buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 8, vasárnap
Mária napja

Évfordulók:
Kr.e. 65: Quintus Horatius Flaccus születése (Venusia, ma Venusa)
1832: Bjørnstjerne Bjørnson születése (Kvikne)
1842: Csiky Gergely születése (Pankota)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Három hazában


2002.08.15

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A manapság harminc évesnél idôsebb nemzedékek abban a tudatban nôttek fel, hogy a nyugati világ egészen más, mint a miénk, a keleti. Tízegynéhány éve mindannyiunknak pedig azt kellene megszoknunk, hogy már nem is olyan ordító a különbség. Van, ami igazolja ezt, van ami nem.

Mindenesetre érdekes szempont lehet az irodalomban is annak vizsgálata, hogy vajon a nyugati magyar költô lényegesen más-e, mint a hazai? Sulyok Vince 1957 elején, 24 évesen kényszerült – a biztos letartóztatás elôl – külföldre menekülni. A jugoszláviai tábor-hónapok után Norvégiában talált második otthonára, s a norvég – tágabban a skandináv – magyar kapcsolatok fáradhatatlan munkása lett műfordításaival, tanulmányaival, hazánkat bemutató művelôdéstörténeti monográfiájával. E tevékenysége, amelynek legfrissebb terméke az Idillország kéklô ege, azaz a Huszadik századi dán költôk antológiája, idehaza is visszhangot keltett, elismerést váltott ki, ám a költôrôl alig esett szó.

Oka lehet ennek az is, hogy két korai, Rómában (1958) és Brüsszelben (1961) megjelent verseskönyve után újabbal csak 1997-ben jelentkezett. Igaz, ez már 44 év verseibôl készült válogatás volt, s a Fényörvény életünk már Budapesten jelenhetett meg, a Széphalom Könyvműhely gondozásában. Kellô figyelmet azonban ez a kötet sem keltett. Most azonban itt az alkalom a felismerésre: a Tegnapodban élsz, amely a legutóbbi fél évtized termését tartalmazza. az esztendô egyik legszebb lírai műve, az átlagosnál mindenképpen több figyelmet érdemel.

A korábbi gyűjtemény és az új anyag ismeretében belátható, hogy legalábbis vannak olyan nyugati magyar költôk is, akik nem mások radikálisan, mint hazai társaik, s fôként mint nemzedéktársaik. Bármennyire is lényeginek mutatkozik az, hogy valaki Oslóban, Budapesten vagy éppen Ménfôn él évtizedeken át, ez sokszor inkább csak tematikában, motívumokban jelent komoly különbséget, s nem a költôi világképben. Más költô magyarul aligha írhat arról, hogy a norvég táj otthona és választott hazája is. Még az is egyéninek mutatkozhat, hogy 1991 óta egy dél-spanyolországi üdülôhely is lakóhellyé, harmadik otthonná vált, jelentôs részben egészségügyi okokból. S életrajzi szempontból leginkább éppen Magyarországon vendég az alkotó. Egyúttal itt is ugyanannyira otthon van, mint volt 1956-ig.

A kötet címe – Tegnapodban élsz – vonatkozhatna az ifjúkori világra is, s ennek bizony nagy a szerepe, de sokkal többrôl van szó: az egész életútról. Az öregedô ember eszmélkedése áll a középpontban: a „tegnap” az elsô emlékképektôl 2001-ig terjed. Gondolhatnánk, hogy a hazalátogató meglepôdik az itteni világ, a gyermekkori falu nagy változásain, de inkább csak tudomásul veszi azokat. A régi világgal csak az emlékekben lehet szembesülni. Ám ugyanígy vannak ezzel azok a költôtársak is, akik talán ki sem tették a lábukat Magyarországról, csak falusiból nagyvárosivá váltak.

A tegnap kulcsmotívum a kötet egészében, s az ôszike-korszak küszöbén ez érthetô és természetes. A könyv öt ciklusának a címe: Mar Mediterraneo, Valami kikötô felé, A Sziámi-öböl Buddhája, Mire kellene itt a múltad? Örökségem. Ha figyelünk a kulcsszavakra, akkor a tegnap, a múlt, az örökség mellett a tenger, a kikötô, az öböl összetartozó hármasára bukkanhatunk. A tenger végtelen, miként a múlt, az öböl már a szárazföld közelségére utal, megélt tegnapjainkra, a kikötôben pedig fellelhetjük személyes örökségünket. A tenger éppen a Földközi tenger, s ez az elnevezés a végtelen határoltságára is utal, miként az emberi lét is egyszerre végtelen és határolt. A közöttiség fogalma pedig felidézi a múlt és a jövô, a születés és halál közti jelent.

E versek világában éppen az élet és a halál kettôsége áll a középpontban, az ôszi ember nézôpontjából. Az ôszi ember már lassítaná az idô múlását, mert tudja, hogy lassan ideje van az elmúlásnak. Így állandóan lebegô a kérdés: van-e még idôm? S ami biztosan van még: az emlékek ideje. A tegnapé.

Arany János óta az ôszike-versekre leggyakrabban az elégikusság, s annak is valamilyen tárgyias változata a jellemzô, amelytôl nem idegen olykor az irónia sem. Léteznek persze más típusok is, de Sulyok Vince számára, mivelhogy eleve, kezdetektôl a tárgyias elégikusság jellemzi költészetét, ez az út a természetes. ô az irónia szelídebb formáival sem él, s az életutat felmérve igazából nem is rezignált. Az a szerencsés típus ô, aki a létezés, a létezô szépséget próbálja nap mint nap fellelni a természetben is, a hétköznapok elfutó világában is: „fejem – kínban – fölemelem a porból / s rácsodálkozom vizekre, egekre – / fényvillanásnyi pillanatra csak, / mielôtt porrá omlok újból vissza” (Minthogyha). Ez a vers a létezés nagymérvű disszonanciáját, véletlenszerűségét is kifejezi, az Aranylépcsô viszont, amely a nôket vonja fénybe, a harmóniaverse: „állunk csak ott, forduló lépcsô elôtt, elforduló / életünk szálló évei és csillagképei / alatt anélkül, hogy bármit is értenénk / ebbôl a körbeforduló s noha csak egyszeri, / mégis örök csodából, ami az életünk.” A szinte kötelezô rosszkedvűség korszakában nélkülözhetetlen gyógyszer az ezekbôl a versekbôl áradó életderű.

Sulyok Vince: Tegnapodban élsz
Széphalom Könyvműhely
115 oldal, 1100 Ft

Vasy Géza

Széphalom Könyvműhely

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu