buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Próbaakasztás és szarvasbogár
Kárpáti Kamil három elbeszélése


2004.04.08

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Kárpáti Kamil költõ, regény-és esszéíró, ifjú kora óta szenvedélyes irodalom-szervezõ és szerkesztõ, a fiatal költõk és novellisták felfedezõje, és a Stádium kiadónál köteteik napvilágra segítõje a kortárs irodalom méltatlanul agyonhallgatott személyisége. Pedig távol áll mindenféle szervezettõl s nemkülönben a politikától, ahogy József Attila mondja: „mai kocsmától”. Eredeti gondolkodása, mûveltsége, költõi, szépírói tehetsége révén az élvonalban a helye, munkái elragadtatásra késztetik mindazokat, akik megismerik könyveit.

Beszélhetnék életmû sorozatának darabjairól, vagy a Isten háta fekete címû tetralógiájáról, melynek három kötete már megjelent, említhetném itáliai verseinek és mûvészeti tanulmányainak Idõaranylás címû két könyvét, de most egy különleges munkájáról akarok írni, mert újdonság, hogy elbeszélésekkel jelentkezik. Az ötvenes években része volt a meghurcoltatásban, börtönök és munkatáborok foglyaként élte meg fiatal éveit, a forradalom idején szabadult, de mindezt csupán azért említem, mert új mûve, az ÉLETEM LEGNAGYOBB SZARVASBOGARA, ha nem is ezeket az élményeket idézi, de a diktatúra légkörét mindenképpen. Kárpáti Kamil elsõsorban költõ, de ha prózát ír, az vagy regény, vagy esszé. Most azonban három elbeszélést adott közre a csinos kis könyvecskében. Jó kézbe venni a Stádium kiadó gondozásában megjelent kötetet, borítóján az elmaradhatatlan barát, Rátkay Endre szürrealisztikus festményével. Szürrealisztikusnak szeretném nevezni a három novellát is, ugyan nem formájuk, de tartalmuk szerint, ha nem lenne nagyon is reális – sajnos – mindaz, amirõl szólnak, ha nem lett volna az a világ nagyon is valóságos, amit az írások felidéznek. Az elsõben, a Próbaakasztásban az elbeszélõnek szörnyû vízióként újra és újra felrémlik az a hitvány börtönõr, bizonyos Tóth fõtörzsõrmester, aki örömét lelte a foglyok lelki kínzásában is, többek között abban, hogy a bitófa alá kísért szerencsétlennek csak akkor adta tudtára, hogy nem lesz kivégezve, amikor annak már a nyakán volt a kötél.

A fogoly, akit Tóth akasztani kísér, észre sem veszi, hogy semmi sem szabályos, megadja magát sorsának. Amikor aztán a gyalázatos hecc végén a földre zuhanva hallja a kísérõk vad röhögését, már azt sem tudja, él-e vagy meghalt. Tóth meg rugdossa: „Te mocskos imperialista ügynök! Mit képzelsz, csak úgy fölakasztunk?! Ha tíz életed lenne, az mind kevés ahhoz hogy meglakolj! Lódulj vissza a cellába, kínlódj még!” Tóth fõtörzs alakja kísértetként jár vissza az emlékezõnek, míg azért egyszer csak hátborzongató mesévé nem válik, mint a történelem. A címadó elbeszélés egy tanár megaláztatásáról szól, akit egyik kis tanítványa, sõt hûséges famulusa, egyébként ávós csemete feljelent azokban az idõkben, amikor egyre-másra hurcolták el az embereket. A történetet egy idõs, különös viselkedésû úr meséli el a parkban melléje telepedõ írónak. A história az ötvenes évek rettegéssel, gyanakvással teli idejét tárja elénk érzékletesen. Hitek, tévhitek, megszállottságok bonyolult szövevényét Kárpáti Kamil minden eddigi ábrázolatnál érdekesebb, eredetibb megközelítéssel teszi világossá. A természetrajzi szertárban buzgón segédkezõ kis famulus még akkor is elvakult híve a magába szívott eszmének, amikor már az apját saját elvtársai börtönbe vetik. A politikán magát kívülállónak vélõ tanár az iskolából hazavisz egy Rákosi arcképét ábrázoló plakátot. Jó lesz az a kamrájukban a lekváros üvegek polcát befedni, de marad belõle annyi, hogy a plakát felének hátlapjára a buzgó tanítvánnyal szép betûkkel ráírhassák, s majd a kapura kiszögezzék: a kertben termett fejes saláta és retek olcsón kapható. Nem tetszik a Rákosi plakátnak eme „meggyalázása” a gyereknek, de engedelmeskedik, ám nem mulasztja el azután illetékes helyen jelenteni a dolgot.

A történet ezután válik igazán hátborzongatóvá, éppen a pontos lélektani rajzolat miatt. A tanár valahogy megússza „bûntettét”, a gyerekkel pedig érezteti mély megvetését. Ám a kis besúgó lelkiismerete meg se rezdül: mintha mi sem történt volna, egy rendkívülien szép szarvasbogár példányt visz örömmel, dicsekvéssel bemutatni a tanárának, és amikor az hidegen fogadja, kitör belõle a sírás: „Miért gyûlöl?! Én a kötelességemet teljesítettem.” Aligha lehetne írói eszközökkel ennél mélyebbre ásni a közelmúlt történelem szörnyû szövevényébe! A harmadik történet a betegséggel belénk fészkelõ halállal való küzdelemrõl szól. Az elbeszélés szereplõje tisztában van a benne romboló kórral, s a megjósolt életidõvel. És rettegve számolja a kimért napokat. Ötvenhét hét – mondja a cím is. Pontos leírás a rettegés és a bizakodás libikókájáról. És végül a triumfálásról: a megjósolt vég dátuma már el is múlt, már új napok, hetek várnak arra, aki „a halálnak adta napjait”. Megrendítõ a rádöbbenés: „…ha napjaidra porciózod szét a halálodat, ahogy én egyetlen év háromszáthatvanöt napjába akartam szétosztani az enyémet… dolgavégezetlen csõdbe kerülsz” – mondja a történet hõse. „Vérlázító képtelenség az életet befejezni! …Az élet abbamarad. Megszakad.” S alább: „…vesztes, aki a halállal életében szóba áll.”

Kárpáti Kamil mindhárom történetében érezhetõ az élet rémségeire való bölcs rátekintés, a stílus szépségében és nyugalmas hömpölygésében egy sok szenvedést megélt és megértett alkotó „õszikéket” idézõ, már mindent tudó bölcsessége. Arany János-i csatos-könyvbe illõ elbeszélések ezek, és érdekfeszítõen olvasmányosak is egyben, nagy örömünkre.

 
 
 

Szakonyi Károly

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu