buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 21, kedd
Ágnes napja

Évfordulók:
1823: Madách Imre születése (Alsósztregova)
1950: George Orwell (er. Eric Arthur Blair) halála (London)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Tét nélkül – de jól van így


2007.01.25

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Az Üveggolyók címû antológia arra jó példa, hogy miképpen lehet egy értékében véleményes (konkrétan: gyanús ízlésû) kötettervbõl/koncepcióból mégis remek könyvet készíteni. A gyanút most csak néhány mondatban indoklom, a remeket az egész recenzióval.

1993-ban az akkor egy éve (jelenlegi formájában, önállóan, könyvkereskedésként és kvázi Literaturhausként) mûködõ Írók Boltja sajátos szakmai kitüntetést alapított. Az Üveggolyó-díjat a bolt munkatársi közössége minden évben egy (2006-ban kettõ) olyan kortárs magyar szerzõnek adományozza, aki egyrészt jelentõs mûvet alkotott a díj odaítélését megelõzõ idõszakban (évben?), másrészt (és ettõl sajátos) személyében is, a mûvészi teljesítményén túlmenõen is fontos az intézmény számára. Az adományozók ez utóbbit így fogalmazták meg kiírásukban: (a kitüntetést) „a bolt dolgozóival való bensõséges kapcsolata kifejezéseként” (kapja az arra érdemes író/költõ). A szeretet díja ez, írja Forgách András az antológia elõszavában. Ettõl lehet hidegrázásunk – nem a szeretet, hanem az antológia miatt. A tizenöt Üveggolyó-díjas mester (jórészt) alkalmi, az intézmény hagyományait, légkörét és dolgozóit méltató írásait 2006-ban, a tizenöt éves fennállást megünneplendõ összegyûjtötték, majd könyv formájában közreadták. A kötetet társkiadóként a Írók Boltja, szerkesztõként pedig annak két munkatársa, Balogh Edit és Nagy Bernadette jegyzi (a pontosság megköveteli: a konkrét szövegek kiválogatását Parti Nagy Lajosra bízták). Vagyis az Írók Boltja és az ott dolgozók készítettek egy kiadványt, amiben kortárs irodalmunk tizenöt kiválósága õket dicséri. Abszurd, horkanhatna fel az olvasó — de valószínûleg nem teszi. Nem látja meg ugyanis a finom ízléstelenséget, nem üt át a papíron. Az összeállítás erényei elfedik azt.

Mert az Üveggolyók jóravaló könyv: kedves, visszafogott, szerethetõ. A díjazottak írásainak (a rend kedvéért: Mándy Iván, Mészöly Miklós, Balassa Péter, Parti Nagy Lajos, Tandori Dezsõ, Petri György, Györe Balázs, Szilágyi Ákos, Göncz Árpád, Keresztury Tibor, Balla Zsófia, Esterházy Péter, Kovács András Ferenc, Sándor Iván, Nádas Péter) különös csendessége, nyugalma van, ami befogadójára is hamar átragad. Az emlékek felidézése, a bolthoz való személyes viszony megfogalmazása mindenhol keresetlen, magától értetõdõ, az elõvezetett múltbéli élmények nem az elkötelezettség fals bizonygatásai, érezni a szövegeken, hogy a szerzõk a méltatások írása közben találják meg, fedezik fel saját otthonosságérzésüket, az õket az Írók Boltjához kötõ identitást. A mûvek profán bizonyságtételek arról, hogy van egy hely, ahol. Védett világ, ahol örök élete van az aranykornak, ahol a funkciótlan, önmagukért való dolgok a fontosak, ahol a hétköznapok rögzített létpozíciói, érdekkényszerei elveszítik a jelentésüket. És ez nagyon rendben van így, az olvasó (recenzens legalábbis) együtt örül a kör tagjaival, mert érzi, hogy a bolt ügye igaz ügy.

A többnyire a mi nekem az Irók Boltja? kérdésre adott definitív válaszokból kiinduló méltatások közül a legszebb Balassa Péter tollából való (Jó bolt), az irodalmilag legerõsebb Keresztury Tibor önállóan is életképes, önmagán túlfutó, metaforikus prózája (A hely szelleme, a szellem helye, ami úgy irodalom, hogy funkcióját is ellátja azért), ám igazi tétje csupán Esterházy Péter és Nádas Péter laudáló írásának van. Esterházy esetében a feszültséget az õ nosztalgiától való irtózása teremti. Az Üveggolyók mint vállalkozás ugyanis menthetetlenül és velejéig nosztalgikus. Végig ott a veszély (a szerzõre nézve), és a drukkolás meg várakozás (olvasói oldalról), mert pengeélen táncol Esterházy Péter, várható, hogy most, most, majd biztosan most bukik át nosztalgikusba – de nem. Elegánsan megkerüli irtózatának tárgyát, úgy, hogy saját személyes viszonyát mégis kifejezhesse. És szövegének végén (ahol színt kell vallania) ott a briliáns megoldás: a nosztalgiának egyszerûen új nevet ad — normalitás. Nádas Péternél szintén a mûfaj akad össze a korábban sokfelé megfogalmazott ars poétikájával. A Üveggolyók antológia nem tûri a provokációt, itt nem lehet botrányosat, megrázót adni, olyat, ami állásfoglalásra kényszeríti olvasóját, olyat, ami invazív, erõszakos befogadójával. Pedig Nádas Péter mûvészetének ez a kérlelhetetlenség a lényege: hogy egyszer sem, hogy egyetlen mondat erejéig sem szabad engedni a semmire sem kötelezõ középfekvésû (N. P. kifejezése) irodalomnak. És itt muszáj. A mester pedig (úgy érzem) csak oldalazva tud kitérni saját elvei elõl.

A kötet érdekes módon azokon a helyeken halványabb, ahol teret nyer a mély (/magas) irodalmi formavilág, mûfajiság. A szerzõk többsége a méltatás, az emlékezõ alkalmi szöveg mellett életmûvének egy-egy reprezentatív kisprózájával (versével) is jelen van az Üveggolyókban. Petri György, Balla Zsófia, Györe Balázs lírai mûvei kilógnak az összeállításból, idegenek ebben a környezetben. Mándy Iván és Mészöly Miklós prózái ugyanezen ok miatt zavaróak valamelyest, de az õ esetükben a kevéssé szerencsés szövegválasztást menti a szomorú tény, hogy már nem lehetett alkalmuk külön a kötet számára írni. Forgách András Elgurult a bolt címû elõszavát éreztem még gyöngébbnek, fõleg azért, mert a hangja bizonytalan. Mintha úgy kellett volna megírnia a bevezetõt, hogy a kéziratgyûjteményt nem olvashatta el elõtte. Helyenként zavaros is ez a rövid szöveg, én legalábbis nem mindenhol tudtam követni.

Fizikai értelemben vékony könyv az Üveggolyók – kevés benne a betû. Sõt, még annál is kisebb, mint amekkorának a boltok könyvespolcán látszik. A szövegtestet szellõs oldaltükörrel, grammos papírral, valamint ügyesen elrendezett képi elemekkel (autográf kéziratok reprodukcióival, Tandori Dezsõ firkáival) hizlalták föl annyira, hogy kiadjon egy vállalható terjedelmû kötetet.

A könyv egésze (mint gyûjtemény) némi rezonanciát kelthet az olvasóban. Ha az egyes díjazottakkal kapcsolatban nem is, a szerzõi körrel kapcsolatban lehetnek kétségeink. Próbálom ezt pontosabban: lehet hiányérzetünk (nekem van). A komoly szakmai díjaktól elvárható (és jellemzõ is rájuk, gondoljunk elsõsorban az Alföld-díjra, vagy a Bárka-díjra), hogy egy fontos arrgumetummal többek legyenek a politikai és irodalompolitikai kötélhúzások eredményeképpen odaítélt kurzusdíjaknál. Elvárható, hogy a döntéshozók ne csupán demonstrálják (kiszolgálják), de esztétikai értékítéletükkel alakítsák is az uralkodó kánonokat. Az Üveggolyó ebben, sajna, gyönge. Díjazottjai az állami kitüntetések tablóiról is integetnek, az Írók Boltja döntéssorozata (ismétlem, az egyes döntések nem) ebben az értelemben konformista, egyetlen esetben sem mond ellent az irodalmi élet érdekérvényesítõ csatározásainak – és ezzel persze ellentmond önnön törekvéseinek. De nem baj ez sem. Mert a méltatások szépek, hitelesek. És kellenek a legendák. Legendás helyek, vagy helyek, ahol legendák születnek. Ilyesmi. Mert elemeli kicsit az irodalmat attól, ami. Kivonja az alany-állítmány-modathangsúly hármasából, ki az írószervezeti acsarkodásokból is. Azt üzeni, hogy az irodalomban benne van ma is a szakralitás. És ebbõl (de csak ebbõl) a szempontból mindegy is, hogy ez a szakralitás miféle.

Üveggolyók
Írók Boltja-Barrus Könyvkiadó, 2006
2480 Ft

 
 
 

Szabó Tibor

Barrus Könyvkiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu