buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. március 30, hétfo
Zalán napja

Évfordulók:
1844: Paul Verlaine születése (Metz)
1912: Karl May halála (Radebeul)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Számvetés


2007.03.01

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Vasy Géza irodalomtörténészhez úgy tûnik, mindig kegyesek voltak az égiek. Soha sem kellett az asztalfióknak írnia, mindig megoszthatta véleményét szakmájával, tanítványaival és az irodalompártoló közönséggel. Megadatott neki, hogy termékeny szerzõ legyen. Eddigi pályafutásának 40 éve alatt 21 önálló könyve jelent meg, köztük irodalomtörténeti tanulmányok, válogatott mûelemzések gyûjteménye, monográfiák, tankönyvek.

Az is megadatott számára, hogy a különféle történelmi idõk, irodalomtörténeti korszakok, és a formálódó kánonok változékonysága ellenére hûséges maradhasson a népi-nemzeti irodalomhoz, ami mellett már fiatalon, Sánta Ferencrõl írt monográfiájával elkötelezte magát.

Ez a ragaszkodás korántsem tekinthetõ valamiféle korszerûtlennek tetszõ, elmaradott gondolkodásmód csökevényének vagy csak egyféle irányvonal kizárólagos elfogadásának. Vasy Géza manapság egyre inkább értékóvást, hiánypótló vályogtapasztást, korrózióvédelmet képvisel nevével és értékálló mûveivel. Annak a – térben és idõben – mélyrõl fakadó eszmének a megnyilvánulása ösztönzi, mely minden munkájának lényeges jellemzõje, nevezetesen: a történelem és az irodalom mindenkor nyilvánvaló összefonódása, egymásrahatása.

Az irodalmár, kritikus, tanár 65. születésnapja alkalmából egyszerre két könyvvel is meglepte olvasóit.

A Széphalom Könyvmûhely gondozásában napvilágot látott Késõmodern prózaírók, a néhány évvel korábban ugyanott kiadott Költõi világok folytatásának tekinthetõ, s mint elõdje ez is már meglévõ írásokat fog össze, költõk helyett egy-egy neves prózaíró, többek között Németh László, Örkény István, Sarkadi Imre, Kertész Imre már lezárult vagy még javában alakuló, sikeres életmûvérõl. A mûértelmezések mellett újdonság, hogy egyes szerzõk esetében mûvészi hitvallásukat számba vevõ interjúk teszik színesebbé a kötetet, oldják a szaktanulmányok sorát. Így kap helyet a gyûjteményben, például a Sánta Ferenccel, Galgóczi Erzsébettel és Jókai Annával készült beszélgetés írásos változata.

Az anekdotázó kitérõ máskülönben egyáltalán nem idegen a szerzõtõl. Számtalanszor célzatosan megakasztja a tanulmányok menetét is beszámolóival, hogy szándéka szerint korábban még nem ismert adattal vagy érdekes háttérin-formációval, esetleg személyes véleményével szolgáljon az olvasónak.

Vasy Géza kritikusként, szerkesztõként mindig fölvállalta fiatal tehetségek pártfogását is – Balázs József, Czakó Gábor, Sarusi Mihály, Körmendi Lajos vagy a „Kilencekbõl” Oláh János prózai mûveit tette ismertté, alapozta meg azok irodalmi jelenlétét. Nekik jut a kötet csaknem fele.

A másik újonnan megjelent, szintén válogatott tanulmányokat tartalmazó könyvet a Krónika Nova Kiadó adta ki Klasszikusok és kortársak címmel. Gondolom, a cím azt kívánta tükrözni, hogy arányosan szerepelnek benne a „már” és a „még nem” klasszikussá lett alkotók, de mégis mintha a „már” irányába tolódna el az egyensúly. Rövid irodalompolitikai áttekintés után itt az egyes szerzõknek (Illyés, Nagy László, Kormos, Csoóri, Juhász Ferenc, Ágh, Bertók, Temesi …) csak egy-egy mûve vagy addigi pályája kerül a középpontba, kivételt képez az Elérhetetlen föld alkotóinak, a Kilenceknek a bemutatása. Ebbõl a gyûjteménybõl sem hiányozhat a hamisítatlan Vasy-féle – nevezzük jobb híján „ismeretterjesztõ” – jellegû, vagyis, hogy az értelmezõ a tudományosságot rendszerint személyes hanggal árnyalja. Erre csak igazán kevés irodalmár képes, elõfeltétele, hogy mindenkor biztos és nagy tudással rendelkezzen.

A kötet végén az évforduló tiszteletére elkészült Vasy Géza mûveinek (korántsem teljes) bibliográfiája, mely több mint 500 tételt tartalmaz.

És ahogy arra, az irodalomtörténész tiszteletére az Írószövetségben rendezett ünnepségen félig komolyan – félig viccesen ígéretet is kaptunk, ez a bibliográfia mindenképpen még tovább fog bõvülni, legelsõsorban egy régóta tervezett Illyés monográfiával. De még mielõtt ennek az írásába belefogna a tanár úr, egy másik terjedelmes könyv végig olvasásával kell megbirkóznia: a születésnapjára összeállított köszöntõ kötettel, amelyben pályatársai, tanítványai, barátai közölnek egy-egy tisztelgõ írást.

Vasy Géza kötetei

Klasszikusok és kortársak. Válogatott tanulmányok
Krónika Nova Kiadó, 2007
263 oldal, ármegjelölés nélkül

Késõmodern prózaírók
Széphalom Könyvmûhely, 2006
458 oldal, 2900 Ft

 
 
 

Hanti Krisztina

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu