buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Itália bűvöletében


2004.04.08

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A karácsonyi könyvvásár egyik legszebb kiállítású, reprezentatív kötete Kárpáti Kamilné Lőkös Margit – Gí – fotókönyve Itáliáról. A képeket nagyszerű versválogatás kíséri – a 20. század Itália-rajongóinak főhajtása az olasz kultúra örökéletű remekei előtt. A költő és a Múzsája mintegy negyedszázada szinte évente „zarándokol” a Művészet és a Szépség őshonába, hogy ott és újra felfedezzék az olasz táj és kultúra legrejtettebb titkait. A fotók egy részét már Kárpáti Kamil Időaranylás című kétkötetes – itáliai ihletésű versekkel teli – életmű-válogatásából ismerhetjük, bár ott inkább csak illusztratív szerepük volt; most azonban önálló életre kelnek és teljes pompájában idézik meg az „örök Város”-t, Rómát, s kisebb, de nem kevésbé híres múltú Velencét, Firenzét, Veronát, a meghitt pillanatokat, amelyek e városokhoz kötik a művész-párt felülmúlhatatlan szerelemmel.

A mintegy 150 jellegzetes, egyéni ihletettségű felvételből kirajzolódik az a szubjektív Itália-kép, amely – Gí jelentős műveltség-anyagot is közvetítő életszerű jegyzeteivel kiegészítve – önmagában véve is műalkotás: egy lélek poétikus vallomása megélt közös élményeikről. Gí így jelöli meg célját:? „fotóimmal dokumentálni, tanúsítani szerettem volna a kivételes kapcsolatot a magyar költő és Itália között, a költészet oda-visszahatását, korok közötti átjárhatóságát az egyszeri és megismételhetetlen pillanat megörökítésében.” S valóban: a a fotók többsége kivételes pillanatokat rögzít (hajnali derengésben, déli verőfényben, alkonyati napragyogásban, késő-éjjeli holdfény-sugárzásban stb). Egyikük-másikuk akár autonóm műalkotásként is megállná helyét: ilyen fény-árnyjátékot, ilyen színpompás gazdagságot – véljük – csak festőecsettel lehet teremteni.

Gí valódi (képző)művészeti érzékenységgel, látásmóddal közelít a dolgok/műtárgyak világához, s felfedezi-megmutatja a látvány „mögöttes” – eszmei-eszményi, poétikus-szellemi – tartalmait. Felfogásában (naplójegyzetei tanúsága szerint) a fénykép „közvetítő kapocs a műalkotás és befogadója között” – „híd, amelyen félelem nélkül, biztonsággal átkelhetünk”, s beléphetünk egy olyan világba, „amelyről korábban nem is hittük, hogy a miénk lehet”. S ekkor ráébredünk: „belőlünk kivetülő táj ez”, valójában nagyon is ismerős – „a határtalan csillagos eget nézzük, gyermekkorból hangzó zene szól, rég elfelejtett görög és latin verseket suttogunk, s innen már minden ismerős: otthon vagyunk.” Hiszen a művészet: „lélekvezető”, hermetikus titkok hordozója. Hermész, az utak és az útonjárók védő-istene a psziché legmélyebb, legrejtettebb régióiba kalauzol bennünket. Így tárulnak fel előttünk – a művek által – fokozatosan azok a mélységek és magasságok, amelyeket egyébként elfednek előttünk hétköznapi gondjaink-bajaink. A képekkel összehangolt versválogatás még hangsúlyosabban tudatosítja bennünk az olasz és nemzeti kultúránk belső rezonanciáit. Hiszen Janus Pannonius, majd Csokonai, a „magyar Petrarca”, s a horatiusi aranykorba alászálló Berzsenyi nyomán és után a 20. század majd’ minden jelentős költőjét megihlette a görög-latin formakincs, a mítoszi nyelv, avagy a reneszánsz életérzés.

Babitsot ifjúkora óta vonzza Itália, nagyívű Dante-fordítása mindmáig felülmúl/hat/atlan szellemi kincsesbánya; de Ady, Párizs szerelmese is sóvárogva bolyongott „azúr-országban”, „nyárdélutáni hold alkonyi fényében, Múlt s Jelen határán lebegve. Juhász Gyula és festő-zseni barátja, Gulácsy Lajos képzelet-teremtette álombirodalma, Nakonxipán is e földön fogant; Füst Milán borongó lelke is itt szállt alá a régmúlt sötét bugyraiba. A Nyugat második, harmadik nemzedéke ugyancsak Itáliát tekintette legfőbb vonatkozási centrumának: Márai itt élte száműzetése jelentős éveit, több regényét is e táj ihlette, témáit innen merítette; Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Vas István, Jékely Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Rónay György stb. szomjasan itta magába (amíg még lehetett, s aki túlélte a sötét éveket, az miután már újra lehetett) az „élet vizét” jelentő romolhatatlan kultúrát. Illyés Gyula is „Cháron ladikján” ringott-utazott merengve a végső nyugalom felé... Majd a század utolsó harmadában Kárpáti Kamil/ék/ és a „Karpatiánum¨ ihletett poéta-növendékei (Follinus Anna, Murányi Zita, Renczes Cecília, Rózsássy Barbara, Szentmártoni János stb.) újra csak Itália derengő-kék égboltja alatt, az Örök Értékek honában kerestek és találtak gyógyírt a mindennapokban kapott-osztott sebekre, s feledték el a hon kicsinyes politikai csatározásait. Gí könyve titkokkal telve szól hozzánk, vallatja az eltűnt időt... A megélt szeretet sugárzik belőle (hiszen szereti az Életet, az embereket, a Művészetet – ami oly ritka manapság!). Maga is mintegy költőileg éli át a világot, így fotói művészetté varázsolják az életet, s életté a művészetet.

A rilkei Archaikus Apolló-torzó „üzenete” sugárzik belőle: „Változtasd meg életed!” – „Akár alkotóként, akár befogadóként, de légy a még megmaradt emberségnek, a csodák ritka pillanatainak részese, tanúja!” – inti olvasóit, akiket szeretne e varázslatos világba beemelni, ha csak pillanatok-ra is.

Nyárdélutáni Hold Rómában
Stádium Kiadó
262 oldal

 
 
 

G. Komoróczy Emôke

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu