buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 25, szombat
Pál napja

Évfordulók:
1759: Robert Burns születése
1900: Fekete István születése (Gölle)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Az egzisztenciális üdvregényről


2003.09.14

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Szentkuthy Miklós életmûve mindmáig a magyar irodalom egyedülálló jelensége. Az író az 1934-ben megjelent Prae címû regényével megteremtette a huszadik századi magyar regényírás egyik lehetséges változatát, ám a mû olyannyira megközelítette saját célját, a huszadik század eszményi mûalkotásának létrehozását, hogy az általa felvetett irányzat nyomban folytathatatlanná vált, vagyis a regény megalkotta az õt létrehozó módszer zsákutcáját is. Ezt követõen maga Szentkuthy is más irányba kényszerült terelni mûveinek folyamát, de továbbra is a mûteremtésnek olyan szélsõséges lehetõségeit ostromolva, amelyekben mindmáig nem lelt követõre. Végsõ soron nem teremtett iskolát, az irodalomtörténet így egyedi produkciónak tekinti életmûvét, ennélfogva nemigen foglalkozik vele. Kivételt képez az a néhány megszállott, aki felismerte ebben az életmûben a teremtõ zsenialitást, ami tulajdonképpen elõre jelezte, majd meg is teremtette a múlt század eszményi mûalkotásának etalonját.

A kis számú kutató irodalomtudományi és irodalomtörténeti szempontból igyekszik elhelyezni a ma még egészében beláthatatlan életmû elemeit a magyar és a világirodalom gazdag palettáján, egyes opusoknak született már nyelvfilozófiai megközelítése is (a legátfogóbb ilyen jellegû tanulmány még publikálatlan szakdolgozat), Molnár Márton a Napló és regény Szentkuthy Miklós mûveiben címen megjelentetett értelmezésében, egyéni olvasata során az egyik legkézenfekvõbb megoldással a mûfajelmélet felõl indulva járja be Szentkuthy posztumusz kiadású mûveinek szövegvilágát, miközben párhuzamos ellenõrzõ sík gyanánt szem elõtt tartja a szerzõ életében megjelent, vagyis az általa kiadásra szánt alkotásokat.

Molnár Márton könyvének elsõ harmada az elméleti alapvetést és elõkészítést szolgálja; azokat az irodalomelméleti, esztétikai, próza-poétikai, mûfajelméleti alaptételeket és terminológiát tisztázza benne a szerzõ, amelyek nyomán késõbb Szentkuthy univerzumának felfedezése és feltárása céljából elmerülhet a mûvek szövegtengerében, egyszerre tájékozódva és elmélyülve az egzisztenciális üdvregények sorában. Szuverén megállapítása ugyanis, hogy „Szentkuthy mûvei egzisztenciális formájú vallomások, az élet és mû harcában az üdv megtalálásának, elnyerésének állandó manifesztációi”, és ennek a megállapításnak az értelmében Szentkuthy meghatározó mûfaját az egzisztenciális üdvregény kategóriájával jelöli.

Molnár Márton az életmû vizsgált darabjait zárványoknak, tehát egyedi és folytathatatlan alkotásoknak tekinti, amelyeket nem elemez, hanem általuk igyekszik felderíteni az írói módszertant. A szivárványozó, karneváli tarkaságú regényvilágban felfedezi az állandóságot és a változatlanságot, a keletkezésnek a mûvekben állandósuló állapotát; a „kultúrhistóriai revû” mögötti folyamatos gyónást. Egyenként számba veszi a Szentkuthy-mûvek nagy (élet)centrumait, a színházat és a színészetet, mint az élet legõsibb princípiumát; a karnevált, mint a sajátos történelem- és kultúrfilozófia kifejezõdését, a minden viszonylagosságának harsány hirdetõjét; a katedrálist, mint a (középkori) világképet kompozícióba foglaló összmûvészeti formát, mint eszményi mûalkotást; a matematika elveit, mint a teljes elvonatkoztatás ideális megvalósulását; a múzeumot, mint az ábrázolást lehetõvé tevõ szellemi rendezõelvet; a mitológiákat, mint a világ megértésének kísérleteit, egyben a szerzõ mitogén természetének szélsõséges kifejezését, az önmítosz bölcsõjét.

A tanulmány végkövetkeztetése, miszerint „Szentkuthy erõfeszítése a végsõ kérdések megválaszolására létrehozta az egzisztenciális üdvregényt, mely önéletrajz álarcokban, confessio, gyónás és személyes állásfoglalás, mindez együtt és egyszerre: az õ világnézete”, harmonizál a Szentkuthy-kutatás eddigi eredményeivel. Izgalmas végigkövetni azt a szerzõ elõtt még járatlan utat, amelyen Molnár Márton eljutott e konklúzióhoz: mûfajelméleti megközelítését a következetes terminológiai fegyelem, a sokoldalú elméleti alapvetés, a vonatkozó irodalom alapos ismerete és az autonóm gondolkodás jellemzi, ami alapján dolgozatában ki is egészíti a szekundér irodalom szerzõinek okfejtését. A tanulmány az örvendetesen gyarapodó Szentkuthy-kutatás fontos, új meglátásokat felvetõ állomása.

Molnár Márton: Napló és regény
Hamvas Béla Intézet
139 oldal, 780 Ft

 
 
 

Fekete J. József

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu