buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Mesélő képeslapok a föl nem adható városról


2004.04.08

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Vannak városok, amelyek az örökkévalóság képzetét keltik még azokban is, akik falaik között sosem jártak. Vannak városok, amelyek századok óta állandó ihletforrást jelentenek költõk, prózaírók, képzõ- és zenemûvészek, történészek és mûvelõdéstörténészek számára. Ezek közé tartozik Mátyás király szülõhelye is, amelynek nevéhez újabban már nem a közismert „epitheton ornans”-t társítjuk, hanem az ezredforduló évében megjelent impozáns Kolozsvár-kötet alcímét, a föl nem adható várost. A Kulcsok Kolozsvárhoz (Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár – Mozaik Kiadó, Szeged, 2000) – mint szerkesztõje, Kántor Lajos írja – természetesen nem kívánt versenyre kelni a Magvetõ Könyvkiadó 1987-es, történelmi szempontot érvényesítõ rangos antológiájával, a Kincses Kolozsvár két kötetével; más kihívásra válaszolt, mint a Bálint István János gondozta válogatás a romániai város- és falurombolások idején; a nélkülözhetetlen történelmi szempontváltás szükségessége mellett érvelt, imígyen: „mi a kincstelenített, a «nagy romlást» átélt városról igyekszünk látleletet adni, fõként mai tanulmányban, esszében, prózában – abban a hitben, hogy van, lesz erõ az idõsebb és ifjabb és legifjabb kolozsváriakban új kincsek teremtésére, a rejtettek (még el nem veszettek) megtalálására.

Ebben minden igazi városlakó érdekelt, a mintegy negyvenöt éve Kolozsvárt is számbeli kisebbségbe került magyarok csakúgy, mint a románok – azok, akik (mint a kiváló irodalomtudós Adrian Marino) Európát egy terjeszkedõ, Kolozsvárra is (újra) kiterjedõ eszmének szeretnék tudni.” Biztató jel, hogy ebben a hitben és szellemben dolgozik már, egyre nagyobb visszhanggal, a Kántor Lajos kezdeményezésére 2003 márciusában megalakult Kolozsvár Társaság. Aminthogy az is: a Társaság egyre inkább támaszkodhat azok munkájára is, akik – bár nem Kolozsvárt születtek – a történelmi Erdély szellemi fõvárosának szerelmesei. Közéjük tartozik például dr. Nyerges Tibor nyugalmazott budapesti mûegyetemi tanár, aki a visszaszerzett Református Kollégium épületének korszerûsítése érdekében vállalt önzetlen anyagi és szellemi áldozatot. A rejtett kincsek fényre derítésében pedig az ugyancsak budapesti Sas Péter irodalom- és mûvelõdéstörténész tette magát nélkülözhetetlenné. Csak az elmúlt évben egyszerre három kötettel. Összegyûjtötte, sajtó alá rendezte, szerkesztette, kísérõ tanulmánnyal és jegyzetekkel látta el Kós Károly levelezését (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 2003., 894 l.). A Szamos-parti Athén címmel a 19. századi Kolozsvárt mutatja be Veress Ferenc korabeli fényképfelvételei alapján (Mûvelõdés, Kolozsvár, 2003.). Az ezt követõ Mesélõ képeslapok (Noran Könyvkiadó, 2003.) már pompás ráadás, hiszen a városfejlõdés legdinamikusabb korszakát, az 1867–1919 közötti periódust jeleníti meg, hozza élményközelbe idõutazása során.

Magam négy évtizede vagyok a város lakója, egyetemista korom óta. Elõször édesanyámmal jártam be azokat az utcákat és tereket, amelyek az õ elbeszélései alapján (Kolozsvár 1944-es bombázásáig csaknem négy évig gyûjtöttük itt a pénzt – földvásárlásra, házépítésre – édesapámmal) már éltek képzeletemben. Majd Kányádi Sándor, Balogh Edgár, Szabó T. Attila, Borbáth Károly, Mikó Imre, Lászlóffy Aladár, Gaal György gyarapította Kolozsvár- ismereteimet. Sas Péter albumait lapozgatva döbbenek rá: örökös rohanásaimban mi mindent nem vettem észre a mögöttem hagyott négy évtizedben mindabból, ami még látható, és mi mindenrõl nem tudok, ami már láthatatlan, de történelmi emlékképként örök mementóként felidézhetõ. Jakab Elek, Kõváry László, Biró József, Herepei János, Balogh Jolán, Bíró Vencel, Szabó T. Attila, Kelemen Lajos méltó utódaként a gyakorta ideutazó kolozsvári idõutazó, felhalmozott tudásával a mai kolozsváriak többségén túltevõ Sas Péter nem csak az épületeket, hanem a letûnt korszakokat és az egykoron itt élt embereket is láttató erõvel tudja bemutatni. Hála az albumaiban szereplõ épületek tervezõinek (Johann Eberhard Blaumann, Leder József, Türk Antal, Sommer János, Winkler György, Carlo Justi, Alföldi Antal, Friedrich Thallinger, Goró Lajos, Kagerbauer Antal, Zimmermann Henrik, Meetz Frigyes, Hegner Izidor, Pákei Lajos, Feszty Gyula, Alpár Ignác, Szalai Ferenc, Wagner Gyula, Herczeg Zsigmond, Baumgarten Sándor, Felner és Helmer, Giergl Kálmán, Korb Flóris, Nagy Károly, Spiegel Frigyes, Huber József, Hubner Jenõ, Kármán Aladár, Ullmann Gyula, Kós Károly) és fotografikai megörökítõinek, mindenekelõtt Veress Ferencnek.

Kolozsvár mai és holnapi szerelmeseinek nagy örömére a Mesélõ képeslapok még láttatják a lebontott Hídkaput és Magyarkaput, a Szent Mihálytemplom környékét a Fõtér rendezése elõtt (1887) és után (1907), a gõzvasutat, mely Fadrusz János monumentális alkotását a Fõtérig szállította (1902), a lebontott Bornemisza-kúriát az Óvárban, a régi Nemzeti Színház Farkas utcai épületét, az elpusztított Gilovics-házat, az egykori Deák Ferenc utcában álló Kárpátok Õrét, a városra vigyázó Donát- szobrot. Munkáiban Sas Péter 149 bibliográfiai tételre (könyvre, tanulmányra) támaszkodik. Ezek közül többnek õ maga a szerzõje. Olyan kiadványoknak, mint a Kós Károly Képeskönyv (Múzsák, Bp., 1985.), A kolozsvári Szent Mihály-templom (Glória, Kolozsvár, 1998.), A kolozsvári piarista templom (Glória, Kolozsvár, 1999.), A kolozsvári ferences templom (Erdélyi Ferences Rendtartomány, Kolozsvár, 1999.) A föl nem adható város továbbra is számít Sas Péter megszerzett tudására, szellemi erõnlétére, kolozsvári idõutazásaira.

Sas Péter–Veress Ferenc: A Szamos-parti Athén

 
 
 

Cseke Péter

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu