buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 22, szerda
Vince és Artúr napja





















Évfordulók:
1729: Gotthold Ephraim Lessing születése (Kamenz)
1788: George Gordon Noël Byron születése (London)
1823: Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt
1989: Weöres Sándor halála (Budapest)
1989: A Magyar Kultúra Napja
1993: Abe Kobo halála

Összes évforduló...

 



Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 













 
Mibe kerülünk magunknak?


2007.01.25

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Kényes és különösen fontos, szó szerint létkérdést jelentõ problémák enyhítéséhez kínál ez a kötet sok hasznos gondolatot, megfontolást, megoldási elemeket és azok mûködésének gyakorlati tapasztalatait. Bocsássuk elõre: ez nem publicisztika. Tartalma és elõadásmódja szerint egyaránt igen színvonalas szakkönyv, amely mentes minden politikai íztõl, agitációtól, ugyanakkor magvas, tanulságos, és gyakran élvezetesen színes olvasmány mindenkinek, akit érdekel az állam mûködése, és különösen a közpénz-ügyek kezelése.

A kiindulópontja, hogy miután az államkincstár állandó deficittel küzd, ugyanakkor erõteljesen növekszik a feszültség az államtól elvárt ellátások, közszolgáltatások iránti igények, másrészt pedig az ezek finanszírozását biztosító adófizetési hajlandóság között, újra kell gondolni az állami feladatellátás egész rendszerét. NEM!, nem rólunk beszél, hanem a világ számos országának, a legfejlettebbeknek is az ebbéli problémáiról és kiútkeresésérõl. Az Egyesült Államokról mondja például, hogy az idõsödõ népesség ellátásának kiadásai egyszerûen élve felfalják a kormányzatot.

A riasztó, de valós tényhez, hogy világszerte rogyadozik a teher alatt az eddigi fiskális berendezkedés, a szerzõk egy népi bölcsességet idéznek, amely tökéletesen kifejezi a könyvükben a jelen értékelését, és a megoldáshoz vezetõ útként felvázolt új stratégia lényegét: Ha döglött lovon lovagolsz, az a legjobb stratégia, ha leszállsz róla. Ne a lovast cseréld le! Ne a ménest szervezd át! Ne hívd össze a vének tanácsát! Ne költs több pénzt a takarmányra sem! Szállj le, és keress magadnak egy új lovat!

Mûvük fõ mondanivalója, hogy radikális szemléletváltást, és azt megvalósító technikát tanácsol a közpénzek kormányzati elköltésében. Eredményorientált kormányzást javasol, amelynek lényege, hogy a költségvetés kiadási és bevételei oldalait tekintve úgy kell kialakítani a polgároknak biztosított közszolgáltatások tartalmát és terjedelmét, hogy az utóbbiak helyénvalónak találják azt megvásárolni. A megvásárlás itt értelemszerûen a befizetési kötelezettségek – adók, illetékek, stb – nagyobb ellenkezés nélküli teljesítését jelenti. E közszolgáltatásokba pedig természetesen beletartozik magának az ezeket intézõ kormányzati apparátusnak a mûködése is, amit az adófizetõk szintén megvásárolnak. Kissé sarkítva, de a lényeget nem torzítva mindez azt jelenti, hogy a közszolgáltatásban azt és annyit kell nyújtani, amire a köz igényt tart, és olyan államapparátust kell fenntartani, amely ezt optimális hatékonysággal mûködteti, a saját mûködési költségeit is beleértve. Alapvetõen tehát ez annak az üzleti logikának az érvényre juttatását javasolja megoldásként, amely a vevõk piacát teremti meg a közszolgáltatásokban, és amely így – legalább is elvben – alkalmas arra, hogy a közpénzek felhasználásában hatékony mûködésre kényszerítse a kormányzatot, és kiérdemelje az adófizetõk elégedettségét. Mindehhez a szerzõk itt magas szakmai igényû áttekintést adnak számos ország – elsõsorban az Egyesült Államok – erre irányuló útkeresésébe és megoldási kísérletébe, nagyon sok konkrét példa bemutatásával, gyakorlati megvalósítások elemzésével.

A szerzõk által javasolt stratégia lényegében az értéktervezés bevezetését jelenti a kormányzat által nyújtott közszolgáltatások kialakításában. Ez a vevõk – jelen esetben az adófizetõk – értékítéletét veszi alapul: annyit fordítani a szolgáltatásra, amennyit azok fizetnének érte. Megmutatják, hogy a megvalósításra már vannak sikeres példák, útmutatásul is szolgáló gyakorlati tapasztalatok. Tudnunk kell azonban, hogy bármilyen jók legyenek is az itt bemutatott elvek, a stratégia, és a megvalósítás módszerei, joggal feltételezhetõ, hogy meghatározó mértékben a helyi viszonyoktól fog függeni, ténylegesen hogyan mûködnek majd az alku-mechanizmusok. Akiknek erõsebbek az érdekeiket megjelenítõ és érvényesítõ képességeik, nyilvánvalóan azok kerülnek ebben is jobb helyzetbe az osztozkodásnál. És azt is tudnunk kell, hogy az itt javasolt konstrukcióban egyetlen igazi biztosíték van arra, hogy a kormányzat igyekezzék a rendszert a köz javára mûködtetni: ha számolnia kell azzal, hogy a polgárok maximálisan kihasználják a véleményük kinyilvánításának egyetlen hatékony eszközét, azaz a választásokon mindent megtesznek azért, hogy kiûzzék a hatalomból azt, aki szerintük rosszul teljesít.

A remélt megoldáshoz vezetõ, a legfontosabb elemeiben, útjaiban-módjaiban itt csaknem 400 oldalon bemutatott hosszú menetelés alapját öt kritikus döntés meghozatala adja. Ezek: A probléma azonosítása. / A kormányzás árának meghatározása – jelesül annak megállapítása, hogy a polgárok mennyit hajlandóak fizetni érte. / A kormányzás prioritásainak meghatározása – tehát azoknak az eredményeknek a beazonosítása, amelyeket a polgárok leginkább el akarnak érni. / Az egyes prioritások árának kialakítása – vagyis annak meghatározása, hogy az állam mennyit hajlandó költeni a kérdéses eredmény elérésére. / Az eredmények megvásárlása – azaz annak megállapítása, hogyan lehet a legjobban elállítani a kívánt eredményeket a reájuk fordítható árért. A stratégia fontos eleme ugyanis, hogy a kormányzat részben-egészben a magánszférától is vásárolhatja polgárai részére a közszolgáltatásokat, ha ez jobb költséghatékonyságot eredményez.

A megvalósítás eszközei, megközelítési módjai tíz, a folyamatban az utánuk következõket megalapozó csoportot alkotnak. Ezek – a szerzõk címszavaival – a következõk: Stratégiai átvilágítás: bontás (valójában elemzés) az építkezés elõtt. / Konszolidáció – azaz a köz-, valamint a magánszférából megvásárolható elemek integrálása. / Méretoptimalizálás – vagyis a kormányzat szervezeteinek beállítása arra a méretre, amelynél optimális költséghatékonysággal mûködnek. Ez értelemszerûen magában foglalhat összevonásokat is. / A szolgáltatások beszerzése versenyeztetéssel / A jó teljesítményt kell jutalmazni, nem a jó szándékot – hiszen csak az eredmény számít, és tudjuk, hogy a pokolba vezetõ út is az utóbbival van kikövezve. / Jobb ügyfélkiszolgálás: irányítsanak az ügyfelek – vagyis õk dönthessék el, hogy a közpénzeken nyújtott szolgáltatásoknak mi legyen a tartalma, és választhassanak a szolgáltatók között. / Szüntessük meg a bizalmatlanságot – költséghatékony megoldások létrehozása a szabályok betartásának ellenõrzésében. / Rugalmassággal az elszámoltathatóságért – lazítani a szolgáltatók adminisztratív szabályozását, ha azok nagyobb elszámoltathatóságot vállalnak. / Állítsuk magunk mellé a közigazgatást – érdekeltté tenni a közszférát a saját rendszerének és mûködésének javításában. / Jobb munkafolyamatok: a piaci szféra módszereinek alkalmazása.

David Osborne & Peter Hutchinson: A kormányzás ára
Alinea Kiadó – IFUA Horváth & Partners, 2006
400 oldal, 4950 Ft

 
 
 

dr. Osman Péter

Alinea Kiadó

 
Osztályzat:



Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu