buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 20, hétfo
Fábián és Sebestyén napja

Évfordulók:
1873: Johannes Vilhelm Jensen születése (Farsø)
1889: Sík Sándor születése (Budapest)
1918: Tardos Tibor születése (Berettyóújfalu)
2007: Beke György halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Egy különleges gyûjtemény


2003.10.09

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Méltó a figyelemre Tóth László legújabb könyve. A jeles költõk gyûjteményes köteteirõl általában el lehet ezt mondani, de itt most többrõl és másról is szó van, két okból is. Az egyik az, hogy korábbi válogatások után most jutott el az 1949-es születésû alkotó az összegyûjtött versek testes kötetéhez. A másik pedig az, hogy ez a kiadvány nemcsak a verseket, hanem a róluk szóló értelmezéseket, kritikákat is öszszegyûjti. Az Átváltozások avagy az „itt” és az „ott” alcíme szerint „Mozdulatok egy arcképhez a múlt századból”, s 1967 és 2003 közötti anyagot tartalmaz. A közel hétszáz oldalas könyvben mintegy ötszáz oldal a költõi szöveg és kettõszáz az értelmezés. Az irodalmárnak ez utóbbiakról természetesen automatikusan Füst Milán jut az eszébe, aki versgyûjteményeinek függelékeként a róla szóló legfontosabb bírálatok részleteit is közzétette. Itt azonban sokkal többrõl van szó. Szinte teljességre törõ anyagról, amelybõl azért hiányoznak a kézikönyvek kisportréi (Görömbei András, Szeberényi Zoltán), továbbá arról, hogy a nagyjából idõrendben szerkesztett versanyagba négy részletben épülnek be, ugyancsak idõrendben az értelmezések. Szám szerint 71 megjelent cikk, 9 paródia, s négy, eddig kéziratos szöveg a nyolcvanas évek elejérõl egy könyv kiadásának kálváriájával kapcsolatban.

Valószínûleg lesznek olyanok, akik hivalkodásnak fogják tekinteni az értelmezéseknek ebbe a kötetbe építését. Bölcsebb dolog azonban akár posztmodern eljárásnak, játéknak felfogni. Bizony igaz az, hogy a mû – a kortárs irodalmi életben talán fokozottabban is – az értelmezéseivel együtt van jelen. S az immáron múlt századi arcképhez mindenképpen hozzátartoznak. Nemigen van példa arra, hogy egy – akár lezárt, akár formálódó – életmû teljes kritikai visszhangja egybegyûjtve legyen olvasható, pedig egyrészt tanulságos olvasmány lehet az ilyesmi nemcsak fogadtatástörténeti, hanem általános kritikatörténeti szempontból is. S mintegy mellékesen: megkönnyíti a majdani monográfus dolgát. Mert arra is figyelmeztet az Átváltozás, hogy idõszerû volna már Tóth Lászlóról is monográfiát készíteni.

A kötet címének másodi fele, Az „itt” és az „ott” a költõ különleges életrajzi, s ebbõl következõen költõi helyzetére utal. Tóth László ugyanis Budapesten született, s ötévesen, édesapja halála után költözött a csonka család Csehszlovákiába. Az ugyanilyen címû költemény 1980-ban keletkezett Dunaszerdahelyen. Ez tehát az itt, Budapest az ott. A költõ azonban – egyre nehezebben viselve el a korabeli csehszlovákiai társadalmi viszonyokat –, 1985-ben visszaköltözött Budapestre, s ezzel az itt és az ott további jelentéskörökkel tágult. A kötetcímbe kiemelve 2003-ban az itt azonos Magyarországgal, az ott pedig azzal a Szlovákiával, amellyel az alkotó azóta is rendszeresen tartja a kapcsolatot, sõt, mûvelõdéstörténészként rendszeresen foglalkozik a szlovákiai magyarság huszadik századi sorsával. A könyv versanyagának zöme azonban a repatriálás elõtt keletkezett, azaz ott, ám akkor még az itt látószögével. A dolgok, a jelenségek, az élet, a létezés színe és fonákja így folytonos hullámmozgásban van. A hely voltaképpen kicsi: a Kárpát-medencén belül is egy talán csak száz kilométer sugarú körben zajlik az élet, s az idõ behatárolt: 1949-tõl máig csupán 54 esztendõ múlt el, azonban ennyi év alatt is nagyon sok az elõre be nem látható, sokszor nem is kívánt változás.

Vagy inkább, mint a könyv címe is állítja: Átváltozás. Tóth László költészetének tanúsága szerint a születés és a halál közti létezés átváltozások sorozata, s ezt nyitja meg, illetve zárja le a két legdöntõbb átváltozás. A születést nem élhetjük meg tudatosan, ám a halálra már fiatalon is kitüntetett figyelmet fordíthatunk. E líra azok közé sorolható, amelyekben az élet a halál végpontjának tudatával értelmezhetõ. Így válhat minden megélt esztendõ egyszerre ajándékká, mert életet, és veszteséggé, mert vele is kevesebb a további élet. Sokan megírták már, hogy Tóth Lászlóé filozofikus létlíra. Ám ne valami elvontságra, ne lírizált szakszövegekre gondoljunk. Feltûnõen életteli, vallomásos, életrajzi tényekkel is illusztrált, hagyományosan akár alanyinak is nevezhetõ költészet ez, amint ezt jól szemléltetheti például az az itt szétszórtan közzétett ciklus, amelynek alcíme: Feljegyzések egy én-ontológiához. Létezni – és errõl napról napra gondolkodni is, ez nem két külön dolog a költõ számára.

A pálya kezdetén Tóth Lászlóra hatott a neoavantgárd. Aztán még sok minden más klasszikus és fõként idõsebb kortárs alkotó. Vonzó összhanggal ágyazódott be a huszadik századi magyar – és európai – költészet hagyományaiba és újításaiba, s volt már fiatalon is önmaga: egyetlen személy, aki a sötétlõ dantei erdõben eszmélkedik, meditál az emberélet útjának felén – és azon túl is.

Az Átváltozás mindenki számára nyilvánvalóvá teheti, hogy Tóth Lászlót nem csupán a szlovákiai magyar lírában illeti meg kiemelkedõ hely, nem is csupán nemzedékében, hanem modern költészetünk egészében is.

Tóth László: Átváltozások avagy az „itt” és az „ott”
Kalligram–Ister
695 oldal, 3200 Ft

 
 
 

Vasy Géza

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu