buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 12, csütörtök
Gabriella napja

Évfordulók:
1821: Gustave Flaubert születése (Rouen)
1928: Csingiz Ajtmatov születése (Seker)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Elszalasztott lehetõségek?


2003.03.13

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Változatlanul a (több könyvében taglalt) szimmetria-szemlélet híve s hirdetõje Borotvaélen címû vitairatában Egely György. Egyszersmind – akárcsak a Tiltott találmányok, vagy a Bevezetés a tértechnológiába lapjain – e könyvébõl sem hiányoznak a meg nem értett, mellõzött föltalálók iránti rokonszenvének megnyilvánulásai, rehabilitáló helyretételei. Az egész mû indítéka és vezérfonala az a radikális kritika, amivel korunk hivatalos tudományát (s benne fõleg a fizika doktrínáit és mûvelõit) illeti. Nemkülönben ostorozza a felelõtlenül energiapazarló gazdaságirányítókat és a kívánatos irányú fejlõdést gátló politikai vezetõket – világméretekben.

Bíráló jellegû nézeteit a vitatkozva-kifejtés gondolatébresztõ, képzeletmozgósító módszerével teszi közzé. Sokszor hivatkozik korábbi írásaira, melyekben további bizonyító részletek találhatók itteni mondandói alátámasztásához. A tudomány és a technika, a tudásra kevéssé alapozó kulturális politika globálisan elszalasztott lehetõségei éppen úgy lelombozzák, mint ahogy fel tud háborodni azon, ha az ígéretes fölfedezések elé gördítenek akadályokat a szûklátókörû érdekbõl vagy szándékos rosszakarattal a potenciális finanszírozók, befektetõk; legyenek õk magántõkések, vagy állami fejlesztési összegek fölött rendelkezõ testületek.

Türelmetlenül javító célzatú munkája sorrendjét nem véletlen szeszélye alakította ki. Az általa sine qua non-nak tekintett szimmetria-térképet is magába foglaló, felütésszerû téma-meghatározás után azért veszi elõre Nikola Tesla elfeledett életmûvét, mert õ volt az a föltaláló, aki az elektromágneses hullámterjedés fokozására elsõként tudott igen messze ható, úgynevezett nem lineáris hullámokat kelteni. Ha (a tizenkilencedik századvégi, ámuló közönség elõtt is bemutatott) úttörõ kísérleteit a General Electric alapítója, Pierpont Morgan elõrelátóan támogatta volna, s nem a rövidtávú haszonszerzésre törekszik, akkor a telefónia talán nem a Marconi-féle rendszer alapján fejlõdik, drágábban és kevésbé hatékonyan...

A felhalmozott másféle tudás alkalmazását lehetetlenné tévõ – birodalmi nagyságrendû – szellemi dekadencia és impotencia példájaként a lenyûgözõ kultúrát és hosszú évszázadokig világelsõ technikát létrehozó Kína szükségszerû lemaradását hozza fel a szerzõ. (Állításai jól ellenõrizhetõek Raymond Dawson A kínai civilizáció világa címû, magyarul most megjelent áttekintésébõl.) A történelmi múltra, a társadalomfilozófiai alapvetésre, a szokásokra és hagyományokra, valamint az uralkodó hatalom gyakorlására vonatkozó tudnivalókat a talányos kínai mentalitás szemszögébõl vizsgálja és csoportosítja. Ezt a szemlélõdõ, egyben hatalomféltõ magatartást tekinti a távlatos virágzás egyik kerékkötõjének. Még rombolóbb tényezõnek tartja, hogy a hatalmas országban nyoma sincs a (bármily kezdetleges) piacgazdaságnak és a demokrácia érvényesülésének. Ennek hiányában viszont a technikai innováció rendre elesik a hozzá szükséges pénzügyi ráfordításoktól, és hamvába hal, vagy mozdulatlanná dermedve csökevényesedik. Efölötti elkeseredésében ragadtatja magát Egely György arra az analógiát erõltetõ kijelentésre, hogy a jelenkor „elméleti filozófusai mindentudó írástudónak állítják be magukat, hasonlóan... a kínai mandarinokhoz.”

A remekül válogatott képanyaggal megtoldott kínai hanyatlásrajz után megint egy jelentõs, ám ipari folytatás nélkül maradt találmány tüzetes leírása következik. Birtokosa az 1837-ban született Wesley Gary. Õ úgy vélte, ha a mágneses erõtereket – idõben váltakozva – deformálja, akkor többletenergiához jut. Az ilyen – örökmozgónak nevezhetõ – szerkezetek létezésükkel tagadják az energiamegmaradás kodifikált törvényét (amit egyébként, veti közbe szarkasztikusan az író, nem igazolnak megbízható kísérletek). Nagyjából azonos alapelveken nyugszik jó néhány huszadik századi készülék is. A laikus érdeklõdõk sem tagadhatják, hogy ezek megragadóak, furcsák, kuriózusan szellemesek. Tanulságként az vonható le belõlük, hogy érdemes (lenne) mindenkor betartani legalább a kudarcok árán kikristályosodott szabályokat. Amint ez a követelmény gyakorlattá lesz, a többletenergia elõállítása elveszti misztikus holdudvarát.

A különbözõ kitérõkkel, olykor indulatkitörésekkel tarkított kötet negyedik, rövid része „csupán¨ azt vizsgálja futólag, mit kínál napjainkban a technika az emberiségnek az energetika területén. Egyszersmind összegezi azokat a veszélyeket, amelyek már-már közelgõ összeomlással fenyegetnek. Innen értesülhetünk arról, milyen rohamosan fogy a Föld szénhidrogén-készlete s arról, hogy ennek a körülménynek tudatában sem törõdnek az olcsóbb energiapótlékok kutatásával sem a szuperfogyasztó Amerikában, sem az egyelõre olajkrõzus beszállító országokban.

A Borotvaélen zárófejezete sem nélkülözi a meghökkentõ fontolgatásokat, netán kétséges érdekességeket. Alcíme: Mit lehetne még felfedezni? Miután a tudomány illetékes intézményei e kérdésre nemigen adnak választ, szerzõnk (ceterum censeoval) úgy ítéli: „kérdeznünk magától a természettõl kell, a saját nyelvén – ez a nyelv a szimmetria”. A szimmetria-térkép segítségével el is kalauzol bennünket a gravitációs kísérletek és eredmények mai világába, dicsérve két magyar, Bodonyi László és Sarkadi Dezsõ kitartó munkásságát a dinamikus erõhatások mérése ügyében.

A publicista lendülettõl és hevülettõl áthatott mûvet összesen hatszor különös intermezzók szakítják meg. A Gáspár Tamás képregény minõségû illusztrációival ellátott karcolatok tartalmuk révén a múltba tekintõ utópia mûnemébe skatulyázhatóak. Mindenik egy-egy olyan feltételezésre épül, amely bizonyos találmány fennforgása esetén a gyakorlatban is megvalósult volna – gyökeresen más irányt adva a történelem menetének. Valamennyi közlemény címe az, hogy Ha. Ha megfogalmazásuk színvonalasabb lett volna (nyersebben szólva, nem lennének hanyagul „odakenve”), kétségtelenül növelnék a bizalmat a támadható – és dokumentáltan támadott – Egely-filippikák jogosultsága, tudományos igazságtartalma iránt.

Egely György: Borotvaélen
Egely Kft.
348 oldal, 1990 Ft

Iszlai Zoltán

Egely Kft.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu