buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 20, hétfo
Fábián és Sebestyén napja

Évfordulók:
1873: Johannes Vilhelm Jensen születése (Farsø)
1889: Sík Sándor születése (Budapest)
1918: Tardos Tibor születése (Berettyóújfalu)
2007: Beke György halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
A Nemzeti Könyvtár kiadványairól


2003.03.13

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben ünnepelte alapításának bicentenáriumát, erre az alkalomra készült Somkuti Gabriella összefoglalója a könyvtár 1802 és 1918 közötti történetérôl, megjelent az alapító okirat és két magyar nyelvemlék – a gyûjteményükben ôrzött Ómagyar Mária Siralom és a Halotti beszéd – fakszimile kiadása. Erre az alkalomra készült a Kincsek a nemzet könyvtárából elnevezésû album, amely áttekinti a gyûjteményeket, s a legértékesebb darabokból igen nívósan lefotografált illusztrációkat ad közre, amely részben a kiadványt ervezô Kiss Ilona és a szervezô, Kiss Barbara, valamint az OSZK munkatársainak átgondolt munkáját dicséri, a kísérôszöveget a fôigazgató, Monok István állította össze, a kitûnô fotográfiák Hapák József gondos munkájának szép példái.
 

E kötet is igazolja, hogy az OSZK valóban rangos helyet foglal el a világ nagykönyvtárainak sorában, amit sok más mellett a bicentenárium évében megrendezett Uralkodók és corvinák elnevezésû kiállítás, az ahhoz kapcsolódó, Karsay Orsolya által összeállított kiadvány és CD-ROM, valamint a Múzsák kertje kötet, továbbá Ferenczy Endréné Ércnél maradandóbb címû munkája (a kétszáz évvel ezelôtti alapításról) is igazol.

Az elmúlt években sorra készültek a könyvtár tudományos kiadványai: a magyar térképészet nagyjairól, XVII. századi nyomdászatunkról, elkészült Széchényi Ferenc térképei és atlaszai katalógusának elsô kötete, megjelent a Honterus emlékkönyv, s önálló mû mutatja be a Kisnyomtatvány Tárat. Emellett a Római Magyar Intézettel, a Párizsi Magyar Intézettel s más mûhelyekkel közös kiadványaikat vehettük kézbe, nem is beszélve a Nemzeti Téka sorozatról, a könyvtár bibliográfiai kiadványairól – köztük az újdonságnak számító 2001-es sajtóbibliográfiáról –, valamint az elektronikus formában megjelent munkákról, továbbá a film-és video-archívum részleg közremûködésével készült szép munkákról.

Az OSZK gyûjteményének felhasználásával bôvül a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, a Varjas Béla nevét fémjelzô, rendkívül értékes vállalkozás, amelynek kötetei napjainkban Kôszeghy Péter fôszerkesztô, illetve a Balassi Kiadó gondozásában jelennek meg. 2000-ben készült el Bornemisza Péter, eredetileg 1584-ben megjelent munkájának fakszimile kiadása, 2002-ben az 1660-61-es Váradon, illetve Kolozsvárott közreadott Szent Biblia, aztán az 1536-os Pesti Mizsér Gábor-féle Új Testamentum-fordítás, Szenci Molnár Albert 1625-ös Imádságos Könyvecskéje, s a híres Melius Péter-féle elsô magyar Herbárium. E kiadásokhoz tehát az alapot az OSZK által ôrzött ritkaságok adják.

2002-ben folytatódott a könyvtár másik sorozata is: a szegedi Scriptum-mûhellyel közösen jelentették meg Koltai András munkáját Batthyány Ádám könyvtáráról, Emôdi Antal összeállítását pedig a nagyváradi székeskáptalan könyvtárának 18. századi állományáról.

Ami az elektronikus formában megjelenô kiadványokat illeti: az utóbbiak között említhetjük az évente két alkalommal megjelenô Magyar Nemzeti Bibliográfiát, az Arcanum Adatbázis és az OSZK közös összeállítását, s mostantól már csak digitalizált formában készülnek a havi összeállítások is. Úgy tûnik, hogy hamarosan teljessé válik az 1921 és 1944 közötti könyvészet, s reméljük, hogy mindez CD-ROM formájában is elkészül, akárcsak az 1945 és 1975 közötti könyvészet, valamint az 1990 elôtti folyóirat-repertórium is. És remélhetôleg folytatódik a könyvészet a határainkon túl megjelent kiadványok teljes bibliográfiai feldolgozásával, s a teljes Hungarica is digitalizálásra kerülhet majd.

Elvégre a digitalizálás korát éljük, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pedig minden jó kezdeményezést támogatni szeretne, a kutatók ehhez minden segítséget megadnak, várjuk hát a jobbnál jobb, átgondoltabbnál átgondoltabb döntéseket, az arany, ezüst és bronz fokozatú besorolással bíró intézmények, mûhelyek folyamatos támogatását, a Minisztérium által beharangozott nagy digitalizálási program okos eredményeit.

Bízunk benne, hogy e szép, a Balassi, az Osiris, a Scriptum, az Argumentum, az Akadémiai Kiadó (régi magyarországi nyomtatványok katalógusa) nevét is fémjelzô közös kiadói program és a nagy digitalizálási program is folytatódik, s felgyorsul és az elkövetkezô hónapokban, években a fentiekhez hasonló értékes kiadványokat vehetünk kézbe – értékes könyveket, CD-ROM-okat és esetleg DVD-ket – a Nemzet Könyvtára, valamint támogatóik jóvoltából.

 
 
 

dr. Gazda István

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu