 
 
 

Vasy Géza

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu