buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 7, kedd
Herman napja

Évfordulók:
1867: Osvát Ernő születése (Nagyvárad)
1889: Gabriela Mistral születése (Vicuña)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Underground, struktúrák, szétesõ identitások


2007.05.23

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Az újságíróként, prózaíróként, tévés mûsorvezetõként és zenészként egyaránt ismert Nagy Gergely közelmúltban megjelent (harmadik) kötete szokatlanul hosszú ideig készült. Négyévnyi munkát említ a kiadói honlapon mûködõ mikroszájt (www.angst.hu) rövid ismertetõje-ajánlója, de talán még ennél is több lehetett, az egyik elsõ elõközlés dátuma 2002 március – a Bárka Sárkányfû-számában jelent meg néhány oldal a formálódó regénybõl. A sok évig húzódó kötetfejlesztés önmagában sem jellemzõ a fiatal kortárs irodalomra, miközben (ráadásul) Nagy Gergely közel tíz évvel idõsebb nemzedéki társainál (az egykori Sárkányfû körének alkotóinál), lassan legföljebb fiatalosnak nevezhetõ, és nagypróza, igazán fontos kötet nélkül írói pályája nem tudott elõremozdulni. Recenzens konkrétan azt gondolta, hogy a szöveg bedõlt, a szerzõ nem akarja vagy képtelen befejezni mûvét, a késés pedig egyszerû mûvészi kudarc, van ilyen, elõfordult már. Aztán mégse így. Sõt. Az idei Könyvfesztiválra Angst, A városi harcos kézikönyve címmel megjelent regény nemcsak létezik, de olyan erõs, hogy alighanem átrendezi a fiatal prózairodalomban az utóbbi években kialakult-rögzült pozíciókat.

A mû cselekményét a fõhõs-narrátor (egy fiatal, fõvárosi képregény-szerzõ) gyors felemelkedése/sikeressé válása, majd fokozatos szétesése, kiégése szervezi, az Angst a megállíthatatlan értékvesztés regénye. Megalkuvások, rossz kompromisszumok, a kényszer mozgatja a fõszereplõt a mûvészi és magánéleti árulások felé, a köztörvényes bûnözés határáig, bele a totális bukásba. A történések hátterében pedig a jelenkori Budapest belsõ életének megfigyelése, ábrázolása és (folytonos) értelmezése, a világvárosi dzsungel nagyon erõs atmoszférájú megjelenítése, a fõváros új és mindig megújuló karakterének leírása. Nagy Gergely részletgazdag, hiteles városmítoszt épít kulisszaként a szüzsé mögé, az egyén identitását szétbontó, kaotikus, fenyegetõ életteret, építészeti stílusok egymásra rakódását, kultúrák vegyülését, a mûvészi és üzleti életformák keveredését, az undeground és a pop egymásba mosódását, és azt, ahogyan a metropoliszt mozgató üzleti szféra sajátos mûködési logikája (a regényben patetikus irtózással A rendszerként emlegetik) lehetetlenné teszi a tiszta típusok létezését, az elvszerûséget, mindent és mindenkit önfeladásra kényszerít, megtör, ráerõlteti az egyénre a szolgaságot – a pénztermelõ tevékenység kiszolgálását. A regénynek ez a rétege egy egész nemzedék legalapvetõbb létélményét, önazonosságának meghatározó összetevõjét foglalja össze. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején eszmélkedett (mai harmincas) korosztály már a szabad világhoz szocializálódott, az államszocializmus életmódformáló erõszakosságát nem tapasztalta meg, a kialakulatlan piacgazdaságba nõtt bele, a tökéletlenségbe, zavaros viszonyokba, amelyek lehetõséget hagytak független életre. És ez a korosztály most megéli (törésként, persze), hogy az üzlet vezérelte új rend zárttá, réstelen szervezettségûvé válik, megszünteti a kiskapukat, az esetleges jövedelemforrásokat, az ötletek szabad megvalósítását, fiatalemberek tömegeit nyomja bele szüleik életmódjába, a visszakozásba, a betagozódásba, létrehozza ugyanazt a maximális ellenõrzést, mint a diktatúra (csak más eszközökkel, nyilván). Az Angst fõhõse ezt az agressziót szenvedi el, a körülötte tökéletesedõ új világ lépésrõl lépésre felszámolja az õ egyéni függetlenségét, engedelmes munkást farag belõle, és sorstragédiája éppen az, hogy végül mégse képes elfogadni az életére ráparancsolt programot, miközben kitörni se tud, nincs ahová, így énképe széthull, személyisége megszakad, elborítja az elmebaj. A mai Magyarország mindennapi (és/vagy közösségi) életének talán legfontosabb dráma-helyzetét találta meg Nagy Gergely, egyéni sorsokon, konkrét tragédiákon keresztül fogalmaz meg egy általános és megkerülhetetlen konfliktust, de nem csúszik bele a publicisztikusságba, nem válik igazságosztóvá, teátrális leleplezõvé. Mutatja, értelmezi, amit lát, amit megél, ám (esztétikai szempontból igen szerencsés módon) nem ért meg mindent. Zavarodottság, kétségek, kérdések árnyalják a narrátori (szerzõi) megszólalásokat.

Az Angst mint szöveg kerüli a (nemzedékére pedig jellemzõ) nyelvi progressziót. Olvasmányos, tiszta, egyszerû mondatokból építkezik, klasszikus regényszerkezet paraméterezi, nincsenek meg a még ma is elterjedt posztmodern kitörések (az önmagát megelõzõ szövegelés, az idõsíkok manipulálása, a párbeszédek beszélõi és hallgatói szerepeinek lebegtetése-jelöletlensége), a forma egyetlen helyen sem gyûri maga alá a mûvet. Ami a struktúrát mégis izgalmassá teszi, az a sajátos narrátori esszéizálás. Minden második-harmadik jelenetbõl egy-egy önálló gondolatfutam nõ ki, láthatóan a szerzõ élettapasztalatai, meglátásai-felismerései artikulálódnak ilyen módon, hatalmas ismerettömeget pumpálva bele a regénybe. Ezek a kvázi esszék szervesen illeszkednek a szövegbe, nem kiugranak, hanem kinõnek az Angst világából, általuk beleláthatunk a pesti undergound zenei élet fejlõdésébe, a nagyvállalatok munkaszervezési gyakorlatába (a szerzõ egy gazdasági hetilap rovatvezetõjeként dolgozik, talán innen az élmény), beszámolót kapunk a fürdõkultúráról, hangulatos történetet Gül babáról, kritikus elemzést a metálmagazinok cikkíróinak szövegalkotási szokásairól, és ezeken kívül még rengeteg tudást, meglátást, érdekességet, benyomást hihetetlen mennyiségû tapasztalatról.

Alig vonnak le a mû értékébõl az apróbb hibák. Melyek vannak. Kezdem a legkevésbé lényegessel (és egyben legkevésbé érthetõvel). A kötetben durva szóismétlések, helyesírási pontatlanságok, félreütések maradtak, ami – tekintve, hogy Angstot az Ulpius-ház Kiadó, az egyik legprofesszionálisabb hazai könyvészeti vállalat gondozza – nehezen menthetõ. Néhány koncepcionális következetlenség is terheli a regényt. A beszédhelyzet nem kellõen tisztázott, a narrátor egyes szám elsõ személyben, végig teljes tudatossággal meséli el tudatának szétmosódását, és nem derül ki, hogy ez miként lehetséges. A különbözõ, a szövegben megjelenített szellemi, politikai mozgalmak gondolati hátterének kifejtését helyenként nem sikerül tökéletesen megoldania Nagy Gergelynek. Tételeket, eszméket mondat fel szereplõivel, dialógokba ágyazva, amitõl aztán ezeket a párbeszédeket le is rontja a ronda didaxis. És a legzavaróbb momentum az, hogy néhány kisebb fejezet erõsen vázlatszerû, kidolgozatlan, az olvasónak az az érzése támadhat (recenzesnek támad is), hogy ezeket a részeket utólag, a szerkezet kedvéért, valódi érdeklõdés, motiváció nélkül építette be a szerzõ. Ám a könyv számos erényei feledtetik a hibákat.

Erõs a meggyõzõdésem, hogy a sárkányfüves nemzedék legfontosabb alkotása született meg az Angsttal. Van (érzékelhetõ) mögötte egy kimondatlan, talán a szerzõ számára sem tudatosult általános létélmény. Az egyéneket segítõ, irányító nagy (a tradícióra épülõ) identitások jórészt érvényüket vesztették, vagy ez a vesztés épp folyamatban van. Az Angstban mozgó embertömeg világképén egyszerûen nem értelmezhetõek a hagyományos kötések, a kereszténység, a történelmi folytonosság megélése, a nemzetfogalom, az olyan típusú közösségi gondolat, ami korábban hosszú ideig magától értetõdõ volt, és ami az egyént valahogy pályán tartotta. Ez riasztó. És nagyon igaz.

Nagy Gergely: Angst. A városi harcos kézikönyve
Ulpius-ház Könyvkiadó, 2007
384 oldal, 2999 Ft

 
 
 

Szabó Tibor

Ulpius-Ház Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu