buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 25, kedd
Géza napja

Évfordulók:
1842: Karl May születése (Hohenstein-Ernstthal)
1983: Tennessee Williams halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Bő volt-e, avagy szűk ama hét esztendő?
Levél Balla D. Károlynak


2007.11.29

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Légy üdvözölve, Effendi!
Kedves Károlyom, olvasom 2000±3 címû, Az ezredforduló hét esztendeje alcímet és Egy manzardõr naplójegyzetei al-alcímet viselõ új könyvedben, hogy rengeteg különféle olvasmányod között egyiket-másikat (például pár éve Lengyel Balázs élménynek bizonyuló, dedikált tanulmánykötetét) hónapokig kénytelen vagy várakoztatni polcodon, míg végül fellapozod. Nos, némi túlzással ezt a játékos szám/jel címû 2000…-et én már akkor olvastam, amikor Szirtes Gábor barátunk (illetve a Pannónia Könyvek mûhelye) még el sem küldte. Igyekeztem „megjósolni” magamban, miként építed fel krónikádat a kitûnõ évezredforduló/fordulópont ötlet köré. Aztán midõn megérkezett a könyvposta, elsõ olvasásként egy végtére vágtáztam négy órácskát a takarékosan nagyszabású hónapsorolóban. Élveztem, hogy az emlékelevenítés, értékítélet terén pontos vagy és felelõsségteljes, dinamikus és célratörõ, kritikus és önkritikus, indulatot iróniával fékezõ. Amilyennek életben-irodalomban évtizedekkel ezelõtt megismertelek. (Mivel az ember hiú, kíváncsi kreatúra, meg-megálltam, ha a saját nevemet láttam felbukkanni. Egyszer szelíden dorgálsz. Igazad van. Egyszer szentendrei, könyvtári-könyvheti közös szereplésünket említed örömmel. Az a – vacsorázásba, koccintásba torkolló – pár óra szép emlékem nekem is. A harmadik TT-szöveghely közömbösebb. Olyan ez, mint ha egy sakkozó három megszerezhetõ pontból kettõt betakarít. Számomra nem rossz arány. Hiszen ahogy én sakkozom…)

Az elsõ, habzsoló betekintés élményét tovább csigázta, hogy beszámolód – rávallón a hipertevékeny emberekre – maga is felcsigázott: nem ismer lankadást ebben az (éppenséggel nem szegényes kortársi naplóirodalmunkat is új tónussal gazdagító) egy lendületû hétéves életleltárban. Utazásaid, ténykedéseid, harcaid, levelezésed, s mindenekelõtt írói, kiadói, irodalom- és kultúraszervezõ munkálkodásod dokumentumai úgy tolulnak egymásra, hogy az egyik még maradna, amikor már befut a másik. (Ez akkor is igaz, ha épp kilépsz bizonyos szervezetekbõl, búcsút intesz valamely szorgalmatosságodnak, missziódnak.) Ennek ellenére ki-kibukik belõled az aforisztikus megszólalást mesterien értõ szépíró vagy esszéista. 1997 júniusában, önidézettel (a Szembesülésbõl) ekként: „Nem hiszem, hogy alapvetõen másként alakult volna a világ sora akkor, ha a Jóisten helyett Lucifer mond vésõbe parancsolatokat Mózesnek. A szeretet és a gonoszság aránya nem változik a világban azáltal, hogy melyik kap legitimációt és melyik kerül törvényen kívülre. Ahogy a szeretet temploma tövében ott burjánzik a tiltott bûn és a fel nem számolható baj, úgy a gonoszság szentélye mellett is virágozna a tiltott erény és konspirálva ott szervezné titkos bandáit a kiirthatatlan szeretet”.

Vajon a szeretet lenne a vezérelve manzardõri naplózásodnak, számítógép-kopogtatásodnak? Nem hinném. Empatikus, mégsem érzelemvezérelt mû naplód. A tárgyilagos szigor, a következetes mérlegelés és az illúziók nélküli távlatkeresés nyomatékait emelném ki inkább. (Egyébként Neked is részed van abban – voltaképp tudtodon kívül –, hogy a mechanikus írógépet egy éve komputerre cseréltem. E pillanatban egy épület harmadik szintjén teszem próbára a billentyûzetet, vagy az fog ki rajtam. S fölém betonozódik még öt emelet.) A tetõtéri szoba õre már magaslatról szétnézõ férfiú, aki azonban sosem hagyja el a lenti, talaj menti város-, ország-, haza-, Európa-valóságot. Nem hiába áll a hátsó borítón: „Padlásszobájában ül az író – történelmi és etikai peremhelyzetben. Az országot, amelyben él, most éppen Ukrajnának hívják… Az író nyelve magyar, gondolkodása európai, magatartása egy független értelmiségi pozícióját célozza, értékrendszerét pedig az általános emberi minõségeszmények határozzák meg. Az irodalmat a szabadság dimenziójának tekinti, amelynek révén – mint egy szabaduló mûvész – felülemelkedhet ezernyi kötöttségen és ellenállhat a különbözõ elvárásoknak, melyek a határon túli magyar íróval szemben fogalmazódnak meg”.

Második olvasáskor feszélyezni kezdett: szégyenszemre sohasem jártam szûkebb pátriádban. A belsõ (társadalmi és irodalmi) viszonyokat csupán messzirõl sejtve, rekonstruálva minden további nélkül melléd állhatok-e, amikor X., Y., Z. (Magyarországon is eléggé ismert személyek, vagy számomra sajnálatosan csak puszta nevek) ellenében markáns (Te idézõjelbe teszed a szót) „liberális” nézeteidet, esztétikai summáidat kifejted? Igennel felelek – mert a magyar(országi) könyvszakmai és literátus jelenségeket, az „irodalmi élet” (ezt meg én teszem macskakörmök közé) eseményeit rokon módon közelítjük (szolgáljuk, formáljuk, bíráljuk – ahogyan [és másként-másként] telik tõlünk). Lehet, hogy egyszer-egyszer túl makacsul hajtogatsz gondolatot, mely taktikusabb engedékenységgel könnyebben vinné sikerre magát? Lehet, hogy néhányan megbántódnak majd (a Magyar Írószövetség mint organizmus, több prominens tag mint vélt vagy valós kulcsszereplõ) éles, példálózó szavaidtól? (Nem lehet: biztos.) Lehet, hogy némely konfliktusodra (mondjuk a most csak a háttérben éreztetett, sorsdöntõ apakonfliktusodra) több szót fordíthattál volna, az olvasó biztosabb kalauzolása érdekében? Akár így, akár úgy, a 2000… (s benne az 1998. Könyvek, versek, hitek és kételyek, a 2002. Megélt és elfogadott kárpátaljaiság, a 2003. Webcsont beforr) a nyilvánosság elõtti problémaboncolás, tisztázás, jó szándék, kéznyújtás könyve – miközben a történetrögzítõ tudatos elszigetelõdéssel, kivonulással, manzardolással is igyekszik õrizni szuverenitását. (Visszahúzódását rendre feladja, ha ígéretes hívó szót hall.)

Végig egyenletes prózaáramlású könyved utolsó két-három oldala a konfesszió remeklése. Életmûvedet megbecsülõ jelentõs díjak és személyes csapások, kiadói sikerek és vita-kisiklások, magánéleti boldogság és közéleti megcsömörlés, s annyi minden után e hét esztendõ nem zárható sem a szûk, sem a bõ jelzõ kalitkájába. Magad írod: „Én régóta kudarcom alkatrészeibõl építem fel boldogságomat és elégedettségem darabjai állnak össze keserûséggé. Annyi hendikepet gyûjtöttem magamnak, hogy már fölénnyé kristályosodnak, és olyan erényekkel büszkélkedem, amelyek egyben legnagyobb hibáim”.

Károly, tudsz bridzsezni? Ha nem, akkor sem tõlem tudod meg, hogy az honneur a bridzsben az öt legértékesebb lap (az alapjelentés: becsület, megbecsülés, tisztesség). Hadd búcsúzzam Tõled e levél végén – jellemzésedül – egy szót is mellékelve a kézfogáshoz: a viszontlátásig – szervusz!, Balla D. Károly, honõr, azaz hon-õr:

Tarján Tamás

Balla D. Károly: 2000±3. Az ezredforduló hét esztendeje
Egy manzardõr naplójegyzetei
Pannónia Könyvek, 2007
286 oldal, kötve 2200 Ft

 
 
 

Tarján Tamás

Pro Pannónia Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu