2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
„Az emberiség alternatív története”


2007.03.29

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Vámpírok márpedig nincsenek. Ez az állítás matematikailag igazolható, legutóbb a Kaliforniában tanító Costas Efthimiou fizikaprofesszor fejtette ki, hogy amennyiben az elsõ vámpírlegenda keletkezését, pontosabban az elsõ vámpír megjelenését egy konkrét naphoz kötjük, és azon a nyomon haladunk, hogy a vámpír által megmart személy maga is vámpírrá válik, két és fél év alatt a teljes emberi populáció vámpirizálódott volna, s ezzel eltûnt volna a táplálékforrása. Ugyanakkor abban is mutatkozik némi matematika, hogy Anthony Masters nem is olyan régen, 1972-ben megjelent, A vámpír természetrajza címû mûvében négyszáznyolcvanhat, nagyjából rendszerezhetõ okot számlált össze, ami miatt vámpír lesz az elhunytból. A matematikával végül az irodalom szegül szembe: Suzy McKee-Charmas Gobelin vámpírral (1980) címû regényének hõse, dr. Weyland antropológiaprofesszor egy elõadásában fejti ki, hogy a vámpír a legkevésbé abban érdekelt, hogy riválisokat szerezzen, vagyis hogy harapásával újabb vámpírokat nemzzen. Tehát, ha mégis lennének vámpírok, akkor azok nem olyanok, amilyennek a mítosz mutatja õket.

A vámpírmítosz az egyik legismertebb hiedelem, a vámpír pedig a kultúra egyik leggyakrabban megjelenített alakja – ezért is írhatott róla az irodalomtudós Maria Janion „szimbolikus biográfiá”-t, szépirodalmi ábrázolásának kezdetétõl, Goethe A korinthusi menyasszony (1797) balladájától a mai tömegkultúra giccsözönéig terjedõ figyelemmel. A giccses horror konvencióinak vajmi kevés köze van a goethei elõképhez, ami két kultúra, a pogányság és a kereszténység, általuk pedig két erkölcsi rend ütközését jelenítette meg, és ami alapján a könyv szerzõje kijelentheti, hogy „a vámpírokról szóló elbeszélés az emberiség alternatív történetét alkotja, s ebben sajátos értelmezést kap a halál és a feltámadás.” A vérszívó lidércek mitogémájának kialakításához egyfelõl a pogány mondák (a skandináv és germán hiedelemvilág vérszomjas halottai, a görög hiedelem, miszerint a halottak csak akkor szólhatnak az élõkhöz, ha már ittak az áldozati állat vérébõl), másfelõl a holtak feltámadásába vetett keresztény hit nyújtottak termékeny táptalajt, s a vámpír „életrajza” ma is alakul, korunkban a vírus lehetne a legközelebbi alakmása, hiszen az is élõ és holt egyszerre, s ugyanúgy beszennyezi és megbecsteleníti áldozatát, miként a vámpír vérfakasztó csókja. Mivel a téma jószerével csak spekulatív módon, vagy mitikusan járható körül, a vámpírizmus visszafelé is mitologizálódik az idõben, a tipikus 20. századi racionalitást keresõ meghatározás a porfiriának nevezett ritka betegség látványos tünetei alapján megbetegedés áldozatainak tekintette a vámpírokat, és e kórral magyarázta a vámpírdinasztiák kialakulását; a pszichiátria a tudathasadást vélte a vámpírizmust kiváltó oknak, míg egy egészen friss elmélet szerint a veszettség terjedése nyomán alakultak ki a középkori vámpír-legendák.

Maria Janion vámpír-könyve tudományos dolgozat, témáját a kultúra és a mûvelõdéstörténet széles határai között tárgyalja. Alapvonala az irodalomtörténet, ami mellett irodalomelméleti kérdéseket is körbejár a mûfajelmélet, a stilisztika, a motívumvándorlás, az intertextualitás témaköreiben, tipológiájában valós pszichiátriai esetek leírásait is olvashatjuk, itt Freud a megkerülhetetlen hivatkozási alap, de képbe kerül például Jacques Lacan is, ám õ inkább azért, hogy a szerzõ hermeneutikai olvasatába bevonhassa a strukturalizmust; vizsgálódásai a folklórtól a nyelvészeten keresztül a filmmûvészetig, a ködképként megjelenõ szellemalakoktól a törvény által elítélt, hús-vér hullagyalázók kórisméjéig, a pókoktól a „végzet asszonya” megtestesüléséig terjednek, pazar illusztrációs anyaggal, tiszteletet parancsoló jegyzetapparátussal, és fél kötetet kitevõ szépirodalmi válogatással – hivatkozott anyaggal – kiteljesítve. A nagytanulmány végkövetkeztetése, hogy a vámpírizmus irodalmi ábrázolása mögött a viktoriánus kortól kezdve elhallgatott és elhazudott szexualitás és homoszexualitás áll – ennek megértéséhez azonban el kell olvasni Maria Janion kiváló tanulmányát.

Maria Janion: A vámpír
Szimbolikus biográfia
Európa Könyvkiadó, 2006
556 oldal, 4000 Ft

 
 
 

Fekete J. József

Európa Könyvkiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu