buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. augusztus 20, kedd
István napja

Évfordulók:
1901: Salvatore Quasimodo születése (Modica)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
A barátság forrása


2008.02.28

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

„Ha egy országban szeretnek bennünket, akkor annak az országnak a közösségében tudatosítani kell, hogy miért, mily értékek és erények révén vagyunk érdemesek a szeretetükre, megbecsülésükre” – fogalmazott egy beszélgetés alkalmával („...föllapozzuk egymást a szótárban”, Magyar Napló, 2004/9.) Kovács István. Alkotói, történészi, kulturdiplomáciai munkájával igen sokat tett azért, hogy a magyar-lengyel kapcsolatban mindkét fél számára tudatosítsa ezeket az értékeket, erényeket, kiemelve azokat a történeti, kulturális, emberi metszéspontokat, amelyek valóban alapjául szolgálhatnak emberek, közösségek, nemzetek, országok közötti barátságának. Több lengyel városban választották díszpolgárrá, munkájának köszönhetõen mindkét országban számos kulturális, történeti vonatkozású szobrot, emlékhelyet avattak, kiállítások, könyvek, fordítások segítik egymás megismerését közremûködésével.

Történeti munkák, esszék, versek, fordítások mellett könyveinek sorával (melyek közül több mindkét nyelven megjelent) – Így élt Bem József, Hamuban csillogó gyémánt, A légió, „Mindvégig veletek voltunk...” (Lengyelek a magyar szabadságharcban), Robogás a nyárba, Világok töréspontján, Bem apó – öregbítette, mélyítette a lengyel-magyar barátságot. Ennek a barátságnak az „anatómiája” Kovács István új kötete, mely egyúttal a lengyel-magyar kapcsolatoknak és a szerzõ lengyel vonatkozású munkáinak is összegzése. Idõrendben tárja az olvasó elé lengyelek és magyarok megpróbáltatásokkal teli történelmének, kulturális életének találkozási pontjait, az Elsõ könyvben a kiegyezést követõ évekig. Az írások lenyûgözõ sokrétûsége nemcsak a tematikában nyilvánul meg, de stílusában, nyelvezetében is. Ha a tudóst elragadná a hév, a költõ rögvest közbelép, s az esszéista mesterien fésüli egybe a szövegeket. A történész precizitása, alapossága, szigorú adat- és forráskezelése költõi szenvedélylyel párosul, a tudós objektivitása, s a szubjektív mûértelmezések olvasmányossá teszik a kötetet.

A könyvet lapozgatva elõször a lengyel romantika költõirõl szóló fejezetek vonzottak, azonban amellett, hogy a kötet egésze alkalmat ad a „csemegézésre”, már az Elõszó a nemzeti önazonosság, identitás kérdésköre felé irányítja az olvasatot. Ahogy Varsó kõrõl kõre, tégláról téglára épült a II. világháború után, ezekbõl az írásokból is fokozatosan tárul az olvasók elé a lengyel történelem, kultúrtörténet, mentalitás, identitás, s a lengyel-magyar kapcsolat története. Szó nincs arról, hogy a lengyel példa követését tûzte volna ki célul didaktikusan a szerzõ, de engem az olvasottak mégis folytonos öszszehasonlításra késztettek. A lengyel himnusz történetét, szövegét olvasva eltûnõdhetünk azon, mennyiben azonosul egy nemzet himnuszával. S noha szeretem himnuszunkat, a mostani kulturális, gazdasági, politikai helyzetben kissé irigyeltem a lengyelek dinamikus, cselekvésre szólító himnuszát. A magyar történelemhez hasonlóan a lengyel is bõvelkedett tragédiákban, sõt többször a semmibõl kellett újraalkotniuk országukat, valahogy mégis minden alakalommal talpra álltak. Meg tudták õrizni hagyományaikat, szimbólumaikat. A barátság történetében a párhuzamok is felvillannak, a különbözõségben a hasonlatosságok. A lengyel példa azt teszi hangsúlyossá, hogy minden nemzetnek, miként minden egyénnek is meg kell találnia a maga útját, a maga identitását, így maradhat fenn, s így nyújthat kezet másoknak.

A sodró lendületû, Balassi életét, költészetét a lengyel vonatkozások felõl vizsgáló fejezetben is „a megmaradásért folytatott harc és az annak eredményességébe vetett remény és hit” válik hangsúlyossá (Balassi Bálint lengyel szálakkal átszõtt élete és költészete). A kötet egyik különleges fejezete a szarmatizmus korának bemutatása, egy kritikus történelmi folyamatra, az egyénnek ebben önmagára való rákérdezése Jan Chryzostom Pasek memoárját értelmezve. Történeti, irodalomtörténeti kontextusba helyezve Pasek munkáját, hangsúlyozza annak irodalmi és forrásértékét egyaránt. Számos olyan eseményét eleveníti fel a lengyel-magyar történelemnek egy-egy személy vagy csoport példáján keresztül, melyek felfedik azokat az apró mozzanatokat, döntések mögötti emberi vonatkozásokat, amelyek az érdekszövetség fölé emelték, emelik, s emberközelivé teszik a lengyel-magyar barátságot. A barátság felõl közelítve közel hozza az olvasóhoz az általa forráskritikával, ugyanakkor befogadó olvasói attitûddel érzékenyen értelmezett forrásokat. Ezáltal a megidézett alakok, helyek, események nemcsak információk, hanem valóban egy barátság történetének szerves részévé válnak.

Torokszorító, egyben felemelõ e barátság története. A lengyel Jeanne d’Arc, Emilia Plater, Józef Wysocki, a lengyel légió, Batthyány, Bem, a magyar szabadságharc lengyel mártírjai, a lengyel romantika lángelméi olyan történetet idéznek, amely tele van drámával, megpróbáltatásokkal, ugyanakkor tartással, dinamizmussal, szépséggel és költészettel. Közös történelmünk, kultúránk identitásunk részét képezi, esélyt ad a megmerítkezésre és a továbblépésre. Érdemes elgondolkodni azon, miért született ez a kötet, A barátság anatómiája így, a tudomány és mûvészet jegyében. Amikor „egyre nagyobb az embertömeg és egyre kevesebb az ember”, ne feledjük, „hogy a mûvészetet megismerése avatja mûvészetté, a megismerés által válik az emberi létezés tiszta forrásává” (Cyprian Kamil Norwid).

Kovács István: A barátság anatómiája
Elsõ könyv. Írások a magyar-lengyel kapcsolatokról és a lengyel kultúráról
Széphalom Könyvmûhely, 2007
284 oldal + ill., 2500 Ft

 
 
 

Ekler Andrea

Széphalom Könyvműhely

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu