buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
A szegedi múzeum eszméje


2003.03.13

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Szeged és múzeuma szorosan összenôtt egymással, a múzeumnak helyet adó Kultúrpalota a város egyik legismertebb épülete, s bár magát az épületet sokan a már jó ideje új épületbe költözött Somogyi-könyvtárral azonosítják mindmáig, az épülettôl annak léte óta elválaszthatatlan a múzeum is.

Mi több: a Somogyi-könyvtártól is elválaszthatatlan a múzeum, hiszen a szegedi múzeumügy megszállottja, Reizner János a maga múzeum-alapító törekvéseit éppen a Somogyi-könyvtárral kapcsolta össze, amikor ugyanis eldôlt, hogy Somogyi Károly könyvei Szegedre kerülnek, akkor a könyvtár folyosóján helyezte el a múzeuminak minôsülô tárgyakat. Úgy okoskodott, hogyha a Somogyi-könyvtár fenntartását a város örök idôkre vállalta, akkor a könyvek mellett a múzeumi tárgyak is elférnek. Úgy tûnik, valamilyen okoskodásra a kultúrateremtô törekvéseknek mindig szüksége volt… Ily módon a múzeum éremtári naplóját 1883 áprilisában nyitották meg, noha akkor még nem is létezett a múzeum, a tárgyakat pedig a könyvtárnak helyet adó Dugonics téri fôreáliskola folyosóin helyezték el. A Kultúrpalota építését a város a millennium alkalmából határozta el, az épületet 1896-ban adták át, a végleges átköltözésre viszont csak a következô évben került sor, igaz, közben, a nyolcvanas évtized végén a múzeum is létrejött, ezzel pedig a két gyûjtemény formálisan is elkülönült egymástól. Íme, pár mozzanat a múzeum, a Somogyi-könyvtár és a Kultúrpalota egymással sok vonatkozásban összekapcsolódó, máskor viszont elkülönülô történetébôl…

A fentebb idézett adatok Fári Irénnek és Nagy Ádámnak a szegedi múzeum történetét bemutató írásából valók, az írás A hagyomány szolgálatában címû, a Történeti ismertetô Szeged és Csongrád megye múzeumairól alcímet viselô, Lengyel András szerkesztette kötetben jelent meg. A kötet rendkívül logikus felépítésû, a múzeum történetét összefoglaló tanulmány után a múzeumhoz kötôdô nagy egyéniségek portréjával találkozunk: Lengyel András a Kultúrpalota legnagyobb egyéniségérôl, Tömörkény Istvánról írt, Kürti Béla a régész Móráról, Juhász Antal Cs. Sebestyén Károlyról, Vörös Gabrilella Csallány Dezsôrôl, Kôhegyi Mihály Bálint Alajosról, Fodor István pedig az elmúlt évtizedek nagy igazgató-egyéniségérôl, Trogmayer Ottóról. Ezt követôen a múzeum különbözô gyûjteményeinek( régészeti, történeti, érem, iparmûvészeti, irodalomtörténeti, képzômûvészeti, néprajzi, természettudományi, fénykép- és negatív gyûjtemény) bemutatása következik külön tanulmányokban, majd szegedi és Csongrád megyei „társintézmények” bemutatása, ez azért is fontos, hiszen ma a múzeumi szervezetek megyei keretekben mûködnek. A kötetet Bodrits István Szeged és Csongrád megye múzeumainak munkatársairól készített életrajzi lexikona zárja, ez a rendkívül hasznos összeállítás a munkatársak életútjának összefoglalása mellett bibliográfiai tájékoztatóként is szolgál, így ez a szép kiállítású kötet gyakorlatilag nélkülözhetetlen abban a szellemi összefüggés-rendszerben, amelyikbe a szegedi múzeum a maga történetével, gyûjteményeivel és jelenlegi tevékenységével belenôtt.

A hagyomány szolgálatában. Történeti Ismertetô Szeged és Csongrád megye múzeumairól
Szerk.: Lengyel András
Móra Ferenc Múzeum, Szeged
268 oldal

 
 
 

Füzi László

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu