buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Kányádi Sándor 75 éves


2004.04.08

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Kányádi Sándor hetvenöt éves. Az összegzés idejét éli, a számvetését, hogy szülõfalujából, Nagygalambfalváról, amelyik mindig is vonatkoztatási pontot jelentett számára, hova, mennyire jutott. A megtett út, a pályahossz méreteinek megállapításában, az életmû súlyának lemérésben immár két monográfia is segítheti. De hasonló célt igyekszik szolgálni ez a kötet is, benne nemcsak a költõrõl szóló, a lírai termést elemzõ írásokkal, hanem a drámaírót bemutató cikkekkel, a szerzõ munkásságának szerves részét képezõ színpadi mûvek értelmezésével is. Ugyanekkora, ha nem nagyobb részt kívánt volna a mûfordító szerteágazó tevékenységének vizsgálata is. Nem utolsósorban pedig azoknak a kritikáknak a szemléje, amelyek a költõ különbözõ idegen nyelveken megjelent versesköteteit értékelték. Vagyis a filológusok, irodalomtörténészek számára van még feladat elég, noha ez a mostani válogatás se igen mondható szegényesnek. Éppen hogy a teljességre törekedett: egy – ahogy a nemzedéktárs, Székely János minõsítette – “természetes költõ’ pályája szinte minden állomásának figyelemmel kísérésére. Így adódott esély arra is, hogy – elfogadva egy ifjabb költõtárs, Csiki László útmutatását – ezzel párhuzamosan mintegy nyomon kövessük a magyar irodalom törzsfejlõdését, a népköltészettõl, a krónikás énekektõl, a zsoltároktól Petõfin, Arany Jánoson, Adyn és a transzszilvanista líra képviselõin, az erdélyi helikonistákon át a XX. század stílusirányzataiig, beleértve a posztmodern szövegformálást is. Ez adhat esélyt annak megértésére, hogy a falusi, paraszti világ élményeit kifejezõ, a javaikban szegények, a kultúrájukban, nyelvükben kiszolgáltatottak erkölcsi parancsolatait, axiómáit érvényesítõ irodalom miért nem válik anakronisztikussá. Miért nem idejétmúlt az az ars poetica és az a világlátás, amelyik a költõ morális felelõsségét, közösségi elkötelezettségét, nem utolsósorban pedig egyetemes létbizalmát állítja.

Az élmények, eszmék, elvek, normák sokféle hangon szólalnak meg, a dalszerû könnyedségtõl a köznapi beszéd természetességéig, a szelíd pátosztól a csípõsen szellemes irónián-önirónián át a tragikus emelkedettségig. Itt azonban mintha még a lét metafizikai értelmezése, a létezés titkainak faggatása sem maradna meg egyéni, szemé lyes érdekûnek. A legsúlyosabb kérdések mögött is ott komorlik egy közösség, a romániai magyar nemzeti kisebbség megmaradásának aggodalma.

A tanulmányok alapján nemcsak az rajzolódik ki, hogy a mai magyar irodalom talán legnépszerûbb, legolvasottabb költõjének pályáján miként kapcsolódott össze személyesség és egyetemesség, hanem az is, hogy a kor, a XX. század második fele és a XXI. eleje mennyire segítette avagy akadályozta e szintézis megteremtésében. A Kányádi Sándorról szerzett írások kortörténelmi tanulmányok is.

Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen
442 oldal

Márkus Béla

Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu