buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. augusztus 25, vasárnap
Lajos és Patrícia napja

Évfordulók:
1976: Eyvind Johnson halála
1977: Kós Károly halála (Kolozsvár)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Más és ugyanaz


2007.01.25

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A korábbi regények és regényként (is) olvasható novellafüzérek hangsúlyos életrajziságot mutató élményanyagától csak részben, és még inkább csak látszólag elszakadva fordul a teljes fikció irányába Kontra Ferenc a Wien a sínen túl címû regényében. A számos alkalommal és különbözõ történetekben el- és kibeszélt baranyai (Horvátország) gyermekévek, majd a Magyarországon töltött serdülõ- és ifjúkor eseményei helyébe bécsi történések kerülnek, s miként már a regény címe is utal rá, az osztrák fõváros gyermekként belakott területe földrajzilag periferiális, a sínen túlra esik, a történet hõse szempontjából pedig hatványozottan az: egzisztenciális, szociális, nyelvi szempontból egyaránt elkülönül a többségtõl, késõbb azonban hozzájuk idomul, egyenrangú tagja lesz a csapatnak, úgy a kamaszok focicsapatának, mint a felnõttek laza kapcsolatokat tartó baráti körének. A kisebbségi lét (ne feledjük, a szerzõ úgy Horvátországban mint Szerbiában magyarnak, Magyarországon jugoszlávnak számít) eme, teljesen idegen nyelv- és létközösségbe való transzponálása az elsõ személyû elbeszélés során fikcióval kívánja fölülírni mindazt, amit korábbi mûveiben önéletrajzi tényként fogalmazott meg, a baranyai tájat Bécs bedekkere váltja fel, de Bécs az urbánus léttér mellett az õsi arisztokrácia jelképeként is fontos ebben a regényben; a korábbiakban megismert markáns apakép egészében törlõdik, helyébe az anya lép, az apa csak hiányként testesül meg.

A vallomásos életrajziságtól való merész elrugaszkodás a történet szintjén mûködik, a Kontra Ferenc által korábban is használt eljárás nyomán, témáját most is egy újságcikk inspirálta, és eköré épített gazdag epikai világot a szerzõ (ebben az esetben az elbeszélõ is), amit (a szerzõ) a következõképpen foglal össze: „A regény fõhõse egy bécsi bulvárlap címoldaláról értesül egy rejtélyes tragédiáról. Felismeri a képen egykori iskolatársát, megjelenik elõtte a kamaszkor világa, az egykori csapat a sínen túlról, és a gyilkosság okait a múltból pergeti vissza. Közben nemcsak barátainak sorsát követi, akik akaratlanul az események részesévé váltak, hanem a városét is, amely a maga törvényei szerint változott és ítélkezett. A titkok lélektani háttere elõtt megjelennek napjaink valóságának szikár tényei. Wian, a fõhõs maga is kénytelen szembesülni a nevével determinált szakadékkal, ami elõtte nyílik meg: ha letekint, a szakadék visszanéz rá.” Az elbeszélõ a regény elsõ oldalán megjelenõ összerakós játék módján autentikus világot teremt, a narráció szintjén azonban képtelen elszakadni a korábbi mûvek beszélõjétõl. Legáltalánosabban szólva annyiban, hogy történetei, és a történetekbõl épülõ regénye mondatokból áll – olyan mondatokból, amelyek mindegyikén nyomot hagy az írói megmunkálás. A történet sodrában is oda kell figyelnünk a mondatok mindegyikére. Másfelõl a motívumok garmadája árulkodik a szerzõrõl: korábban a padlás a gyerekcsínyek misztikus helyszíne volt, most kényszerlakásként jelenik meg, de ugyanúgy különössé varázsolja a levegõben lebegõ angyalpor, a baranyai havas telek vaskályhájában lobogó tûz vörös tûzmanója itt a szomszéd gyerek – Thomas, õ lesz a rejtély fõszereplõje – lángvörös hajú gnómfigurájának látomásában testesül meg.

A hadseregbõl hazatérõ, korábban még nem látott apa helyére itt egy soha meg nem ismert figura került, de a rohanó mozdonytól való frászszerû csecsemõkori félelem ebben a regényben is megjelenik, akárcsak a fáradt olajjal kezelt mozipadló, a balkáni háborúk halálhírt közlõ felnõttjének alakja itt gyermek alakjába transzponálódik, kiemelt fontosságú a foci, és mindent átjár a zene, a dalokra, dalszövegekre való utalások, vagy az elbeszélésbe való, jelöletlen, ugyanakkor hangsúlyos beleszövésük. Az elbeszélõ Kontra Ferenc most egyszerre más és ugyanaz.

Az elbeszélõ Wian (Ludwig Wian Land-steiner) és Thomas gyermekkori sorsa hasonló, Wian apa nélkül, Thomas anya nélkül nevelkedik, és amíg az elõbbi csak bátorítást és irányítást kap az életre való felkészülése során, addig az utóbbi jelleme, gondolkodása, erkölcsi érzéke mesze elkülönbözõdik attól, amit a normálisnak mondható átlagba sorolhatunk, ami abban csúcsosodik ki, hogy elõbb pedofil apja kerítõjévé válik, majd maga is folytatja a cukrosbácsik mesterkedéseit. A regény végigköveti Wian és Thomas hol szorosabbra, hol lazábbra szövõdõ kapcsolatát, ami inkább Thomas kétségbeesett ragaszkodásának tûnik, majd kiderül, a ragaszkodás inkább a menekülés szándékának eredménytelen kivetülése volt: Thomas rituális gyilkosságot, majd öngyilkosságot követ el, ez marad élete egyetlen nagy mutatványa, ami takarásba vonhatta apja és saját pedofil bûneit. Legalábbis Wian így rakja össze a történet puzzle-elemeit.

A regény az ítélkezés lehetõségére és lehetetlenségére keresi a választ, illetve arra, hogy miként kerülhet méltó módon pont egy családregény végére. Az ilyen kérdés középpontba való helyezése után természetesen nem kerülhetõ el az, amit a szakzsargon csak pszichologizálásnak hív. Kontra Ferenc ezúttal nem áttételesen, a szereplõi cselekedetei által mutatja fel a történések lélektani rugóit, hanem hosszú oldalakon, fejezeteken keresztül igyekszik megérteni Thomast, és egyre mélyebbre vezet a szociál-pszichológia és pszichopatológia világába, de – ezt egy pillanatra se engedi feledni – vérbeli elbeszélõként. Igazi remeklés a késõbbi felesége, Aleine gesztusainak leírása az elsõ randevújuk során, leírásba ojtott pszichoanalízis, egyszerre gyakorlatias és poétikus. Olyan, mint Bécs maga.

Minden, amirõl ír, elõbb-utóbb valamiféle kapcsolatba kerül egymással, elõre vagy visszautal valamire, a történet egyre inkább értelmezhetõvé válik, de folyton újabb részletek árnyalják, ezáltal elbizonytalanítja az olvasót, kibillenti a vélt, a szerzõ által sugallt, illuzorikus mindentudás egyensúlyából, egyszer pedig nyíltan a szemébe vágja, hogy csak õ, az elbeszélõ tudja, mi is a tulajdonképpeni rejtély, ami a teherviselés tudatosítása mellett – hiszen azonnal hozzáteszi, hogy a rejtély megoldásának egyedüli birtokosának lenni maga az õrület –, arra is utal, hogy bármennyire is világos az olvasó által rekonstruált történet, az mindvégig hiteles, de sohasem valós, olyannyira nem az, hogy még az elbeszélõ is meglepõdik rajta. A regény utolsó fejezete, akár egy klasszikus krimiben, számos rejtély megoldását foglalja össze, de már nem Wian a beszélõ, így a borzasztó rejtély tudójáról is kiderül, a titoknak csupán egyetlen vetületét ismerte. Azt beszélte el, hol nagy ívû narrációval, hol a maga szólamát a történet szereplõinek beszédével filmvágás-szerûen ritmizálva és dinamizálva, végül pedig a narrációt teljesen átengedve az egyik mellék(?)-szereplõnek. Aki mellesleg mindvégig jelen van a regényben, s a bulvárlapban megjelent fotó és cikk alapján megképzõdött állóképet teljesen másként rakja öszsze, mint a két lábbal a történetben álló elbeszélõ.

Furfangos regény, finom kis olvasmány. Kár, hogy a szöveggondozó a két-háromszavas angol nyelvû dalcímekbõl, helynevekbõl kettõt olyan katasztrofálisan elrontott, hogy az egyik teljesen értelmetlenné tesz egy hosszabb és fontosabb szövegrészt, a másik pedig az általános mûveltség kérdését súrolja, és bizonyára kellemetlenül érinti a szerzõt, akinek egyébként szakmája az angol nyelv.

Kontra Ferenc: Wien a sínen túl
Helikon Kiadó, 2006
220 oldal, 2490 Ft

 
 
 

Fekete J. József

Helikon Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu