2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Sors- és létkérdések közelről


2008.02.28

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Azon ritka novelláskötetek egyike Vathy Zsuzsa könyve, amelyek címe kulcsként szolgál tartalmuk egészéhez, egybe fókuszálja a különbözõ témákat és beszédmódokat. Ugyanakkor az elsõ pillantásra banálisnak tûnõ cím, Életünk, halálunk a történetekben töltõdik fel azzal a lényegiséggel és központba helyezõ érvénnyel, ami a köznyelvi használatban lekopott e két szóból, és újra tudatosítja, hogy a létezésben voltaképpen ez a két legfontosabb dolog, amirõl irodalmi mû szólhat. Egyik sem valami elszigetelt, egyetlen személyre redukálható fogalom, állapot vagy esemény, hanem megannyi fölismert és ennél is több, csupán látensen jelen lévõ, mûködõ, mozgásban lévõ viszonyrendszer által kapcsolódik a környezethez, családhoz, társadalomhoz, világhoz, léthez, amit az író Rousseau deklarált magányának cáfolatával közvetlenül, novelláival és kötetének egészével pedig áttételesen szemléltet.
 

Az elbeszélésekbe ágyazott, partikularitásukban érdektelenek tûnõ életrajzi mozzanatok, események a mûvekben átminõsülnek, kiderül róluk, hogy meghatározó funkciójuk van az életben, általuk nyer megerõsítést, hogy nincsenek kis halálok meg nagy halálok, csak életek és halálok, hogy nincsenek lényegtelen dolgok, legfeljebb olyanok, amelyek az adott pillanatban nem érdekelnek bennünket. A novellák bizonyossá teszik, hogy életünkben ugyanolyan fontos helye van a cipõpucolásnak, mint a politikai eseményeknek, a faültetésnek és a sportszellemnek, az ideológiai meggyõzõdésnek és az erkölcsösségre törekvõ szellemi magatartásnak. A veszteség, a hiány állapota – a hûséges társ, Lázár Ervin elvesztése – határozza meg ezt a világban és a magánéletben történteket egybelátó szemléletet, ami nem csak az önéletrajzi indíttatású elbeszéléseket hatja át, hanem az ötvenes években internáltak és táborokba zártak világát, 1956 forradalmi napjait, Gérecz Attila börtönéveit, egy leszázalékolt vasúti tisztviselõ szakmai megszállottságát, valamint az ezredforduló utáni hajléktalanok sorsát megidézõ, megjelenítõ írásokat is.

„Ez két történet. Életrõl és halálról szól.” Ezzel a két egyszerû mondattal indítja Életünk, halálunk címû, a kötet többi történetét is átható elbeszélését, és a két szófukar mondat nyomban kivezeti az olvasót a szöveg- és szövegelésirodalom túltengése nyomán elburjánzott betûdzsungelbõl, visszautalja ahhoz az elemi párbeszédhelyzethez, amit az elbeszélés a mûfaj kialakulásától fogva feltételez.

Vathy Zsuzsa elbeszélései korunk irodalmának két fontosnak tekinthetõ elemét ötvözik: témájukban az elbeszélõ személyes érintettségét, amivel leterelte az elbeszélést a fikcionalitás ösvényérõl a líra és a dráma személyes megéltségének magasabb hõfokú terepére; formájukban pedig az ugyancsak a személyességet kiemelõ feljegyzés és napló szövegvilágára hagyatkozott, így érintettségét két síkon is nyomatékosítva empatikusan és esztétikailag is mûködõ elbeszéléseket hozott létre.

A kötet címét adó elbeszélés betegségrõl, kórházi ápolásról, mûtétek soráról, családi gondoskodásról, halálról szólva emberi kapcsolatokról, az egyénnek a világgal, a természettel, a politikával, a famíliájával kialakított viszonyáról beszél, s mivel a történet mindkét szereplõje író, pontos és fontos mondatok által teszi ezt. A valós nevekbõl szerkesztett néven szereplõ LÁVA, vagyis E. a Lázár Ervin közel harminc éven át tett (Napló címen már kötetben is olvasható) feljegyzéseibõl adott válogatás nyomán ölt alakot, szeretetreméltót és emberit, ÁRVA, vagyis Zs. pedig Vathy Zsuzsa fél éven át, férje betegsége idején vezetett naplója nyomán lesz a Töröttkezû kalandjaiban elmondottakat kiteljesítve megismerhetõ. Asszony õ, nõ és anya, õrzõ és megtartó, aki több mint három évtized együttlét után hat hónapon át napról napra, újra és újra szembesül párja – és saját – kínjaival, szenvedésével, küzdelmével, és üvölt, szüntelenül üvölt, és ebben az üvöltésben az a legborzasztóbb, hogy csendes, szinte már orkesztrált. Halk, mint a kiváló elõadómûvészek, akik úgy tudnak suttogni a színpadon, hogy monológjuk a karzaton is tisztán érthetõ legyen. Benne van ebben a hangban a pályakezdõ, a hatvanas évek végén keletkezett, Az én üvöltéseim címû novella fiatalos sikolya, de itt már más a hangfekvés, a teljes elnémulást is magában hordozó, tehetetlen, néma üvöltés burkolja be az elbeszélés egészét, így a derûtõl áradó, játékossággal áthatott elsõ részt, LÁVA szólamát is. Ebben a dimenzióban tudatosul bizonyossággá, hogy az embernek nem lehetnek illúziói, hiába berzenkedik ellene az élni akarás, feleslegesen kapcsol hátramenetbe a tudat, végtére senkinek sincs választási lehetõsége. Illetve van: az embertelenség közepette emberiesen élni.

Heroikus és egyéni vállalás mindenképpen, de a bamba vegetálással szemben van tétje.

Vathy Zsuzsa: Életünk, halálunk
Helikon Kiadó, 2007
196 oldal, 1990 Ft

 
 
 

Fekete J. József

Helikon Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu