buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. augusztus 25, vasárnap
Lajos és Patrícia napja

Évfordulók:
1976: Eyvind Johnson halála
1977: Kós Károly halála (Kolozsvár)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Találékonyság és pontosság
Köves Juliannával és Köves Józseffel beszélget Nádor Tamás


2007.01.25

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Aki manapság telefonkönyvben a K. u. K. rövidítésre bukkan, az persze bizonyosra veheti: ha tárcsázza az adott számot, aligha számíthat Ferenc József érces, öblös, vagy netán rekedtes hangjára a túlvégrõl. S amennyiben bizonyos kötetek impresszumán lát ilyet, akkor is hiába kajtatna, hátha „kaiserlich und königlich” kirendeltségre lelhet a megjelölt lakótelepi címen. És nem csupán azért jár így, mivel a császár, király és birodalma már régesrég égi vadászmezõkre távozott, hanem mert mifelénk e rövidítés – most éppen tizenöt esztendeje – a két Köves könyvcégének betûjele. A házaspár közreadott már sok szép, jó, kellemes olvasnivalót, nemegyszer – elnevezésük szellemében – még a K. u. K. világot is felidézve. Nem csupán emlékezve, de talán új „boldog békeidõk” reményében. S el ne feledjük: még a mai nyers piacon is nemritkán kávéházi humorral, öniróniával.
 

– Kezdjük – mostanában nem megszokott módon – az elején. Mit mûveltek, mielõtt a könyvkiadás lett volna a mesterségük? Egyáltalán: köze volt-e a nyomtatott betûnek megismerkedésükhöz, házasságukhoz?

Köves Julianna: A férjem 1959 decemberétõl lett az Állami Könyvterjesztõ Vállalat alkalmazottja, jómagam 1960-tól dolgoztam különbözõ könyvesboltokban, köztük antikváriumban is. Késõbb az ÁKV beszerzési osztályára kerültem, hosszú éveken át ez volt a munkám. Aztán „elcsábítottak” a Háttér Kiadóhoz kereskedelmi vezetõnek. Beteg lettem, leszázalékoltak, de hál’ istennek meggyógyultam. 1991. december 28-án alapítottuk Jóskával a K. u. K. Kiadót. Akkor már jó ideje a felesége voltam. Tehát valamiképp csakugyan a könyv, az olvasás szeretete volt a házasságközvetítõnk. Jóska saját könyveit is szerettem, és persze a svádáját, a humorát is megnyerõnek találtam.

Köves József: Úgynevezett svádámat ennyi idõ után talán ma már olykor sokallja is. Ám, hogy a legváratlanabb, a legkeservesebb helyzetekben is tudtunk-tudunk derülni, az bizonyára szerepet játszik abban, hogy ennyi ideje együtt élünk, dolgozunk. No de, a szakmára térve: az egyetemen magyar– könyvtár szakot végeztem. 1959-tõl 1970-ig voltam az ÁKV propaganda elõadója. (Julival – noha korábban mindketten ugyanabban a közgazdasági technikumban tanultunk, de én akkor végeztem, amikor õ elkezdte – ott ismertük meg egymást.) Dolgoztam aztán üzemi újságíróként, majd 1972-tõl 1977-ig a Mûvelt Nép Könyvterjesztõ sajtócsoportját vezettem. Onnan kerültem a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének propaganda osztályára helyettes vezetõnek – 1985-ig. A K. u. K. alapításáig rádiós és egyéb újságíróként mûködtem.

K. Julianna: Hadd jegyezzem meg, mindketten verset mondtunk, játszottunk is az ÁKV színjátszócsoportjában. Az irodalom, kivált a líra vonzásában éltünk.

K. József: Õ persze már akkor pedánsabb volt nálam. Habár én is ügyeltem a pontos szövegismeretre.

– Ismerõi azt mondják erre: ugyan már! Jóskánál kevés lezserebb fickót ismernek. A K. u. K. irányításában és fenntartásában eszerint a nagyvonalúság boronálódott össze a precizitással? Másként fogalmazva (és elnézést kérve a hangzatos szavakért): az órásmesteri lupé kezelõje él együtt a távcsöves mesterlövésszel?

K. József: Ez azért valóban túlzás, de kétségtelen: Juli nálam jobban bírja és végzi az adminisztratív munkát. Kereskedelmi gyakorlata révén pedig a K. u. K. ilyen jellegû munkáit is irányítja. De azért hadd védekezzem: a szerkesztõi, kézirat-elõkészítési, a nyomdai munkában „halálosan” pontos vagyok. Egyébként pedig próbálok találékonyan viselkedni.

K. Julianna: Jóska nemcsak író, hanem szorgos, sõt megszállott olvasó is, így elhalmoz bennünket ötleteivel. Ezeket én is mindig örömmel fogadom, s olykor megtoldom õket a magaméival. Csak éppen a kéziratok, magyarra fordítandó kötetek kiadását férjemnél alaposabban megfontolom. Ha nem vagyok is az ördög ügyvédje, arról tudnom kell (vagy legalább kellene – mert voltak nagy melléfogásaink is), milyen fogadtatás várhat újdonságunkra a piacon.

K. József: Juli azért szigorú ítész. Lelkesültségemet, kivált, ha valakit épp föl akarok fedezni, mindig szembesíti a realitásokkal. Csakugyan megesett, hogy ragyogónak vélt ötletünkkel anyagilag felsültünk. Kiadtuk például a Milyen volt szõkesége és A hajad olyan fekete címû antológiát. Szõke, illetve fekete hölgyekhez írt versekkel. Ahogyan ma mondják: mindkettõt elbuktuk. Nem gondoltunk ugyanis arra, hogy a könyvvásárlásban is a nõk „dirigálnak”. Mindamellett nem mondunk le arról, hogy eredeti hivatásunknak megfeleljünk: alkalmasint új szerzõk, elfeledett remekmûvek friss kiadásával stb.

K. Julianna: Szegény férfiak! Nem vallják be, hogy két perc után unják a vásárlást... De tény: könyvkiadó nem feledkezhet meg arról, hogy a hölgyek a hagyományos olvasásban megelõzik az urakat...

– Ne feledjük: K. (J.) u. K. (J.) egyaránt könyvek írója is. Juli (ha szabad így neveznem) az Illik tudni... A kulturált viselkedés szabályai sokadik kiadásának és a Háztartás A–Z. címû, szintén sikeres kötet írója. Jóska (ha õt meg így nevezhetem) pedig nemcsak gyermek- és ifjúsági könyveket írt, meg „felnõtt” novellákat, regényeket, hanem – bár nincs már koronás rendszer, gyûjteményei révén õ a magyar vicckirály. Segített ilyen „elõéletük” a könyvkiadásban?

K. Julianna: Kezdjük Jóska írásaival. A közös kutya több kiadása igazolja: nem a mi elfogultságunk, hogy ez a könyv népszerû. A legnagyobb vicckönyv vagy A zsidó humor aranykönyvének sikere hasonlóképpen kedvence olvasóinknak. (Ezek is némiképp a „boldog békeidõk” kávéházi adomázását idézik.) A férjem egyébként sokat olvas és jó szemmel; tehát nem csupán arra figyel fel, ami a személyes ízlésének megfelel. Sorozataink, egyedi kiadványaink jó részét köszönhetjük az õ válogatásának, szerkesztésének, az általa választott munkatársak igyekezetének, szakértelmének. Ami engem illet: hát, nem is tudom... Azaz mégis: az illemszabá-lyok beható ismerete sokat segít egyebek közt a kapcsolatok létesítésében és fenntartásában. A háztartás ábécéjének pedig lényege a szervezettség. A jó háziasszony nem csupán receptjeit ismeri és alkalmazza alkotóan, hanem eközben még a mozdulatait is megfontolja, összehangolja. Igyekszik elkerülni az üresjáratokat. Az ilyesmi a mi munkánkban is elengedhetetlen.

K. József: A mai sokezer valódi és úgynevezett könyvkiadóval telített piacot nemritkán kaotikus állapotok uralják. (Gondoljunk bele: a régi világban is sok editor mûködött, de a jelenleginek csak töredéke. Pályakezdésünkkor pedig a magyar kiadók száma tizenkilenc volt.) Aki nem tartja rendben a saját „háztartását”, aligha maradhat talpon. Juli szervezõkészsége fennmaradásunk alfája ómegája.

– Próbáljuk akkor felvázolni, ha nem is alfától ómegáig, de legalább jelzésszerûen, hogy mi mindent, s milyen sajátos köteteket ajánlott olvasóinak a december 28-án tizenötödik születésnapjához ért K. u. K. Egyébként gratulálunk...

K. József: Köszönjük... Tizenöt esztendõ alatt több mint kétszáz „címet” adtunk ki, így nem könnyû munkánkat summázni. De azért megpróbálom. Alapelvünk volt és maradt, hogy a kiadandó könyv, mûfajától függetlenül, a maga nemében minõség legyen. Lett légyen komoly alkotás, vagy „pusztán” szórakoztató. Szépirodalmat, riport- és dokumentumköteteket, ismeretterjesztõ írásokat, humort, háztartási ismereteket, úgynevezett ajándékönyveket egyaránt publikáltunk-publikálunk. Vegyük elsõként a „szépírást”. Egykoron népszerû, ma jószerint csak antikváriumokban fellelhetõ könyveinket szívesen fogadják valahai olvasóik, illetve azok, akik csak felmenõiktõl hallottak az akkori „bestsellerekrõl”. Talán nem „haragszik” meg ránk Stendhal, ha e sorban A pármai kolostort említjük elsõ helyen. Más a kor, de hasonló szenvedélyek, cselszövések „korsze-rûsítik” e klasszikus regényt. Mikszáth Kálmán Különös házassága sem képes elévülni. Zilahy Lajos A Dukay család címû trilógiája a „familiáris” nagyregények közül való, mégsem ódon, sok nyelven sodorta már magával korunk olvasóját is egykor volt világába. Magyarul ez az elsõ teljes kiadása. Kharitón Kallirhoé címû ógörög szerelmi regénye még sokkal régebbi idõkbe visz – kiadásunkban elõször magyarul.

K. Julianna: Olvasó nagyanyáink könyvespolcáról nem hiányozhattak Zsigray Julianna kötetei – most Erzsébet királyné címû romantikus regényét ajánljuk, nemcsak az unokáknak. Ferenc József szépséges feleségének története egyébként szépen illeszkedik a K. u. K. eredeti jelentéskörébe. Egyébként errõl sem feledkezünk meg. Kiadtunk például Krúdy Gyula-válogatásunkat – Ferenc József rendet csinál –, amely szintén ezt az idõt idézi. S a monarchikus kor két enciklopédiája (Celler Tibor vajdasági körorvos mûve mindkettõ) A világ uralkodócsaládjai, majd az Uralkodócsaládok trón nélkül címû öszszegzés.

– Mondogatják jó ideje, hogy elmúlt a nagyregények ideje – habár ezt éppen kortárs magyar írók cáfolják. Aki a K. u. K. kiadványlistáját böngészi, tapasztalja: önök nem osztják ezt a hiedelmet...

K. József: Sõt: nagyon is tudatosan jelentetünk meg kifejezetten testes mûveket. Tapasztaljuk ugyanis: minden vélekedéssel ellentétben, hisztérikus világunkban sokan igenis szeretnek elmerülni, belefeledkezni olyan históriákba, amelyeknek szinte részeseivé válhatnak. Közhely: érzelmeink kortalanok, még ma is tudunk nevetni, sírni, könynyezni, mosolyogni. E nyilvánvalóság tudatában adtuk ki például Franz Werfel Halljátok az igét, Howard Spring Szerelmetes fiam, Zilahy Lajos Két fogoly, vagy például Margaret Landon Anna és a király címû mûvét. (Ez utóbbit háromszor is megfilmesítették, de a könyvet elõször mi jelentettük meg magyarul.) S el ne feledjük Hans Habe életmûvét, ezt is mi gondozzuk; immár a nyolcadik köteténél tartunk. A két kedvenc még mindig az Ilona és a Tarnovszka grófnõ.

K. Julianna: Bizonyos értelemben akár az „érzelmes” kiadók közé is lehet bennünket sorolni. Félreértés ne essék: nem valamiféle újszentimentalizmusra számítunk, csupán arra: örömet szerezni jó dolog, megörülni valaminek nem kevésbé. Különbözõ ajándékköteteink ezt az érzést kívánják erõsíteni, szolgálni. Félszáz mondat-köteteink (a szerelemrõl; édesanyámnak; a szeretetrõl; kutyákról stb.) bölcs mondások, epigrammák, versrészletek gyûjteményei, múzeumaink remekmûveinek reprodukciói kísérik õket. Hasonlóképpen szép ajándék lehet bármelyik kis versantológiánk – velúrbársony köntösben. És Bölcsek ajándéka, vagy Bölcsek szíves ajándéka címû, „habosított” mûbõrkötésû könyveinknek már a címe is jelzi a szándékot. Legfrissebb ajánlatunk e nemben: A szerelem aranykönyve, literatúránk és a világirodalom szépséges szerelmes verseinek válogatása.

– A K. u. K. Kiadó köteteinek van-e megítélésük szerint sajátos megjelenésük, másokétól eltérõ stílusuk? Egyáltalán: menynyire ügyelnek arra, hogy könyveik szépek, kellemesen forgathatóak, tartósak legyenek?

K. József: Minderre természetesen a lehetõ legnagyobb mértékben törekedni kell. Óriási a választék, ha kiadványaink beolvadnak a könyvtömegbe, megnézhetjük magunkat. Julinak nagy szerepe van abban, hogy könyveink szépek, vonzóak legyenek. Kitûnõ képzõmûvészeti és arányérzéke segíti ebben. Én viszont kifejezetten rossz rajzoló vagyok. Nyomdai „múltamat”, tipográfiai iskolázottságomat viszont hasznosíthatom. Amikor új borító készül, Juli bolti, kereskedelmi tapasztalata segít abban, hogy jobban el tudjuk képzelni, miként fog viselkedni kötetünk a majdani kirakatban, vagy társai közt gerince hogyan mutat a könyvespolcon. Ilyenkor elvitatkozgatunk a döntésig. Végül azonban persze a gyakorlat dönt. Igyekszünk azért esztétikus, színeivel, betûtípusaival karakteres, kellemes tapintású és valóban tartós köteteket produkálni.

– Kiadójuk nem csupán vonzó, olvasmányos könyveket bocsát közre, hanem hasznosságra is törekszik. E szándékot mutatják úgynevezett praktikus könyveik...

K. Julianna: Megjelentetünk például szakácskönyveket (Kenyérsütés otthon, Fondü falatok, A varázslatos wok, Rakletparti, Kuktakonyha, Koktélvilág, Sütögetés lávakövön, Gofri). Népszerû Családi Patika címû kötetünk, amely a vény nélkül kapható készítményeket tartalmazza ábécérendben. A Nyakkendõk, a Kendõk, vagy Az elegáns férfi cím önmagáért beszél. Játékos kedvû olvasóinkat pedig szórakoztathatja Erõs Zoltán Rejtvényböngészdéje, a rejtvényfejtõk segédkönyve. Hosszú a sor, de ennyi talán elég lesz ízelítõnek.

 
 
 

Nádor Tamás

K.u.K. Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu