2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Az elfogulatlan irodalomtörténész


2003.06.11

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Él Pécsett egy irodalomtörténész, Tüskés Tibor. Sokoldalú ember: képzõmûvészettel, helytörténettel, sajtótörténettel, szociográfiával, pedagógiával is foglalkozott, a legsokoldalúbban azonban a huszadik századi magyar irodalommal, azon belül is fõként az 1920 utáni évtizedekkel. Monográfiát írt – többnyire legelsõként – Kodolányi Jánosról, Csorba Gyõzõrõl, Nagy Lászlóról, Illyés Gyuláról, Pilinszky Jánosról, Rónay Györgyrõl. Egy munkás élet termését begyûjtve az utóbbi években sorra jelennek meg tematikus tanulmánykötetei, amelyekben az évtizedek során egy-egy szerzõvel foglalkozó, különbözõ mûfajú írásait gyûjti össze. Forgathattuk már Fülep Lajossal, Várkonyi Nándorral, Takáts Gyulával, Martyn Ferenccel, Csorba Gyõzõvel, Fodor Andrással, Németh Lászlóval kapcsolatos kötetét, s most legutóbb Weöres Sándor vált egy könyv hõsévé.

Júniusban lesz a költõ születésének kilencvenedik évfordulója, így ez a gyûjtemény egyrészt az irodalmár tisztelgése, másrészt ünnepi alkalom mindannyiunk számára. Szerencsére régesrégen elmúlt már az az idõ, amikor Weörest kitessékelték a magyar irodalomból. Egyértelmû, hogy a legnagyobbak között a helye. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy valamiképpen mai napig „különc” irodalmunkban. A legtöbb gyerek még írni-olvasni sem tud, amikor már lelkesen mondogatja a költõ szövegeit, talán a nevét is megjegyzi, s aztán felnövekedve mégsem követi az alkotó életmûvét, nem válik olvasójává. Weöres Sándor még ma is inkább csak a költõk költõje, pedig mindannyiunké lehetne. Valóban A határtalan énekese õ, amiként Tüskés Tibor könyvének címe kijelenti, s van-e egyáltalán olyan ember, aki ne szeretne néha a maga határoltságából a határtalanságba átjutni.

A Tüskés-könyvek hõseinek névsorából könnyen megállapítható, hogy a történészre a teljeskörû nyitottság a jellemzõ. Nincsenek elõítéletei, mindenekelõtt az értéktisztelet vezérli. Nagy Lászlót és Pilinszkyt például sokan régóta szembeállítják, az elfogult ízlés vagy-vagyot kiált. Tüskés be tudja bizonyítani, hogy e két út nem cáfolja, hanem kiegészíti egymást, mindegyikük gazdagítja költészetünket. Illyést és Weöres Sándort is kevesen tudják egymás mellett elképzelni. E könyv egyik kitûnõ tanulmánya meggyõzõen, dokumentumokkal bizonyítja, hogy a legnagyobbak is képesek az elfogadásra, a radikálisan másfajta utak elismerésére.

Mint Illyésrõl, Weöresrõl is sokféle sematikus kép készült kritikákban, tanulmányokban, s ezek egy része verbálisan is közhellyé vált. Tüskés Tibor írásai következetesen szembeszállnak az egyoldalúságokkal. Szelíd érveléssel, soha a másként vélekedõket meg nem bántva fejti ki a maga igazát, s állításaiban rendre korelõzõ. Aki például elolvassa- újraolvassa e könyv legrégebbi írását, az 1968-ban a Jelenkorban megjelent elemzést a Merülõ Saturnus-kötetrõl, az tapasztalhatja, hogy Tüskés már akkor sem a szocialista realizmus normarendszere alapján minõsített, s Weöres valódi értékeit ragadta meg.

Ez a kötet Tüskés Tibor filológusi erényeit is sokoldalúan mutatja meg. Pécs irodalom- és mûvelõdéstörténetérõl ma bizonyosan Tüskés tudja a legtöbbet, s neki köszönhetõen ismerhetjük Weöres doktori értekezésének bírálatait, s még annyi más tényt, amelyek fontosak az életmû ismeretéhez.

Tüskés Tibor: A határtalan énekese. Írások Weöres Sándorról
Masszi Kiadó
222 oldal, 1290 Ft

 
 
 

Vasy Géza

Masszi Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu