buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. szeptember 30, szerda
Jeromos napja

Évfordulók:
1452: Megjelent az első nyomtatott könyv: Johann Gutenberg Bibliája
1859: Benedek Elek születése (Kisbacon)
1928: Elie Wiesel születése (Máramarossziget)
1990: Patrick Victor Martindale White halála
2005: A Népmese Napja
2006: Sütő András halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
A jelenvaló múlt bűvöletében


2008.02.28

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

’Lék’ szavunk jelentése a Magyar Értelmezõ Kéziszótár szerint: „fn 1 Jégen, hajónak víz alatti részén, hordón, dinnyén, koponyán vágott nyílás. 2. Ép Rés, nyílás.” Jankovics Marcell, jeles Kossuth-díjas rajzfilmrendezõnk – akinek egyik rajzfilmjét, a Sisiphust Oscar-díjra jelölték, a Küzdõkkel az Arany Pálmát hozta el Cannes-ból, a Fehérlófia meg minden idõk legjobb rajzfilmje lett Los Angelesben –, mûvelõdéstörténészünk, közéleti személyiségünk kitûnõ nyelvi leleménnyel Lékiratoknak nevezte el kétkötetes visszaemlékezését.
 

A cím jelen értelmében többet is, mélyebbet is ígér egyszerû emlékiratnál, azaz – szintén a MÉK-et idézve – „vmely korszak történeti eseményeit személyes vonatkozásokkal átszõve megörökítõ írásmûnél”. Az emlékezés folyamata, azaz a mese, az el-beszélés helyett ugyanis itt egyértelmûen a megnyitásnak, a belsõ láthatóvá tételének, a láthatatlan körvonalazásának a mûvelete: az elemzés kerül elõtérbe. Egyúttal, kicsit a koponyalékelést is idézve, a gyógyítás (öngyógyítás) tényére is utal a cím, s ’az emlékezés, az írás mint a gyógyítás, öngyógyítás (egyik) lehetséges módozata’ értelmezést is magával vonja. Az emlékeivel elsõsorban magát erõsíti az ember, életének, addigi életstratégiáinak igazolásához, problémamegoldásaihoz, jövõtervezéseihez keres velük érveket, fogódzókat s (belsõ) erõt. Szigorúan egyszemélyes mûfaj tehát az emlékezés – egyfelõl. Másfelõl azonban – legtöbbször – legszemélyesebb vonatkozásaival, legbensõbb tartalmaival sem magánügy csupán; a magánszféra sosem vonatkoztatható el a közszférától, a magánbejárat is a közösségi alkalmakra s a közösségi alkalmakból nyílik. Ráadásul, ha azt vesszük, minden írás, sõt, továbbmenve: az ember életének mindegyik pillanata emlékezés is – bármit gondol, bármit tesz, megélt, megtapasztalt vagy az ösztönélet szintjén belékódolt emlékeit aktivizálja hozzá. Ilyen értelemben a belsõ aktivizálása, mozgósítása, s bizonyos értelemben át- meg átstrukturálása minden emlékírás, minden visszaemlékezés. De a „Kalandra fel!” gesztusával mozgósítja, maga köré szervezi a külsõt is; a viszonyítás lehetõségének kegyelmét kapja tõle az ember – kettõs tükör: a másikhoz, a máshoz mérhetés szakralitását kínálja fel nekünk.

Jankovics Marcell messzirõl indít. Annak idején, amikor elõször került a kezembe Lawrence Sterne Tristram Shandyja, revelatív erõvel hatott rám, hogy a fõhõs élete történetét nem a megszületése, hanem a fogantatása pillanatától kezdi. Jankovics ezen is meszsze túllép: (em)lékiratai kétkötetes indításával – sugallva annak folytatását – élete elsõ tizenkilenc évéhez ad mélybe – a történelem, a közép-európai történelem mélyébe – nyúló, részletezõ családi hátteret. A szerteágazó családtörténet gyökereivel egészen az 1500-as évek derekáig nyúlik vissza (de az 1220-as évekhez is van kapcsolódása), s a különbözõ közép-európai nációk (magyarok, németek, északi szlávok, déli szlávok, közéjük ékelõdve a szlovákok) mozgalmas és szövevényesen egymásba fonódó kavalkádjával segíti emlékezõnk énkeresését. Vagyis az õsök s történelmi-társadalmi-kulturális-családi környezetük lehetõ legaprólékosabb, olykor humorosan könnyed vagy megértõen objektivizáló, netán takaratlan õszinteségû, de mindig érzelemmel teli rajza, tehát mások életének a magáévá élése válik itt szövegszervezõ, s éntörténet-formáló, személyiségalakító erõvé. Ilyenképpen a családja történetét faggató emlékezõ elõadásában az elmúlt évszázadok közép-európai történelme a maga már-már kibogozhatatlan szövevényességében és páratlan gazdagságában az olvasónak szinte személyes élményévé válik (a törökellenes harcoktól a szabadságharcon keresztül – a család a Meszlényi ágon Kossuthtal is közvetlen rokonságban volt – Trianonig, a kisebbségi sorsig – az elszakított Pozsonyban maradt jeles szlovenszkói magyar író, Jankovics Marcell révén –, a második világháborús vereségig, a polgári világ erõszakos felszámolásáig, az 1950-es évek koncepciós pereiig – meghurcolták s életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a szerzõ édesapját is, akit ugyancsak Jankovics Marcellnek hívtak –, illetve kitelepíté-seiig, s az apát kiszabadító 1956-os forradalomig, és még tovább, 1960-ig). Jankovics e páratlan gazdagságú családi múlt és örökség révén is mindig és mindenben „a hagyomány, a múlt jelenvaló értelmét keresi”, mert a múlttal – írja – saját életét hosszabbíthatja meg az ember, s ha a jövõjét – mint például édesapjától – el is vehetik tõle, a múltja örökre az övé. És Jankovics kitûnõ emlékezõ: mintha a világot is (rajz)filmes szemmel nézné, mind a történelmi-társadalmi-emberi könryezetet, mind a tárgyi környezetet illetõen a teljesség rekonstruálásának bûvöletében él. Mi több, emlékeihez, leírásaihoz sûrûn fûz szövegközi kiegészítéseket, illetve lapalji jegyzeteket, melyek nemhogy lassítanák az olvasást és nehezítenék az értelmezést, hanem ellenkezõleg, mindig váratlan lendületet és élénk színt adnak a részletek lelkiismeretes számbavéte-

lében el-elfáradó vagy el-elszürkülõ szövegnek, s kitágítják annak értelmezési horizontját is. Család- és éntörténete így lesz egyszerre hiánypótló kortörténet is.

Jankovics Marcell: Lékiratok I–II.
Helikon Kiadó, 2007,
744 oldal, 6990 Ft

 
 
 

Tóth László

Helikon Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu