buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 22, szerda
Vince és Artúr napja

Évfordulók:
1729: Gotthold Ephraim Lessing születése (Kamenz)
1788: George Gordon Noël Byron születése (London)
1823: Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt
1989: Weöres Sándor halála (Budapest)
1989: A Magyar Kultúra Napja
1993: Abe Kobo halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Gyorsfénykép a szertartásról


2002.06.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A magyar színházrendezôi kar egyik legtekintélyesebb művésze az 1937-ben született Ruszt József. Pedagógiai talentummal is megáldott, konszenzuskeresô – de sokszor törésszituációkat provokáló – személyisége, Mester mivolta, gyakran vitákat kiváltó színház- és életvezetési stílusa, mindenek elôtt pedig megragadó homogenitásban sokszólamú, gazdag életműve indokolja – amiként, indokolná számos pályatársa esetében is! –, hogy végre kismonográfia készült róla.
 

Az Új Mandátum kiadványa elegáns kis könyvecske – sajnos, a „szokásos” névírási és szóelválasztási hibákkal –, jól elkapott, élvezhetô minôségű, gondolatébresztô fényképfelvételekkel kísérve. A munka Nánay István tollát dicséri. A tapasztalt – higgadtnak és elfogulatlannak ismert – kritikus három évtizednél hosszabb tapasztalatai, emlékei, feljegyzései mellett azt a tudást is kamatoztathatta, amelyet Ruszt egykori munkatársaként a rendezô közelében szerzett.

Nánay a legtakarékosabb, legjózanabb felosztást alkalmazta: locusok – Ruszt kilenc-tíz eddigi pályaállomása – szerint haladva mutatja be az életművet /melyben a Ruszt József rendezései című függelék „leltára” is segít eligazodni/. Ez a struktúra is rávilágít, mennyiben volt stációs – egyszerre akart és kényszerű – „zarándoklat”, küldetés, olykor vesszôfutás, vargabetűkkel horgolt út Ruszt rendezôi, társulatszervezôi, vezetôi ténykedése. Noha nem minden helységnévre és együttesre esik egyforma nyomaték, a „hosszú emlékezetű” színházbarátok érzékelhetik: valamennyi le-, oda-, el- és átszervezôdés maradandó nyomokat hagyott az újabb magyar színházművészet térképén – olyan fejezeteket írt városok, publikumok, közösségek életébe, melyek utólag is elsôsorban Ruszt karizmatikus lényével, eltökélt alkotói akaratával, egymásból táplálkozó esztétikai és morális koncepciójával (s néha elképzeléseinek kisiklásával, kudarcával) jelölhetôk meg. /Egyébként nem biztos, hogy ez kelt bármiféle asszociációt; nem biztos, hogy a családnév etimológiáját illetôen helytálló – a régi német Ruszt szó szilfát jelent. (Nánay kikezdhetetlen hozzáértéssel, a bô három évtizednyi történethez) egyben a saját szakmai orientációihoz/ hűségesen, nagy szavak nélkül, de impulzívan eleveníti meg az Universitas kötelékében, a kecskeméti Katona József Színházban, a zalaegerszegi színházalapítást követô idôszakban, a Szegeden és a Független Színpadnál, a Budapesti Kamaraszínháznál – valamint a más együtteseknél, illetve a jelenlegi „fél-remeteségben”, részleges visszavonultságban – lepergett esztendôket. Feltárja valamennyi alkotói helyzet historikus és művészeti specifikumát, tömören elemzi azokat az összekötô elemeket, amelyektôl Ruszt mindig és mindenütt Ruszt maradt (vagy amelyek révén folyamatosan és egyre bensôbben önmaga lett): a például a díszletben életre kelô tárgyi metaforák zárt, intenzív világát; a lengyel és egyéb eszményeket; a hatalom-koncepciót, mely Ruszt szuverenitását mindig is leginkább biztosította, noha (művész) társadalmi státusát korántsem feltétlenül legitimálta; az instruálás metodikáját, tónusát, a kortalan – és örökfiatal – diák-tanár – és tanár-diák – kapcsolatteremtô, nevelôképességét; a képzôművészeti és zenei kultúra elôadásalakító fontosságát; a darabválasztási paletta a véltnél színesebb, ám a shakespeare-i elkötelezôdés jegyében mégiscsak monokróm természetét.

A tartózkodó fogalmazású szöveg dinamikus tempót diktál, lendületesen viszi elôre az olvasót a pálya követésében és értésében, s e lendület – a monográfus jó szemét, érzékenységét dicsérve – magának Rusztnak a megfáradásokon is úrrá levô fáradhatatlanságát, munkásságának profán küldetésszerűségét emeli ki. „Láthatóvá” válik Ruszt szertartásszínháza, a produkcióról produkcióra ismétlôdô-variálódó ceremonialitás életteli elvontsága: Rusztnak a tragizáló és ironizáló értelem által finoman lebegtetett, az egyszeri és a visszatérô nézôben is roppant erôs, soktitkú látványbélyeget hagyó univerzuma.

A könyv nagyon csekély mértékben támaszkodik nyomtatott, kritikai forrásokra – ezzel nyer is, veszít is. Akár így, akár úgy, koncepció érzôdik mögötte. Nánay, aki azért idéz ugyan bírálatokat, citátumaiban inkább a rendezônek, másutt legjelentékenyebb kollégáinak (Gábor Miklósnak, Székely Gábornak és másoknak) kívánja megadni a szót.

A Ruszt című kötet terjedelme csekélyebb a kívánatosnál (sietve, megszabott ívszámon kellett a krónikásnak rögzítenie a mondandóját). A rövidség teszi, hogy az Universitas Együttes például 1969-ben „különbözô okokból” kerül válságba. Nánay általában a szorító szűkösség ellenére is színháztörténeti folyamato(ka)t rajzol a portré mögé. A feszített tempó lehet az oka, hogy egyszer-egyszer tompul a textusra való rálátás – kb. 140 szövegoldalból aligha kellett kettôt Zalaegerszeg 1828, 1860, 1920, 1945 körüli színházi múltjára áldozni. Ruszt két mondatban letehetné azt a bizonyos „alapkövet” (melyet nem egyedül tett le, s manapság sem mindig biztos, hogy „le van téve”).
A recenzens örömteli privát tudása, hogy Nánay István – többek között – egy olyan újabb könyvön dolgozik (az egykori Egyetemi Színpadba ékelt Universitasén), amelyben ismét szembesül majd Ruszt megkerülhetetlen teljesítményével; tehát új elemekkel is gyarapíthatja a maga nemében már most is teljes (a rendezô jövôje és a vitapontok irányában azonban „nyitott”) képet.

Nánay István: Ruszt
Új Mandátum Kiadó
147 oldal, 1800 Ft

Tarján Tamás

Új Mandátum Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu