buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 27, hétfo
Angelika napja

Évfordulók:
1832: Lewis Carroll (er. Charles Lutwidge Dodgson) születése
1919: Ady Endre halála (Budapest)
1945: Szerb Antal halála (Balf)
2009: John Updike halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Álmok pusztulása
Szõke Katalin tanulmányai a XX. századi orosz irodalomról


2003.06.11

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A világirodalomról alkotott képzeteink egyre kevésbé kötõdnek pontos ismeretekhez, ennek oka elsõsorban ismereteink hiányos voltában rejlik, de nemcsak kizárólag ebben, hanem abban is, hogy maga a világirodalom is „szétesett” – megszûnt a különbözõ népek irodalma fölött lebegõ irodalom lenni, a különbözõ irodalmak öszszességeként pedig áttekinthetetlennek mutatkozik. Ebben az áttekinthetetlenségben is feltûnõ, hogy a korábbinál is kevesebbet tudunk a valamikori „keleti tömbhöz” tartozó népek irodalmáról, mintha a politikai gyakorlattal együtt a kultúráktól is el akarnánk fordulni. Kivétel, ha van, akkor az éppenséggel az orosz irodalom kapcsán mutatkozik meg. Pár orosz írónak, így például Dovlatovnak, Akszjonovnak, a Moszkvai történet szerzõjének, de még inkább Viktor Pelevinnek és Venegyikt Jerofejevnek a neve ismert hazai irodalmi körökben is…

Abban, hogy az orosz irodalom minden nehézség ellenére mégis csak ismert Magyarországon, nem kis szerepe van Szõke Katalinnak, aki egyetemi tanárként, az orosz irodalom tudós kutatójaként, fordítások ösztönzõjeként és lektoraként, szaktanulmányok s úgymond „ismeretterjesztõ” írások szerzõjeként, orosz nyelvû tanulmányok fordítójaként sokat tett az orosz irodalom magyarországi megismertetéséért. Mostani tanulmánykötetében a huszadik századi orosz irodalomról írott tanulmányait állítja egymás mellé: szaktanulmányokat, például a pétervári irodalom végnapjairól, arcképeket Alekszander Blokról, Vlagyiszlav Hodaszevicsrõl, Arszenyij Tarkovszkijról, Joszif Brodszkijról, Andrej Bitovról, Jevgenyij Jevtusenkóról, áttekintõ írást az orosz posztmodernrõl, aztán könyvkritikákat, ismertetéseket, rendszerezõ írásokat az irodalom és a könyv mai oroszországi helyzetérõl. Külön fontos fejezetét alkotják a kötetnek azok az írások, amelyek Baka Istvánnak az orosz irodalomhoz való kapcsolatát, a Sztyepan Pehotnij-kötetet, Baka „orosz versét” elemzik.

Ismeretes Baka István mély kötõdése az orosz irodalomhoz, ennek a kötõdésnek a tartalmát éppenséggel Szõke Katalin tárta fel, rámutatva, hogy „ez a kapcsolat olyannyira mély Baka költészetében, hogy verseinek nemcsak magyar, de orosz kulturális ’kódja’ is van; illetve megfordítva, ami inkább természetes, fordításai igazi Baka-versek, és a magyar költészet részei. Baka István az orosz kultúrát tág értelemben véve nem csupán elsajátította, de majdhogynem olyan intenzitással ’élte meg’, mint a magyart”.

Szõke Katalin tanulmánykötete mindezek ellenére nem csupán gazdagsága, vagy éppenséggel „magyar vonatkozása” okán érdemes a figyelmünkre, hanem azért is mert, a különbözõ tárgyú, különbözõ idõben és céllal írott írások kohéziót sugalló egésszé állnak össze. Egyrészt azért, mert a szerzõ az írásokba „beépítette” önreflexivitásukat, így azok ezen az önreflexivitáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz, másrészt pedig azért, mert a kötet elõ- és utóhangjában értelmezi is az írásokat, s feltárja azok belsõ összefüggéseit. Az értelmezés alapját (az Álommúzeum bejáratát) az orosz kulturális kód meghatározása adja. Eszerint az orosz irodalomban „az élet és alkotás” egységbe olvasztásával a misztikus tudaton belül „koherens esztétikai utópia” teremtõdött. A huszadik század orosz irodalma az álmok és látomások által megteremtett második univerzum szétbomlását mutatja – miképpen az az élet is, amelyikbõl az irodalom táplálkozott…

Szõke Katalin tanulmánykötete a szétbomlás tényeit elemzi, valójában az így megmutatkozó látásmód formálja egységes egésszé az Álommúzeum címû kötetét…

Szõke Katalin: Álommúzeum
Gondolat Kiadói Kör
270 oldal, 1490 Ft

 
 
 

Füzi László

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu