2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
A gyávaság dicsérete


2008.02.28

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Josef Škvorecký Gyávák címû regénye 1967-ben jelent meg elõször magyar nyelven, Zádor András fordításában. A tavalyi évben ismételten kiadták, a kiadás helyét immár Budapestre helyezve, a legelsõ „Bratislavával” szemben. A könyv egy életrajzi trilógia elsõ darabjaként, a fõhõs, Daniel Smirický ifjúságának lezárását meséli el, egy hétbe sûrítve.

Danny húszéves, frissen érettségizett szaxofonista. Két dolog fontos az életében: a nõk és a dzsessz zene. A nõk közül különösen Irena kap kitüntetett helyet a fiatalember gondolataiban, melyek azért nem akadályozzák meg abban, hogy bármely adandó alkalommal más hölgynek is elkezdjen udvarolni, vagy csak csendben adózzon szépségének. Danny barátaival együtt zenekart alapított, így a Port Arthur nevezetû kocsmában idõrõl idõre összegyûlnek gyakorolni, és gyönyörködni az asztaloknál smaragdzöld és mélypiros szörpöt iszogató lányokban. Kostelecben, a cseh kisvárosban mindenki ismer mindenkit és semmi nem maradhat titokban. A baráti körök és a szerelmi viszonyok tisztázottak, így Danny kénytelen mindennap szembesülni azzal a ténnyel, hogy Irenát egyáltalán nem érdekli a zene, ráadásul egy természetimádó hegymászóval jár. Daniel Smirický naplót ír, melyben nemcsak az aznap történt fontosnak és kevésbé fontosnak ítélt eseményeket örökíti meg, de saját reflexióinak is legalább ugyanakkora teret ad.

1945. V. 4. Ezzel a dátummal kezdõdik Škvorecký könyve és Danny naplója, amely lejegyzi a második világháború utolsó hetének történetét a német határ közelében fekvõ cseh kisvárosban, Kostelecben. A németek visszavonulnak, menekültek hada lepi el a várost, az oroszokról pedig sokáig csak kósza hírek keringenek. A teljes bizonytalanságban hol forradalmat kiáltanak, hol megegyeznek a német tisztekkel a befolyásosabb emberek, a vörös lobogók pedig az éppen aktuális helyzettõl függõen megjelennek vagy eltûnnek az ablakokban. Kostelec fiatal férfiait katonai szolgálatra kötelezik, háromórás õrjáratokat szerveznek, és rövid kiképzésben is részesítik a haza leendõ védelmezõit.

A Gyávák címû regény ezt a két életszituációt egyesíti magában, különleges feszültséget teremtve Daniel rendkívül szubjektív benyomásai és a történelmi körülmények között. A szaxofonost ugyanis valóban jobban érdekli a hangszere és a meghódításra váró nõk, mint a dicsõ forradalom és a nemzeti hõssé válás lehetõsége. (Ez utóbbi is csak azt szolgálja, hogy egy jól beállított kép születhessen, melyet aztán lehet mutogatni barátoknak, szülõknek.) És nincs ez másképp a többi szereplõvel sem, a fiúk elszöknek az õrjáratból, értelmetlennek minõsítik az egész kiképzést, és fegyvert sem a város és a haza védelme miatt szeretnének kapni, pusztán a virtus hajtja õket.

Hogyan valósul meg mindez a szövegben? Škvorecký írói technikája a folyamatos ellentétezés. Amint egy történelmi szituáció élesebbre fordul, és valamiféle hõsiességre lehetõség adódna, Danny gondolatai Irena és a dzsessz felé kalandoznak, és egy-egy ironikus hangvételû rész lezárásaként az elbeszélõ (már-már kényszeresen) minden egyes alkalommal megjegyzi: ez volt tehát a felkelés/forradalom. A fõszereplõ képes arra, hogy kívülállóként szemlélje az eseményeket, és így egészen más megvilágításba helyezzen tényként kezelt dolgokat. Ezen képessége teszi lehetõvé, hogy önmagát is sokszor elemzés tárgyává tegye, és nagyon is jól lássa saját gyengeségeit.
A másik, ez elõbbit kiegészítõ módszere Škvoreckýnek a motívumok ismétlése, melyek néhol ugyanannak a mondatnak a elismétlését jelentik. Ha figyelembe veszszük az elbeszélõ zeneszeretét, akkor nem tûnik indokolatlannak összevetni egy zenedarab szerkezetét Danny naplójával. Vagyis egy pillanatra sem érdemes feledni: egy nagyon is megszerkesztett szöveget olvasunk, mégpedig egy kicsit hiú, szerepelni vágyó fiú tollából.

A regény végén Daniel szembesül mindazzal, ami addig csak sejtésként állt elõtte. Vége van a háborúnak, az oroszok ott vannak, Irena másé lesz, de õ játszhat a zenekarával nagyközönség elõtt, láthatja azt a nõt, akit szeret és gondolataiban megjelenik az is, aki majd a felesége lesz. Múlt és jövõ így fut össze Dannyban, és így lesz méltó ez a pillanat arra, hogy végleg elbúcsúzzon ifjúságától, és felnõtt korba lépjen: „…és a napból, a narancsszínû és sáfrányszínû alkonyati fényekbõl valami új és újszerûen hiábavaló élet hajolt felém, de szép volt, és én feléje emeltem a csillogó szaxofont és énekeltem aranyozott testével és odakiáltottam annak az új életnek, hogy elfogadom, elfogadok mindent, bármi jön is, mert úgyse tehetek semmit”.

Ilyen formában hoz Škvorecký könyve az olvasó elé egyszerre egy zavaros, egyáltalán nem egyértelmû korszakot, annak minden visszásságával együtt, és egy olyan fiút, aki lehet, hogy elsõ pillantásra gyáva, de vállalja önmagát, tehát õszinte.

Josef Škvorecký Gyávák
Ford.: Zádor András
Kalligram Kiadó, 2007
449 oldal, 3900 Ft

Josef Škvorecký 1924-ben született Náchodban. 1951-ben angol-filozófia szakos egyetemi diplomát szerzett a prágai Károly Egyetemen. A cseh szépirodalmi könyvkiadónál szerkesztõként dolgozik 1956 és 1958 között, ahonnan Gyávák (1958) címû regényének megjelenése után elbocsátják, könyvét pedig indexre teszik. 1969-ben feleségével emigrál, és Kanadában, Torontóban Sixty-Eight Publishers néven kiadót alapít, ahol, többek között, olyan szerzõk mûveit jelenteti meg, mint Hável, Kundera és Vaculík.

 
 
 

Dobás Kata

Kalligram Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu