buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 19, vasárnap
Sára és Márió napja

Évfordulók:
1809: Edgar Allan Poe születése (Boston)
1878: Szigligeti Ede halála (Budapest)
1921: Mészöly (er. Molnár) Miklós születése (Szekszárd)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Földtani türelem, vigasztalás


2002.08.15

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Fejér Lipótról, matematikaprofesszoráról beszél az elsôként közölt Próza-részletben Ottlik – a kérdezô Réz Pál –, arról az emberrôl, aki tizenhatodrész figyelemmel is közérthetôen adta elô a magasmatematikát, akinek személyisége a létezés tikos delejétôl átitatva emelkedett a hétközna-
pok fölé: akinek egész lénye maga volt a „földöntúli vigasztalás”.

Földtani türelemre pedig Ottlik szerint minden írónak, minden művésznek és minden matematikusnak szüksége van ahhoz, hogy a mű felszínre kerülhessen, hogy egyszercsak észrevehesse, „…miközben mást csinál, másról beszél, vagy semmit sem csinál, csak van, borotválkozik, vagy megy át a Kálvin téren este nyolckor, (…) megvilágosodik elôtte egy tiszta kép, forma, megoldása mindannak, ami hetek, hónapok, évek óta megoldatlan. S ami mélyen elmerülve munkálkodott, készült valahol az emberben.”

Kelecsényi László a tôle megszokott alapossággal, újabb műfajban állít emléket Ottlik Gézának. Az Ottlik-emlékkönyv és az Ottlik-életrajz (A szabadság enyhe mámora) után immár itt az Ottlik-olvasókönyv, vagyis az író saját műveibôl, műveinek részleteibôl, a vele készült beszélgetésekbôl és a róla, prózáiról – „amit kinyomtatnak” – szóló írásokból és írásrészletekbôl, olykor versekbôl összeállított kaleidoszkóp.

Ottlik a hallgatás írója. Úgy véli, minden leírt szó korlátozza a szabadságot, szűkíti az élményt. Alig néhány kötet emeli ôt az irodalom legelsô sorába, s a nyolcvanas évektôl az a mítosz, melyet a (poszt)modernek indítanak – Esterházy Péter, Tandori Dezsô és mások. A fômű, az Iskola a határon ma már középiskolai tananyag, érettségi tétel. A kanonizáció teljessé válásával együtt a kilencvenes években azonban felerôsödtek azok a viták is, melyek megkérdôjelezték, hogy Ottlik Géza írta-e egyáltalán az Iskola a határont. Bár az irodalom történetében és életében a „hamisítás” fogalma/bűne soha nem esett olyan súllyal latba (vagy inkább: soha nem olyan súllyal esett latba), mint a képzôművészetekben, a feltételezés talán nem ezért nem sokkolta az Ottlik-rajongókat. Sokkal inkább azért, mert nem volt igazán komolyan vehetô, s végképp nem volt bizonyított.
E kötet szerkesztôje az elismerések mellett lelkiismeretesen közli azokat a véleményeket is, amelyek bírálják Ottlikot, amelyek akár szerzôségét is kétségbe vonják, de mégsem válik puszta dokumentumgyűjteménynyé, hanem érdekes-élvezetes olvasmányok összessége marad. A szövegek együtt többet képesek elmondani, mint külön-külön.

Kelecsényi László úgy hozza létre e többletjelentést, hogy a legegyszerűbb megoldást választva – hisz legjobb dramaturg maga az élet – végigköveti az írói lét fôbb állomásait a kezdetektôl, a bridzsrovat-szerkesztéstôl a kései beérkezésen keresztül az utolsó hetek melankóliájáig. Beszámolnak ezek a szövegek nemcsak a nagy mű iránti áhítatról, hanem a Buda meglehetôsen fanyar fogadtatásáról is. A kötet így az Ottlik-jelenség egészét igyekszik számba venni: Szántó Piroska, Vas István, Lengyel Balázs, Mándy Iván beszél Ottlikról, de itt vannak a híres – „elsô” – kritikák is: Tóth Dezsôé, Nagy Péteré, Köpeczi Béláé, Almási Miklósé – aztán a késôbbi idôkbôl Rónay Lászlóé, Balassa Péteré, Margócsy Istváné, immár a Budáról is.

Egy effajta olvasókönyv a legszélesebb közönség számára készül, célja bizonnyal az lehet, hogy hasonlóképpen – Lengyel Balázs kifejezésével élve – „könnyedén mély” legyen, mint minden Ottlik-szöveg. A titkot megfejteni úgysem lehet, közelebb jutni hozzá talán – az ilyen könyvek segítségével – igen.

Az elegáns kivitelű – bár kissé szokatlan szövegképű, egyedien tördelt – kötetben kifogásolni csak a sajnos benne ragadt néhány korrektúrahibát tudjuk, illetve a szerkesztô egyes szerzôi fordulatait – „gyerekes hipotézisek vagy posztmodern hadovák lobogóra tűzésé”-rôl beszél például az Elôszóban –, melyek szerintünk egyébként is, de egy ilyen műfajú kötetben végképp feleslegesek. Fôként akkor, ha a könyv maga értékes munka, érzékeny kiadóra s szerkesztôre valló, fontos összeállítás, méltó Ottlik-breviárium.

Az elbeszélés nehézségei. Ottlik-olvasókönyv
Szerk. Kelecsényi László
Holnap Kiadó
359 oldal, 2200 Ft

dr. Fűzfa Balázs

Holnap Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu