buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 6, hétfo
Vilmos és Bíborka napja

Évfordulók:
1937: Juhász Gyula halála (Szeged)
1992: Isaac Asimov halála (New York)
2005: Saul (er. Solomon) Bellow halála (Brookline)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Kérdõjelek – állítások
Orosz László új könyve Katona Józsefről


2008.02.28

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Orosz László új könyve egészen sajátos, különleges könyv. Az ismert Katona-kutató könyve tulajdonképpen a szerzõ sajátos gesztusának a megnyilvánulása. Míg a kutatók, közöttük természetesen az irodalomtörténészek is mindig az általuk feltárt új ismeretekkel foglalkoznak, s ennek jegyében gyûjtik össze akár a villamosjegyeket – mióta villamos létezik – és a sajtcédulákat is, Orosz László hosszú évtizedek kutatómunkáját követõen, számos tanulmány és könyv, közöttük egyes Katona József-munkák kritikai kiadása – közöttük a Bánk bán! – után ebben az új könyvében azt írta meg, hogy mi az, amit az utókor feltehetõen soha nem fog megtudni Katona Józsefrõl és munkáiról. Ennek a jelenségnek pedig az az oka, amit Németh László emlékezetes, A rejtélyes költõ címû tanulmányában így fogalmazott meg: „A magyar irodalomnak Katona József a rejtélyes költõje.

Nyilvános élete akkor kezdõdött, amikor a lélegzetével tartó már véget ért. Ha curriculum vitaejét össze is állították, sosem esett rá egy mûveit becsülõ nagy ember szeme. Nem figyelték õt soha a kivételnek kijáró érdeklõdéssel. Déryné mozgalmas körén mint unalmas, komor árnyék ment át szótlan szerelmével, neves kortársaival Kazinczytól Vörösmartyig szót sem válthatott. Életénél is rejtélyesebb a mûve…”

A kötetbe foglalt, teljes egységet képezõ tanulmányok sora érezhetõen a Forrás 2004. szeptemberi számában megjelent tanulmányból nõtt ki. Az akkori tanulmány is a Kérdõjelek címet, s az Egy Katona-kutató töprengése alcímet viselte, s valójában kérdésekbõl, kérdések sorozatából állt. Párat megemlítek az akkori kérdések közül: Megfordult-e Katona fejében, hogy a színészetet válassza?; Mi volt a Bánk bán 1815. évi kéziratának sorsa?; Megtörtént-e egyáltalán a Bánk bán 1833. évi kassai elõadása?; Miért nem õrizte meg Katona mûveinek kéziratát?, s így tovább… A tanulmányban fölvetett kérdésekre adott válaszok önálló tanulmánnyá értek, így került a kötet tizenhét tanulmánya egymás mellé és nõttek össze önálló és egységes kötetté.

A kötet tanulmányai alapvetõ kérdéseket érintenek, olyan kérdéseket, amelyek irodalomtörténeti jelentõségûek és amelyeknek a megválaszolása szükséges ahhoz, hogy bármiféle teoretikus vagy történeti jellegû kérdés megválaszolására sor kerülhessen. A fölvetett és alapos tanulmányban megválaszolt kérdések közül csak párat említek meg: Hány drámát írt Katona, hány maradt ránk? Hitelesek-e ránk maradt szövegeik?; Mi történt a lemásolt drámákkal?; Mikor és hol játszották elõször a Bánk bánt? Hogyan alakult a Bánk bán színpadi szövege?; Értjük-e a Bánk bán minden mondatát?, Mikor írta Katona várostörténetét?; Hogyan élt és halt meg a kecskeméti ügyész?; Mit jelentett Katona számára a vallás?; Milyennek látták a kortársai, milyennek látta (tartotta) saját magát Katona?

Láthatjuk, a kérdések szinte lefedik a Katona életével és munkásságával kapcsolatosan feltehetõ kérdéseket, még az élet és a mû utótörténetével is kapcsolatban vannak, így Orosz László számára alkalmat teremtenek arra, hogy a kérdõjelek kitétele után a maga állításait is megfogalmazza, vagy még hangsúlyosabbá tegye a kérdõjeleket, jelezve, hogy nem állnak rendelkezésre, s feltehetõen nem is kerülnek már elõ olyan források, amelyek lehetõvé tennék a kérdések megválaszolását.

Az eddigiekbõl is kitûnhet, hogy a könyv felépítése, szerkezete roppant következetes, a tudós szerzõ az adott tárgykörben az eddig megszerezhetõ tudás teljes birtokában van. Annak belátása pedig, hogy bizonyos kérdések megválaszolására immáron talán soha sem nyílik lehetõség, mert nem remélhetjük új források elõkerülését, nem egyszerûen tudósi, hanem emberi ethoszra vall.

Orosz László: Kérdõjelek
Egy Katona-kutató töprengése
Balassi Kiadó, 2007
135 oldal, 1600 Ft

 
 
 

Füzi László

Balassi Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu