buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 28, péntek
Elemér napja

Évfordulók:
1553: Michel de Montaigne születése
1835: Elias Lönrot közzétette a Kalevalát

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Csángókról, igaz tudósítások


2003.02.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Jáki Sándor Teodóz középiskolai ének-zenetanár és karvezetô, gyôri bencés szerzetestanár; egyházi népéneket gyűjtve járt Burgenlandban és a Felvidéken, bejárta a Kisalföldet, eljutott az al-dunai székelyek közé is. Atyai jóbarátjának, Domokos Pál Péternek, a csángók apostolának biztatására indult el 1978-ban, a Keleti-Kárpátokon túlra. Eddig 90-szer járt Erdélyben, 71-szer Moldvában. A csángók életét, hitét, népművészetét tanulmányozza. Erôst együtt érez sorsukkal, csodálja hitbuzgó vallásosságukat, hűségüket. Domokos Pál Péter javaslatára kezdte el írni „tudósításai”-t. Elsô könyve: Csángókról, igaz tudósítások.

A könyv műfaji megjelölését, „tudósítások”, Petrás Incze János pátertôl kölcsönözte, aki elsôk között adott hírt a moldvai csángókról. Helytálló a címadás, mert a szerzô tényszerűen rögzíti, amit látott, hallott, megtapasztalt. A riportok, tudósítások a csángómagyar élet rétegeinek mozaik-kaleidoszkópját képezik. Néptestvéreink életét Teodóz atya színesen, érzékletesen varázsolja elénk. Az 58 tudósítás három témakörbe sorolható: 1. A csángók mindennapi élete, társadalompolitikai sorshelyzete. 2. Nyelvük archaikus és tájnyelvi szépsége, az ellenük elkövetett nyelvi genocídium, az erôszakos nyelvváltás módszerei. 3. Hitéletük, népénekeik, hitbuzgó vallásgyakorlásuk bemutatása.

Jáki Sándor Teodóz atya 5035 népének gyűjtése után, igazi kincsre lelt: az Aranymiatyánk énekelt csángó-változatára. Ezt a középkori eredetű, csodálatos dallamú és szövegű éneket 1998. augusztusában hallotta elôször Lujzi-Kalagorban, a magyar alapítású, Bákó város közelében. Csernik Antalné Compó Mária énekelte, aki apósától, Csernik Józseftôl tanulta, az utolsó magyar diáktól (kántortól), aki még magyarul énekelhetett Lujzi-Kalagorban, a templomban.

Bálint Sándor hangsúlyozza: az Aranymiatyánk „asszonynépünknek máig egyik legkedvesebb elmélkedô imádsága: Jézus anyjának, Máriának elmondja, hogy mi várakozik reá a nagyhét napjaiban. (…) Jézusnak édesanyjától való elsô, virágvasárnapi búcsúzkodása, amely a kánoni evangéliumokban nem fordul elô.” Erdélyi Zsuzsanna 1974-ben gyűjtötte az Aranymiatyánkot. Könyvében „ima-énekrôl”, „funkcióváltás folyamatáról”, „imává válás menetérôl” ír, ismeri énekelt formáját is. Az Aranymiatyánk a megélt katolikum és magyarság közös remekműve. (A „miatyánk” „imádságot”, az „arany” értékességet jelöl.)

A szerzô kivételes átérzô és beleélô képességgel összegezi a tanulságokat, az intelmeket is: a csángókat mindezidáig buzgó római katolikus hitük ôrizte meg magyarnak. Idôközben megszületett az Európa Tanács nagy jelentôségű, régóta várt határozata: „…a csángók a magyar nyelv egy korai változatát beszélik, ôsi hagyományokat, változatos népművészetet és népi kultúrát ôriznek, amely különleges értéket jelent Európa számára.” Jáki Sándor Teodóz “tudósításai” tudást növelô, emberséget nevelô, fényképmelléklettel is hitelesített híradá-sok a csángó magyarok sorsáról; lelkierôt gyakorolva bizonyítják: hogyan él a moldvai magyarok hitében, nyelvében és szívében a nemzet.

Jáki Sándor Teodóz méltó folytatója Domokos Pál Péter örökségének. Ez a jelleme és szelleme szerint civis romanus páter az európai szellemi-lelki régióba álmodja Erdélyt és Csángóföldet is, ahol –Lakatos Demeter csángó költô szép szavával szólva: a nap nem lenyugszik, hanem „leszentül”. Hitteljes, vállaló lélek, a csángók jelenkori apostolaként „a világ legelhagyatottabb kisebbségéért” munkálkodik, azért, amiért Duma-István András klézsei csángó költô így fohászkodik: „Ha nem tü, Kárpátok, keté szakagyatok, / Münköt Moldovába veszni ne hagyatok!”

P. Jáki Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások
ValóVilág Alapítvány
264. oldal, 1450 Ft

 
 
 

Cs. Varga István

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu