buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 6, hétfo
Vilmos és Bíborka napja

Évfordulók:
1937: Juhász Gyula halála (Szeged)
1992: Isaac Asimov halála (New York)
2005: Saul (er. Solomon) Bellow halála (Brookline)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
„Sértõdés és neheztelés nélkül”


2003.04.13

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Van-e érdektelenebb dolog a tegnapi hírnél, aktualitásnál? Talán csak a tegnapi politikai interjú. A néhány hónappal vagy pláne a néhány évvel ezelôtti „ügyekre”, „szenzációkra”, botrányokra kevesen emlékeznek, s még kevesebben kíváncsiak. Az interjúk olvasása – a politika és politikusok iránti közönyünknek, csömörünknek „köszönhetôen”, s azért is, mert, a nyilatkozók szép szavainak, ígéreteinek többnyire rövid a szavatossági ideje – óhatatlanul unalomba fullad. Ezért is volt hálátlan, sôt talán reménytelen – bár anyagilag nyilván jövedelmezô – Bethlen János feladata, aki az Aktuális címû televíziós mûsorban elhangzott interjúiból válogatott. Azzal a nehézséggel is meg kellett küzdenie, hogy a beszélt nyelvnek és a leírt szövegnek más a struktúrája, a ritmusa: a nyomtatásban megjelenô televíziós interjú – akármennyire is megfésülik – magán viseli az élôbeszéd stiláris sajátosságait, pongyolaságát, logikáját, kihagyásos technikáját. Óhatatlanul steril és „megfagyott” szöveg ez, hiányzik belôle a személyesség minimuma is, az amúgy is rejtôzködô, szerepjátszó politikusok gesztusai, mimikája.

Bethlen – a politikai arányokat gondosan kicentizve – 21 beszélgetôpartnerétôl negyven interjút közöl. A legtöbbet szereplôk: Kovács László öt, Orbán Viktor, Kövér László négy-négy, Torgyán József és Pokorni Zoltán pedig három-három beszélgetéssel. A szelekció egyik furcsasága a következetlensége. A szerzô ugyanis nemcsak az MTV 1-en öt és fél éven át sugárzott mûsorának anyagából merített, de beletett a kötetébe négy, nem az Aktuálisban elhangzott miniszterelnöki interjút is. (Fájdalom, ezek sem érdekesebbek, informatívabbak az összes többinél.)

Az igazán furcsa azonban az, amit a Tarnói Gizellával, az Élet és Irodalom fôszerkesztô helyettesével – az Orbán-bányák ügyérôl – folytatott beszélgetésével mûvel. Elvileg két lehetôsége van: közli az ominózus beszélgetést – amelyben sokak szerint alaposan leszerepelt –, s a következtetések levonását az olvasóra bízza, vagy nem publikálja az opust, s errôl hallgat is. Bethlen ehelyett egy harmadik, nem létezô, de legalábbis morálisan súlyosan elítélhetô alternatívát választ.

Megcsillogtatja a lehetôséget – „ ..gondoltam, hogy kinyomtatom, nehogy azt mondják, nem merek szembesülni vele” – de, aztán el is veti, miközben ízetlenül jópofáskodik. („Sültem én már szembe, sôt oda is kozmáltam.”) Az olvasó számára elvileg ismeretlen interjút aztán védelmébe veszi, nevetséges, sôt szánalmas magyarázatot találva a maga számára: „…elôzô napon elköltöztem otthonról és zilált idegállapotban voltam…..” Szellemi mutatványát megkoronázandó, végül kijelenti: „Egyébként nekem volt igazam.” (Brávó!)

Óhatatlanul arra gondolunk, Bethlen a többi – becslése szerint – legalább ötszáz Aktuális interjúja közül könnyen szelektálhatott ugyanígy: a számára kényes, kínos darabokról egész egyszerûen „megfeledkezett”. A kötet harminchat opusa – a Bethlen-összes nem egészen hét százaléka – alapján mindenesetre elég nehéz kideríteni, igazak-e a vádak, miszerint szerzônk az elmúlt kormányzati ciklus idején egyoldalúan, elfogultan vezette a mûsorokat. Látványos manipuláción nehéz tetten érni, de úgy tûnik, kormánypárti politikusokba kevésbé fojtotta bele a szót, mint az ellenzékiekbe. Azt maga is bevallja, a szabaddemokratákkal – azért, mert velük rokonszenvezik, s tôlük többet vár – olykor keményebb, mint más politikusokkal.

Nemcsak a válogatás elve – vagy elvtelensége –, de az eredeti anyaghoz hozzáadott szellemi produktum is meglepô felfedezésekre készteti az olvasót. A televíziós mûsoraiból mûveltnek, felkészültnek, tájékozottnak ismert riporter új, nem éppen rokonszenves arcát mutatja. Használati útmutatónak nevezett bevezetôjében arról ír, a könyv segítségével sértôdés és neheztelés nélkül búcsúzhat el a mûsorától. S aztán az egész bevezetôben mást sem tesz, csak magyarázkodik, s megbántottságát igyekszik palástolni. És persze pletykálkodik.

Tulajdonképpen a fejezetek bevezetôi is pletykálkodások, amelyekben Bethlen – ahogy fogalmaz – anekdota-szerû eseteit tálalja. (Újabb példa egyébként a szerzôi-szerkesztôi következetlenségre, hogy míg a legtöbb politikusnak önálló bevezetô dukál, a megszólaló hat SZDSZ-es politikusnak csak egy „SZDSZ” címû közös, összevont felvezetés jut, a legrosszabbul pedig Bárándy Péter jár, hozzá nem fûz külön magyarázatot Bethlen.) A be- és felvezetések egyébként nem visznek közelebb a politikus személyiségéhez, csak Bethlen narcizmusát bizonyítják. Karakán személyiségnek festi magát, akinek a különbözô pártok és kormányok gyakran keresztbe tettek, de ôt ez utólag sem izgatja. Sôt, még ô kér mindenkitôl bocsánatot. Elárulja azt is, hogy milyen fontos ember, ki mindenki mit köszönhet neki. Úgy gondolja, Antall Józsefrôl ô mondta elôször egy rádiómûsorban, vagyis nagyobb nyilvánosság elôtt, hogy a szabad választások után az elsô miniszterelnök lesz. Orbán nevét pedig talán ô említette meg elôször a rádióban – tévében, a FIDESZ országos gyûlésérôl tudósítva. (Az esemény azonban nem – mint a kötetben olvasható – 1998-ban, hanem 1988-ban történt. Egyáltalán, nagyon henye a szöveggondozás: sok az elírás, pontatlanság, az idézetek pedig egybefolynak a szerzô kommentárjaival.) Medgyessyvel kapcsolatban megtudhatjuk, Bethlennek mennyire fájt a foga, amikor elôször tolmácsolt neki olaszul. Korábban – ugyancsak Rómában –, a Nemzeti Bank elnökétôl, Timár Mátyástól olasz kollégája, a mai köztársasági elnök, Ciampi megkérdezte, hogy a tolmácsa – vagyis Bethlen – mióta él Magyarországon. (Lehet, hogy mindez és még sok minden más igaz, de egy kicsivel több szerénység azért nem ártott volna.) Néhány állítása különösen furcsának tûnik. A hírigazgatóságot „ijedtében“ vállalta. Hornt – akivel tegezôdik – ösztönös zseninek tartja, s úgy véli, Ádernek jogi értelemben igaza volt a csonka kuratóriummal kapcsolatban.
A könyv végül is azt nyújtja, amit címében ígér. Muzeális kordokumentumot. Olvasmányként azonban csekély az élvezeti értéke. Akár meg is sértôdhetnénk.

Betlen János: Aktuális volt
Alexandra Kiadó
406 oldal, 2499 Ft

 
 
 

Gervai András

Alexandra Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu