buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. szeptember 24, csütörtök
Gellért és Mercédesz napja

Évfordulók:
1896: Scott Fitzgerald születése
1910: Vas István születése (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Adósságtörlesztés


2003.02.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Napjaink írással (alkotással) is foglalkozó szellemi emberének – úgy tűnik – mintha csak adósságai lennének, és lemaradása egyre behozhatatlanabb a tervei megvalósításában. Így minden elkészült írás csak adósságtörlesztés lehet. Az időhöz való mostani viszonyunk aligha lehet egyértelmű oka e helyzetnek. A körülményeink jelen állása inkább. („Dolgaink romolnak / s bizony hogy avégett” – írta Kányádi Sándor egyik legnagyobb művében. Tandori Dezső pedig arra figyelmeztet, jó odafigyelni rá, hogy „a meg nem írt remekművek száma szaporodik”. Somlyó György mintegy két évtizede már megíratlan könyveiről beszélt...)

Cs. Varga István hetedik önálló kötete munkásságának mintegy keresztmetszetét adja, miközben – a címe szerint – „csupán” adósságaiból próbál törleszteni („az élettől kapott ajándékokat meg kell osztanom másokkal, adósságaimat elődeim, kortársaim és utódaim iránt is törlesztenem kell”). A könyv portréjellegét erősíti a tanulmányok és recenziók mellett az önvallomások, útibeszámolók, valamint az irodalomtörténeti értékű és személyes-családi fényképek jelenléte. (Ezért akár irigylendőnek is mondható a szerző, de szerencsésnek mindenképpen. A miskolci Felsőmagyarország Kiadó a tavaly 55. esztendejét betöltött tudós előtt tiszteleg e tekintélyes tomusszal.)

Az Adósságtörlesztés tehát nem kizárólag irodalomtörténeti munka, de ami személyes benne, az sem magánérdekű. A tanítás ethosza szinte minden írásában érezhető (nemcsak tanárairól és kollégáiról szóló emlékezéseiben). „A magyartanítást nemzetépítő hivatásnak tartom” – vallja a kötetzáró interjúban. „Adósságtörlesztés ez a konferencia azért is – mondja Jókai Anna regénye kapcsán –, mert az oktatásügyben, a középiskolai magyartanításban hatalmasok az adósságaink, mulasztásaink. Általában tíz magyartanárból a középiskolai magyartanítás során hét csak Radnótiig jut el.”

Jeszenyintől Németh Lászlón át a szent művészetig ívelnek időrendben Cs. Varga István kötetei, s e mostaninak is ezek az alappillérei. Külön-külön is, és egymásba fonódva is, ám mindenekelőtt Németh László, az ő életműve és gondolatvilága a vezérlőcsillaga. (Jeszenyin a Rab Zsuzsát búcsúztató pályaképben van jelen hangsúlyosan.)

Jókai Anna Napok című regényét elemző tanulmányában Németh László és a szent művészet az a két sarokpont, amelyre fölépíti az értelmezését. Rónay György és Pilinszky János Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatát értékelő dolgozatokat is e kereszteződési ponthoz sorolhatjuk.

A szent művészet kutatásának – Rónay László mellett – Cs. Varga István szinte az egyedüli olyan hazai képviselője, aki módszeresen foglalkozik e területtel. E vonzódásának egyik alapja kétségtelenül bencés neveltetése. „Két világformáló és fenntartó erőben hiszek: az imádságban és a munkában.” – vallja az „ora et labora”-elvét. A bencés szellemiség (és nyitottság) állandó jelenléte termékenyítőleg hat munkáiban. (És egyáltalán nem akadálya a református Németh László életműve kutatásának.) Dokumentumértékűek a Bánhegyi Jób, Nádasdi Alfonz, Kemény Dózsa, Jáki Sándor Teodóz és Bánhegyi Miksa szerzetestanárokról írott emlékezései.

Kevés olyan mai magyar irodalommal foglalkozó kutató ír ma, aki ennyire élően tudja használni a latin nyelvet, mint Cs. Varga István. Sosem tudálékos és sosem unalmas, ahogyan idéz a classicus auctoroktól.

Talán nem méltánytalan, ha a kötet legizgalmasabb, legremekebbül megírt darabjának a Lengyel László és Várszegi Asztrik beszélgető-könyvecskéjéről szóló bírálatot tartjuk (az annak megjelenése utáni észrevételekre adott válaszával együtt). Teljes fegyverzetében áll előttünk a vitában a tudós értekező. Külön figyelemre méltó, hogy kritikája nem az övétől eltérő nézet (Lengyel Lászlóé) ellen irányul, hanem Várszegi Asztrikkal vitázik, feltételezett közös világnézeti alapról. Nemcsak bátorságával, de kulturáltságával is kiemelkedő alkotás.

Hevesi és borsodi tájhazában címmel jelent meg szintén Miskolcon 1997-ben kötete Cs. Varga Istvánnak. Ez a helyi érdekűség az Adósságtörlesztés negyedik jelentős pillére. Két költőről ír hosszabban (Büki Attila és Kalász László, ez utóbbiról 1998-ban önálló kötetet is kiadott), akik az országos irodalmi vérkeringésben nincsenek igazán jelen – a „vidékiséget”, a provincializmust viszont egy percre sem érezzük velük kapcsolatban. Itt is Németh Lászlót kell idézni: „A provincializmus nemcsak korlátot jelent, lehetőséget is: hogy az embernek provinciája, tartománya van.” (A kötet más vidékre, például Szegedre, a könyvesboltokba nem jutott el.)

E könyv hiteles lenyomata Cs. Varga István eleven, sokirányú munkásságának. Tanulhatunk belőle.

Cs. Varga István: Adósságtörlesztés
Felsőmagyarország Kiadó
550 oldal, 2000 Ft

 
 
 

Zsoldos Sándor

Felsőmagyarország Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu