buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
A pártvezér „meztelen”


2008.03.27

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A király meztelen. Az angol történészprofesszor briliáns életrajzából az igazi Lenint ismerhetjük meg: ez az ellentmondásos személyiség szinte köszönõviszonyban sincs a kommunista hagiográfiából ismert szent alakjával, cselekedeteivel, motivációival. A világforradalom lánglelkû apostoláról, a bölcs humanistáról hazájában és a szocialista országokban könyvtárnyi irodalom születetett, amelyekbõl azonban éppen csak a lényeg, az igazság maradt ki. Csak Gorbacsov idején jelenhettek meg elõször Lenin egyes rokonainak, s vezetõ pártfunkcionáriusoknak az emlékiratai, a birodalom összeomlása után pedig megnyíltak az archívumok, s hozzáférhetõvé váltak korábban titkos iratok. Kutathatóvá váltak Lenin testvéreinek levelezése, családtagjai, munkatársai, orvosai, testõrei jelentései, a Központi, illetve a Politikai Bizottság, s pártkonferenciák, pártülések jegyzõkönyvei.

Robert Service professzor jeles kremli-nológus: posztgraduális tanulmányait Leningrádban végezte, Sztálinról életrajzot, a kommunizmus világtörténelmérõl, átfogó munkát (Comrades: A World History of Communism) írt, jelenleg pedig Trockij monogáfiáján dolgozik. Õ az elsõk között kutathatott a szovjet levéltárakban. Vaskos mûve kimondatlanul is polemizál több, az utóbbi idõkben Leninrõl megjelent elfogult, elõítéletes, olykor tudománytalan vagy démonológiai mûvel. Richard Pipes közönséges pszichopatának láttatja hõsét, Alekszandr Szolzsenyicin és Dmitrij Volkogonov szerint Lenin és a leninizmus idegen az orosz lélektõl, hagyományoktól, Valentyin Szolouhin pedig Lenin ideológiáját arra vezeti vissza, hogy zsidó õsei is voltak.

Service mindvégig tárgyilagos és elfogulatlan marad, árnyalt, kiegyensúlyozott portrét rajzol. A személyiséget – akár egy regényíró – a maga bonyolult összetettségében vizsgálja, nem esik túlzásokba, nem téveszti össze magát egy erkölcsbíróval. Próbálja megérteni, magyarázni Lenin magatartását, cselekedeteit, pálya- és életrajzát összefüggésekbe ágyazza, érzékletesen kirajzolva a korszak gazdasági politikai, társadalmi tendenciáit, eszmetörténetei mozgásait. Hatalmas forrásanyagot felhasználó, rendkívül alapos és olvasmányos könyvébõl olyan információkat, tényeket tudhatunk meg, amelyek nem illettek az üdvtörténet lapjaira. Olyan dolgokat, amelyeket mindig is szerettünk volna megtudni Vlagyimir Iljicsrõl, de sohasem mertünk megkérdezni.

Ideológusként, forradalmárként, pártvezérként nem csak az eszme szolgálata, s a megszállottság mozgatja, hanem legalább annyira a hatalomvágy. Idejét, energiája nem kis részét harcostársai meg-, és legyõzése, a frakciózás, különbözõ taktikai és stratégiai játszmák kötik le. Ha kell, hazudozik, megtéveszt másokat, hihetetlen frázisokat puffogtat. Csalhatatlannak hiszi magát, személyisége mozgatórugójának Gorkij a beképzeltséget tartja, Service szerint olyan, mint egy egyszemélyes fellebbviteli bíróság. Ingerült, követelõzõ, erõszakos, ha ellenkeznek vele, gyakran dührohamot kap. Bizonyos fokig egész életében úgy viselkedik akár egy elkényeztetett kisfiú.

Kevés a barátja. Rideg ember. Nem rendíti meg mások szenvedése, nyomora, oktalan halála, sõt, mindezt gyakran a forradalom szempontjából még hasznosnak is véli. A nõket manipulálja, kijátssza egymás ellen, így például a feleségét a sógornõi ellen. A Krupszkajával való meghitt kapcsolata is mítosz, éveken át csalja õt egy Inessza Armad nevû elvált, ötgyerekes asszonnyal. (Igaz, lelkiismereti okokból, bár lehet, hogy csak kényelembõl, õ szakít.)

Szüntelenül a kapitalizmust ostorozza, miközben számára az egyik legfontosabb dolog a saját kényelme, ennek feltételeit mindig – az emigrációban különösen – igyekszik megteremteni; nemesi szülei birtokának jövedelmébõl egy tõkepénzes életét éli. Nem mellékesen a bolsevikok az õ jóváhagyásával, sõt talán az õ ötletére részben bankrablásból finanszírozzák a mûködésüket, s így, nyilván, részben az õ külföldi tartózkodását.

Service nem fukarkodik az elismeréssel sem, ecseteli Lenin jó vagy éppen rendkívüli tulajdonságait is. Az iskolában ragyogó tanuló. (Érdekes véletlen, hogy szimbirszki gimnáziumi igazgatója annak az Alekszandr Kerenszkijnek az édesapja, akit majd õ és pártja kerget el miniszterelnöki székébõl.) Az egyetemet – mivel onnan forradalmi tevékenysége miatt kitiltják – autodidakta módon végzi el, kitûnõ eredménnyel.

Bármilyen meglepõ is, nem aszkéta, élvezi az élet kisebb-nagyobb örömeit: különösen az emigrációban. Gyakran jár színházba, koncertekre – kedvence Wagner (akár Hitlernek) –, szeret biciklizni, sétálni, túrázni. Számûzetésében – a Szibéria Itáliájának tartott vidékén – sokat vadászik, kirándul; ez a néhány év egyébként bizonyos szempontból üdülés a számára, sokféle egészségi problémája elmúlik, meghízik, zilált idegei rendbe jönnek. (Itt érdemes egy pillanatra megállnunk: anélkül, hogy idealizálnánk a cári rendszert, de az a bolsevikénál – lásd: Gulág – jóval humánusabb volt. Legalább is azoknak, akiknek – mint Leninnek is – sikerült kedvezõ körülményeket kijárniuk. Rokonai még azt is elintézték, hogy a börtönben diétás kosztot kapjon.)

Közkeletû – a marxista történetírás által terjesztett – mítosz az is, hogy Lenin a hazájában már a századforduló után egyre ismertebb lett. A valóság ezzel szemben az, hogy még az I. világháború idején is csak elhanyagolható hatása volt. Csak 1917-ben robbant be az orosz nagypolitikába, csak ekkortól sikerült olyan politikussá emelkednie, amilyenné szeretett volna válni.

Petrográdi hatalomátvétele alapvetõen határozta meg a 20. századot. Service szerint Lenin nélkül nemcsak az októberi forradalom nem robbant volna ki, de a sorsdöntõ jelentõségû breszt-litovszki békét sem kötötték volna meg, és ha nem kezdeményezi a NEP, az „új gazdasági mechanizmus” bevezetését, a fiatal szovjet állam eltûnik a történelem süllyesztõjében. Nélküle, az Oroszországi Kommunista Párt létrehozója nélkül nem született volna meg az egy párton, egy ideológián alapuló szovjet állam. Annak több intézményét – például a rettegett titkosrendõrséget, a Csekát – õ hozta létre, egyáltalában: a terrornak meggyõzõdéses és feltétlen híve, alkalmazója. (Ezért is volt illúzió, amikor a szocializmus évtizedei alatt sokan Leninhez, mint az eszme tiszta forrásához akartak visszanyúlni.)

Lenin – summázza a karrier titkát Service –, azért jutott a hatalom és hírnév csúcsaira, „mert szerencséje volt a családjával, a neveltetésével, az ideológiájával, országa körülményeivel és nem utolsó sorban veleszületett képességeivel. És tudott élni is a szerencséjével.”

Nekünk viszont annál nagyobb pechünk volt vele és az általa forgalmazott ideológiával.

Robert Service: Lenin. Egy forradalmár életrajza
Ford.: Soproni András
Park Könyvkiadó, 2007
666 oldal, 5900 Ft

 
 
 

Gervai András

Park Könyvkiadó

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu