buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 3, péntek
Buda és Richárd napja

Évfordulók:
1757: Verseghy Ferenc születése (Szolnok)
1918: Hubay Miklós születése (Nagyvárad)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Ellenzékben


2007.11.29

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Egy lehetséges és hiányzó korszerû monográfia-sorozat egyik darabját készítette el a fiatal történész, Pintér M. Lajos Ellenzékben 1968-1987 címmel és A Kádár-rendszer népi-nemzeti ellenzéke értelmezõ alcímmel. Az elképzelt sorozatnak a népi-nemzeti ellenzék történetét – az elõzményeket is figyelembe véve – 1919-tõl kezdve kellene tárgyalnia, egészen a jelenkorig. Borbándi Gyula úttörõ munkája óta sok idõ eltelt, s számos új tényre derülhetett fény. Egyúttal az is igaz, hogy fõként az 1945 utáni korszakban sok még a kiderítetlen, a nem eléggé kutatott történés. S ami ismert, annak megítélése – részben az ismerethiány, részben az ideológiai-politikai elfogultság miatt – ellentmondásos, sokszor érthetetlenül elítélõ, lekicsinylõ.
 

A szerzõ által kiválasztott két évszám nem véletlenszerû. Ez a két évtized vezet el legközvetlenebbül a rendszerváltozáshoz, noha még 1987 táján is csak kevesen képzelték el annak közelségét. Mindazonáltal feltétlenül el kellene készíteni, s minél hamarabb az 1945 és 1949, valamint az 1949–1956 és az 1957–1968 közötti, illetve az 1987 utáni korszakok új és összefoglalóan áttekintõ feldolgozását is. Már csak azért is, mert ezeknek is változatlanul van aktuálpolitikai szerepe az értelmezésekben. Gondoljunk csak arra, hogy az ötvenedik évforduló kapcsán ismét idõszerûvé vált a népi írók szerepének megítélése 1956 elõkészítésében és a forradalomban, illetve abban is, hogy miként léteztek a megtorlás éveiben. Ha történelmi távlatban szemlélõdünk, egyértelmûen megmutatkozik, hogy a magyar szellemi és politikai élet megosztottságának a gyökerei legközvetlenebbül a nyolcvanas évekbe vezetnek vissza, de mindennek az elõzményeit mindegyik elõzõ korszakban meglelhetjük, akár a 19. századig, sõt a kuruc-labanc ellentétig visszanyúlva. Igen tanulságos tehát annak tanulmányozása, hogy honnan és hogyan jutottunk idáig.

Pintér M. Lajos igazi történész, aki a ma hozzáférhetõ forrásanyag lehetõ legteljesebb-körû használatával dolgozik. A már konszolidálódott, nemzetközileg is elfogadott Kádár-rendszer kutatása korántsem könnyû feladat, hiszen többnyire semmilyen ellenzéki megmozdulás, szervezkedés nem vált sajtóhírré, s ami mégis nyilvánosságra került, arról tömör és egyértelmûen elítélõ volt a tudósítás.

Ellenzéki szervezkedésekrõl inkább csak a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójától kezdve lehet érdemben szó, s két irányzat készülõdött: az e könyvben részletesen tárgyalt népi-nemzeti mellett a demokratikus ellenzék. Az egyik a Magyar Demokrata Fórumnak, a másik a Szabad Demokraták Szövetségének a bölcsõje lett. A két ellenzéki tömörülés között az az alapvetõ különbség, hogy a népiek az adott rendszer keretei között legálisan mûködve szerettek volna eredményeket elérni az ország demokratizálásának érdekében, a másik csoport viszont felmondta az együttmûködést az államrenddel, szamizdatokat adott ki, „illegalitásba” vonult.

A demokratikus ellenzék története sokkal alaposabban fel van dolgozva, mint a népi-nemzetié. Igen nagy szükség volt tehát erre a monográfiára, amely az eddigi tanulmányok, forráskiadások, visszaemlékezések mellett gazdag levéltári anyagot is felhasznált. A téma tárgyalásában az események rekonstrukciója, a tények rögzítése a meghatározó. Ugyanakkor Pintér M. Lajos rokonszenvet érez e mozgalom törekvései iránt, de kötelességének tartja a tárgyszerûségre törekvést. Nem zárkózik el a két irányzat közötti konfliktusok tárgyalásától sem, sõt a könyv logikusan azzal fejezõdik be, hogy egyértelmûvé válik 1987-re, hogy a Kádár-rendszer elleni szövetség taktikai és stratégiai szempontból is felbomlik.

Aki a tárgyalt korszak irodalmi életének valamennyire résztvevõje volt, egybevetheti emlékeit a történész leírásával. S talán valamennyire tovább pontosíthatja a képet. Egyetlen példát említenék. A könyv, fontossága miatt érthetõen kiemelten tárgyalja az Írószövetség 1986-os közgyûlését, amelynek jegyzõkönyve késõbb belsõ használatra megjelent. Valóban feszült légkörben kezdõdött a tanácskozás, de a monográfia leírása valamit nem érzékelhetett. A hivatalos beszámolók után az egyik elsõ felszólaló Mészöly Miklós volt. A könyv sajnos nem említi õt, pedig meghatározó a szerepe. Békülékeny hangon beszélt, a lényeg az volt, hogy bajban van az ország, most ne az ellentéteket nézzük, hanem fogjunk össze, fogjunk kezet. Arról sincs szó, hogy nem sokkal késõbb Köpeczi Béla mûvelõdésügyi miniszter, a kötelességtudó pártkatona olvasta fel elõre megírt beszédét, amelyhez alig fûzött kiegészítõ megjegyzéseket. Elõadásának lényege az volt, kimondatlanul is Mészölyre reflektálva, hogy mit képzelnek maguk? Nincs kézfogás! E provokáló beszéd hatására következtek az indulatos és valóban ellenzéki felszólalások.

A további kutatásokhoz megkerülhetetlen kiindulópont Pintér M. Lajos monográfiája. S nagyon nagy szükség volna arra, hogy a mozgalom történetének fontosabb dokumentumai egybegyûjtve megjelenjenek. A szerzõnek talán erre is lesz módja, csak kiadót kellene hozzá találni.

Pintér M. Lajos: Ellenzékben
A „Nagy Népi Hurál”-tól a Magyar Demokrata Fórumig. A Kádár-rendszer népi-nemzeti ellenzéke 1968–1987
Antológia Kiadó, Lakitelek, 2007
219 oldal, ármegjelölés nélkül

 
 
 

Vasy Géza

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu