buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 26, szerda
Edina napja

Évfordulók:
1802: Victor Marie Hugo születése (Besançon)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Sárköziék


2007.03.29

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Több évtized után, új kiadásban jelent meg, a Helikon Klasszikusok sorozat darabjaként Sárközi György Mint oldott kéve címû történelmi regénye, amelyben Mednyánszky Cézár sorsán keresztül mutatja be az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot, majd az emigráns lét nehézségeit és kihívásait. A költõ Sárközi elsõ prózájának (késõbb még írt drámát Dózsáról, s még egy regényt Viola címmel) forrásául Mednyánszky angol, majd magyar nyelven is kiadott emlékirata szolgált, melyrõl maga is írt kritikát. A három részbõl álló regény végigkíséri a katolikus pap életútját. Cézár, aki szülõi kényszerbõl került a szemináriumba kispapként szerelmi vívódásokkal küszködik, Istennel perel, majd Görgeynél jelentkezve tábori papként szolgál a szabadságharc idején, s annak elbukása után az emigrációt választja. Rendkívül izgalmas olvasmány Sárközi regénye, amelyben nagyszabású jelenetek (itt elsõsorban a kötet második részére gondolok, amely a szabadságharcot mutatja be, vagy késõbb az emigráció Ausztráliában aranymosással töltött idõszakára) mellett a finom lélekábrázolás is nagy hangsúlyt kap, különösen a pap hitharcaiban s nõkhöz fûzõdõ viszonyaiban.

Sárközi György, mint oly sokan, Osvát felfedezettjeként, igen fiatalon közölt a Nyugatban, s már huszonegy évesen az Atheneum szerkesztõjeként dolgozott. Majd a népi írók szervezõjeként, a falukutató munkásság és az oly nagy hatású szociográfiai irodalom meghatározó irányítója, s a Válasz szerkesztõje lehetett, de nevéhez fûzõdik a Magyarország felfedezése címû könyvsorozat kezdeményezése és gondozása is. „A harmincas években úgynevezett irodalmi szalon lettünk. A férjem akkor a Válasz szerkesztõje lett, és nagy Válasz-vacsorákat kellett rendezni.

Ilyenkor »népies« dolgokat kellett fõzni, pörköltet vagy töltött káposztát óriási kvantumokban, mert a Válasz munkatársai fõleg a nép fiai voltak és ezért óriási étvágyuk volt. (…) A másik vendégcsoport a hétfõi társaság volt. Ezek urbánusok voltak és mûveltek. Minden hónap elsõ hétfõjén jöttek vacsorára. Ezek már nem népies pörköltet kaptak, hanem finom ínyencfalatokat Hevesiné szakácskönyvébõl.” – jegyezte fel Sárközi Márta, a maga híres cinikus humorával visszaemlékezéseiben e sorokat. Molnár Ferenc lányát vette feleségül Sárközi György, s személyében méltó társra és támogatóra talált irodalmi törekvéseihez, amelyek azonban korai halála miatt félbetörtek. Szerb Antallal és Halász Gáborral együtt mártírhalált halt 1945 tavaszán. Szabó Zoltán visszaemlékezõ tanulmányában az alábbi mondat olvasható: „A Sárközi ház halála után is a haladó magyar szellemiség – kicsiny pannon méreteinkhez szabott – Port Royalja maradt.” Ez Sárközi Mártának volt köszönhetõ, aki a háború után ismét útjára indította a Választ a maga költségein, melynek nyomdaszámlái „ugyan elvitték” a Nyúl utcai villát, de kiadói és szerkesztõi munkája során a folyóirat szellemi értelemben virágkorát élte, gondoljunk csak az ott közölt Szabó Lõrinc versciklusra, a Tücsökzenére, Németh László Iszony címû regényére, Bibó esszéire, s a fiatalokra, az akkori Eötvös kollégistákra, akiket lapja és maga köré gyûjtött. A Válasz megszûntével irodalomszervezõ tevékenységét nem hagyta fel, zugligeti kis házában – ahol mûstoppolásból tartotta el magát – rendszeresen látta vendégül irodalmunk jelentõs alakjait.

Levelek Zugligetbõl címmel adta közre fia, a Londonban élõ Sárközi Mátyás – legutóbbi kötete A Király utcán végestelen-végig címmel jelent meg – visszaemlékezéseibõl és édesanyjával folytatott levelezésébõl kommentárjaival kiegészített kötetét, mely egyrészt az ’56-os emigráns létmód és a megtorlás éveinek lenyomata, másrészt az éles eszû és nyelvû Sárközi Márta zugligeti otthonának falai között zajló pezsgõ szellemi élet dokumentuma is.

Sárközi György: Mint oldott kéve
Helikon Kidaó, 2006
645 oldal, 4290 Ft

 
 
 

Erős Kinga

Helikon Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu