buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 25, kedd
Géza napja

Évfordulók:
1842: Karl May születése (Hohenstein-Ernstthal)
1983: Tennessee Williams halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Új Arcanum CD-ROM-ok


2002.12.07

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A magyarországi reprint-könyvkiadás az elmúlt évtizedekben több értékes művet mondhat magáénak, de ezekhez képest minőségi változást jelentett az Arcanum Adatbázis CD-ROM kiadványainak a könyvpiacon történő megjelenése. Hitetlenkedve fogadták a tudományos szakemberek azt a kijelentést, hogy sikerült egyetlen CD-re sűríteni Szinnyei József 14 kötetes bio-bibliográfiáját, sikerült egyetlen CD-n elhelyezni a Pallas Nagy Lexikona 16 kötetét, s ezek után már nem csodálkoztunk, hogy Petrik Géza és szorgalmas kortársai Magyar könyvészete – amely az 1712 és 1920 közötti, magyar szerzők itthon és külföldön írt, illetve valamennyi, Magyarországon megjelent kiadványt foglalja magában – szintén elfért egyetlen lemezen. Ezek az állítások azonban valósak: egy remek szoftver és a hozzá kapcsolódó szövegszerkesztői, szedői, tördelői, tipográfusi tudás segítségével elkészült, hihetetlennek tűnő tudományos produktumokról van szó.

Módomban állt, hogy személyesen áttanulmányozzam a New York-i Városi Könyvtár (ez a világ egyik legnagyobb közkönyvtára) CD-ROM állományát, s büszkén állapítottam meg, hogy arrafelé nemigen mutatkozik igény olyan tudományos anyagok CD-ROM formájában történő megjelentetésére, amelyekre mi büszkék vagyunk. Mellesleg a CD-ROM négy, Amerikában élő tudós közös szabadalma. Közülük egy magyar. De ehhez már hozzászoktunk.

Másfél évtizede közre tudtuk adni a Tudománytár sorozatban a Pecz-féle Ókori Lexikont – bevezető fejezettel és bibliográfiai függelékkel bővítve – reprint kiadásban, nem volt kis munka a köteteket, s bennük a térképeket, lefotózni s kinyomni, de íme a számunkra „szomorú” tény: mennyivel könnyebb e lexikonban eligazodni a belőle készült CD-ROM segítségével. Ha már akkor létezett volna e technika, bizonyára nem fogunk hozzá az utánnyomás elkészítéséhez. A Tudománytárban közreadtuk a magyar családtörténeti könyvészetet is, s abban felhívtuk a figyelmet olyan alapművekre, mint a Nagy Iván-féle genealógiai sorozat, s annak Kempelen-féle folytatása, utaltunk az Magyar Országos Levéltárban „meghúzódó” Királyi Könyvekre, s a kéziratos családtörténeti adatsorokra, no meg a nehezen hozzáférhető Siebmacher-féle ’Wappenbuch’-ra. És íme: 15 évre rá ezek a könyvészeti csodák már mindenkinek a könyvespolcán ott állhatnak, ha nem is eredetiben, de legalább CD-ROM-on.

Ugyanez mondható a családtörténészek és címertanászok híres folyóiratának, a Turulnak már megjelent 18 évfolyamáról, a Vasárnapi Újság 1854 és 1860 közötti köteteiről, az Engel Pál által összeállított Magyar középkori adattárról, a MOL-ban őrzött Illésy gyűjteményről, s még jó néhány segédkönyvről.

A könyvtárosok a Szinnyei és a Petrik „biblia” mellett már hozzáférhetnek elektronikus formában az RMK és az RMNY köteteihez, tehát az 1711 előtti irodalomhoz, hamarosan kezükbe kerül a teljes Apponyi-anyag is, már lapozgathatják Csánki történelmi földrajzát, valamint Az osztrák–magyar Monarchia írásban és képben sorozatot ugyanúgy, mint a millenniumra megjelent Szilágyi-féle Magyar nemzet történeté-t, a mindenki által ismert Hóman–Szekfű sorozat köteteit, a Szalay–Baróti-féle nemzeti történeti munkát, s az 1896-os millenniumi emlékeket összegző kétkötetes kézikönyvet. És elkészült a négykötetes Magyar Életrajzi Lexikon javított változata is.

Mára már az antikváriumokban, árveréseken szinte csillagászati áron kínálják a Borovszky-sorozat köteteit, a gyönyörűen illusztrált, különleges kötésű darabokhoz tehát eredetiben nem egyszerű hozzájutni, az ebből készült háromdarabos CD-hez már sokkal könnyebb. Értékes tudománytörténeti forrás A múlt magyar tudósai sorozat, ennek eddigi 105 kötete is elfért egyetlen CD-n. S akkor még nem szóltunk az Arcanum, az Akadémiai Könyvtár Kézirattára és a Logod Bt. közös vállalkozásáról, melynek keretében ugyancsak egyetlen CD-n el tudták helyezni Széchenyi valamennyi írását, s ehhez kapcsolódóan még jó néhány segédanyagot is. Beszámolhatunk A magyar viseletek története című CD-ről, A magyar nemzet hadtörténelme címet viselő hasonló műszaki csodáról, Gracza György klasszikus munkájáról, és az 1848/49-es időszakhoz köthető más művek, valamint az Orbán Balázs és a Magyar Történelmi Társulat, no meg a Miski-féle Erdély-anyagot összegző CD-ről is.

Nem kis sorozat ez, felér egy komolyabb magánkönyvtárral, s ehhez még az Arcanum jó néhány irodalmi CD-je is járul: lemezekre sűrítették Jókai, Ady, Mikszáth, Németh László teljes életművét, elsőrendű az általuk összeállított Verstár, hihetetlenül nagy tett volt, hogy a teljes Nyugat-ot egyetlen CD-re sikerült elhelyezniük, s mellettük még ott a Shakespeare összes, a Biblia, a Brehm és még sok érték a kultúra magyarországi és egyetemes történetéből.

Meg kell hajolnunk e jelentős tudományos és műszaki tett előtt, s bízunk benne, hogy ugyanígy látják azok a főhatóságok is, akiknek módjukban áll múltunk megőrzendő, írásos kulturális és tudományos emlékeit egy biztonságos anyagra, CD-ROM-ra rögzíttetni, hogy a jövőben is mindenkinek lehetősége nyíljon arra, hogy eligazodjon a múltbéli emlékek között. A papír lassan elsárgul, elrongyolódik, új könyvtárak már nem jutnak hozzá a régi kiadványokhoz, kezdő tanárok nehezen tudnak drága kiadványokból magánkönyvtárt alapítani, azon idősebb gyűjtőket, akiket meg már kiszorít lakásából a sok-sok régi, poros papír, nos hát – a családi háborúságok megelőzésére is messzemenően alkalmas ez a módszer – lecserélhetik azokat modern CD-ROM-okra.

Mit várunk a jövőtől? Hogy elkészülnek CD-n az eddig csak kinyomtatott vagy legépelt folyóirat-repertóriumok, hogy teljes lesz a Magyar Könyvészet (az 1921 és 1975 közötti időszak még hiányzik), hogy rákerül CD-re a nagy Gulyás-sorozat, hogy a Csánki folytatódik a teljes Györffyvel, hogy a híres tudományos lapok szövege is lemezre kerül (Századok, Magyar Könyvszemle, Irodalomtörténeti Közlemények, Magyar Nyelv, Akadémiai Értesítő, s mellettük a Mathematikai és Physikai Lapok stb.), hogy az egykori iskolai értesítőkben szereplő tanulmányok címei ily módon dolgoztatnak fel (egy oktatástörténeti bibliográfiával együtt), hogy CD-ROM-ra kerül A magyar irodalomtörténet bibliográfiája a pótlásokkal együtt, hogy végre együtt lesz majd olvasható az Időszaki kiadványok repertóriuma (1946-tól kezdődően), a Magyar mezőgazdasági bibliográfia, a Magyar orvosi bibliográfia és a Műszaki cikkek a magyar időszaki kiadványokban elnevezésű kiadványsorozat. Külön-külön ezek jóval kisebb értéket képviselnek, mint együtt!

És hiányzik még sok-sok lexikon: egy jó orvosi, egy természettudományi, kellene még egy használható Révai CD (egyik változata egy ismeretlen tudású cég előállításában ugyan napjainkban is kapható, de minek?), elkelne egy új Budapest Lexikon és adattár, hiányoznak a régi helységnévtárak, az egykori népszámlálások adatsorai, a Borovszkyt kiegészítő megyetörténetek, a várostörténetek, az iskolatörténetek, a műemléki katalógusok, a teljes millenniumi törvénytár, a jó kronológiák, a történelmi értékű térképek, Szinnyei folyóiratrepertóriuma, hiányzik egy nagy Herman Ottó CD, egy komoly Eötvös Loránd CD, egy alapos Kőrösi Csoma CD, egy mindenre kiterjedő Bolyai János CD, egy nívós Neumann János CD és a sor lényegében végtelen. A tudományos kutatók számára is jól használható CD-ROM hiánycikk volt a magyar piacon. Ebből a nagy-nagy adósságból már sok mindent pótolt a Nemzeti Könyvtár, az Akadémiai Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár és néhány miniszteriális intézmény közreműködésével az Arcanum Adatbázis.

Új Királyi Könyvekkel van tehát dolgunk, ezek a lemezkék a 21. század billentyűs házi masináin és képernyőin uralkodni tudók számára készülnek, így e gépekhez értő, azokat jóra is használni tudó, zárt otthonaikban is világlátókká válni akaró, többnyire a fiatalosabb generációhoz tartozó, az okosat mondó betűhöz ragaszkodók számára nyújtanak elképesztően sokat. A Szó-tár-lat CD-n olvasható latin bölcsesség szerint: rostával mer vizet, aki könyv nélkül akar tanulni. Szerencsére a középkor már elmúlt. Napjainkban már könyv nélkül is lehet tanulni: nagyon jó CD-ROM-ok segítségével. Kár, hogy kevés van belőlük. Kötelező tananyaggá kikiáltott rossz könyv, annál több.

 
 
 

dr. Gazda István

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu