buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 25, szombat
Pál napja

Évfordulók:
1759: Robert Burns születése
1900: Fekete István születése (Gölle)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Egy élet(mű), és ami mögötte van…


2007.11.29

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A kortárs irodalomtudomány(ok)ban kicsit is jártas olvasó azt hinné, hogy a terjedelmes, életrajzot és életmûvet egyaránt bemutató, talán a pozitivizmus vádjával is illethetõ alkotások ideje lejárt, s már rég a mû- és szövegközpontú elemzések és bemutatások ideje dívik. Aztán amikor kezébe kerül az Európa Kiadó Életek & Mûvek címû sorozatának egyik legújabb darabja, elcsodálkozik: még lehet úgy írni egy író életérõl és mûveirõl, hogy az nem fullad az évszámok kötelezõ sorolásába, hanem ennél jóval többet ad, s emellett nem kíván feleslegesen tudományos, vagy éppen tudományoskodó lenni. Természetesen erre biztosíték maga az író is, Rüdiger Safranski. A Berlinben élõ filozófus és író neve már a magyar olvasók számára is ismerten csenghet, hiszen szintén az Európánál jelent meg nemrég Nietzschérõl szóló könyve, vagy a globalizáció aktuális problematikáját boncolgató kötete, de megemlíthetjük Martin Heidegger német filozófusról szóló mûvét is. A legújabb darab, mely németül még 2004-ben jelent meg, Schiller életével és mûveivel foglalkozik, és természetesen mindemellett betekintést nyújt a kor szellemi mûhelyeibe, a német irodalom egyik legkiemelkedõbb korszakába.
 

Safranski nem hagyományos irodalomtörténetet ír, hanem az irodalomtörténet, szellemtörténet és kortörténet sajátos keverékét adja az olvasó kezébe, melyet átitat Schiller dokumentumokkal fûszerezett életrajza. Györffy Miklós kiváló és értõ fordítása gördülékennyé és olvasmányossá teszi Safranski munkáját, mely jellegét tekintve mind az irodalmat kedvelõk, mind a bennfentesek számára izgalmas olvasmány. Hiszen ki ne volna kíváncsi Schiller gyermekkorára vagy éppen feszültségektõl sem mentes iskolaéveire. A katonacsaládban született költõ gyermekkorára rányomta bélyegét a család élén álló apa feltétlen tekintélye, akit éppen Schiller születésének évében léptettek elõ hadnaggyá. „Az apa tekintély volt, de nem zsarnok. A családban patriarchális rend uralkodott. A kötelesség volt a mérték, az apa mindent ehhez szabott.” Az apai tekintély megszûnése és ennek következményei jelentek meg késõbb a Haramiák címû drámában, melyben a fennálló rend felbomlása vezetett a tragédiához. Safranski jó érzékkel vezeti le a korabeli dokumentumokból Schiller életének fontosabb állomásait, s mindeközben összekapcsolja az életrajz bizonyos pontjait – minden erõltetés nélkül – az életmû jelentõs alkotásaival. Schiller 1773-ban kerül a Karlsschuléba, a Károly Jenõ herceg által fenntartott iskolába, ahol a herceg szinte személyesen nevelte a diákokat.

Ez már jelentõs változást hozott az életében: „A falusi elvonultság idilljébõl a gyermek olyan városba került, amelyet minden szegletében ez az udvari életforma járja át. A természetet hirtelen a kultúra váltotta fel.” Azonban ez az udvari kultúra sem terjedt ki mindenre, a nevelõk nem nézték jó szemmel, ha például a diákok szépliteratúrával foglalkoztak. Schiller amúgy is folyamatosan ellenszegült a katonai fegyelemnek, s hol azért kapott büntetés, mert kívülrõl csempészett be magának élelmet, hol pedig bizonyos, az iskolában tiltott mûvek olvasásáért: ilyen volt Goethe Werthere vagy Wieland erotikus elbeszélései. Safranski ügyesen mutat rá azokra az életrajzi elemekre, melyek késõbb, az életmû bizonyos pontjain irodalmi vonatkozásként térnek vissza.

Nemcsak a germanisták vagy a bennfentes irodalmárok számára bírnak jelentõséggel azok az ominózus részek, melyek egy-egy mára már klasszikussá vált mû születésének körülményérõl szólnak, vagy drámáinak színpadra állításáról és bemutatásáról. Schiller 1782 decemberében érkezik a Meiningen közelében fekvõ kicsiny faluba, Bauerbachba, ahol nekilát befejezni az õt régóta foglalkoztató darabot, a „Lujza Miller”-t, a késõbbiekben Ármány és szerelem címen híressé vált színdarabot. Azonban nem sokáig tart a költõ önként vállalt számûzetése, falusi magánya, hiszen feltûnik a színen Schiller pártfogója, Henriette von Wolzogen, akit elkísér útjára lánya, Charlotte is. A Schillerben fellobbanó szerelem zárt ajtókra talál, mivel a társadalmi különbségek nem teszik lehetõvé az alig tizenhat éves lány iránt érzett szerelem beteljesedését. Aztán következik ismét Mannheim, ahol a frankfurti õsbemutató után két nappal, 1784. április 14-én bemutatták az Ármány és szerelem címû darabját, mely hatalmas sikert aratott. Hogy csupán párszor játszották, annak a színészek és Schiller között kialakult feszült viszony volt az oka: Schiller már a próbákon kritizálta az elõadásmódot, a színészek pedig a szöveget tartották mesterkéltnek, tanulhatatlannak.

Safranski az irodalomtörténész igényességével vezeti be olvasóját a német irodalom e páratlan, a Sturm und Drangtól egészen a romantikáig tartó idõszakába, miközben már-már regényszerûen mutat be egy-egy dokumentumokból felépíthetõ jelenetet, eseményt. A mû talán legérdekesebb fejezeteiben szinte már szemtanúi lehetünk a két költõóriás találkozásának is, amikor a Természettudományos Társaság jénai elõadásán Goethe és Schiller elõször váltanak szót egymással, hogy ezek után életre szóló barátságot kössenek. Rüdiger Safranski könyve egyszerre irodalomtörténet, kor- és életrajz és szellemtörténet, sõt akár azt is megkockáztatom, hogy mikrotörténelem: miközben egy ember, azaz Schiller életének és mûvészetének állomásait járja körül, a háttérben felsejlenek a német történelem és irodalom fontosabb eseményei és alakjai – a maguk összetettségében, de egy pillanatig sem tévesztve szem elõl Schiller élet- és mûvészetfilozófiáját.

Rüdiger Safranski: Friedrich Schiller, avagy a német idealizmus felfedezése
Életek & Mûvek sorozat
Ford.: Györffy Miklós
Európa Kiadó, 2007
599 oldal, 4500 Ft

 
 
 

Vincze Ferenc

Európa Könyvkiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu