buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 25, kedd
Géza napja

Évfordulók:
1842: Karl May születése (Hohenstein-Ernstthal)
1983: Tennessee Williams halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Nagylátószög Erdélyből


2002.06.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Németh Csaba erdélyi tanár, publicista, az RMDSZ Kovászna megyei szenátora, az 1978 óta romániai magyar lapokban megjelent külpolitikai elemzé-seibôl gyűjtött össze egy kötetre valót ebben a tavaly, Kézdivásárhelyen megjelent könyvében. A kötet írásainak témái igen tág spektrumot ölelnek át. Az elsô részben a Szovjetunió felbomlásával, utódállamainak etnikai, társadalmi és határproblémáival kapcsolatos elemzések kaptak helyet. A második fejezet Skandináviával, Írországgal és Gibraltárral foglalkozó írásai még a nyolcvanas évek konfliktusait idézik föl (bár a Gibraltár jövôjérôl folyó spekulációk épp napjainkban erôsödtek fel újból); míg a német egységrôl, Finnország „definnlandizációjáról”, a lengyel rendszerváltásról és Csehszlovákia fölbomlásáról szólók már a második évezred utolsó évtizedének változékony európai valóságába vezetik az olvasót. Romániát, és így az erdélyi magyarságot különösen közelrôl érintik a Balkánon 1989 óta zajló történelmi változások. A kötet harmadik része tehát Délkelet-Európa néhány válsággócát (Albánia, ex-jugoszláv köztársaságok, görög-török viszály) veszi górcsô alá.

A könyv írásainak tematikája nem korlátozódik csupán közvetlen környezetünk eseményeire. A kötet második felében elôbb a forrongó Közel- és Közép-Kelet viszályairól esik szó, majd a Távol-Kelet elmúlt húsz évének néhány fontosabb nemzetközi problémáját ismerhetjük meg. Terítékre kerül még a dekolonizáció utáni Afrika néhány válságövezete, majd Észak- és Dél-Amerika néhány határ- és belpolitikai problémája is Kanadától Chiléig bezárólag. A könyv zárótanulmányát, mely néhány, 1980 körül fôként Óceániában és a karibi térségben függetlenné vált gyarmattal foglalkozik, rövid román és angol nyelvű összefoglaló követi.

Elsô látásra talán zavarbaejtô a felsorolt írások tartalmi, földrajzi sokszínűsége. Ez azonban nem is csoda, hiszen az elmúlt csaknem huszonöt év világpolitikai eseményei, válságai, háborúi kapcsán különbözô lapokban, különbözô terjedelemben, a vízválasztó 1989-es év elôtt és után megjelent tanulmányokról van szó. A látszólagos tematikai sokféleségen keresztül azonban egyértelműen átsugárzik (és ezt Németh Csaba a könyv címével hangsúlyozza is), hogy a szerzôt mindegyik itt közölt írásában két alapvetôen kelet-közép-európai, illetve magyar sorskérdés foglalkoztatja: az elsô ezek közül a nép–nemzet–állam fogalmak összefüggései, illetve az államhatárok és egyes népek elterjedési területe közti különbségek kiváltotta feszültségek kérdése. Németh Csaba kötete elôszavában rámutat arra, hogy bár a nemzetközi béke és biztonság fenntartása szilárd államalakulatokat és stabil államhatárokat feltételez, de a történelmi változások sodra manapság is magával hozza országok, birodalmak szétszakadását, egyesülését, esetleg a nemzetközi joggal ellentétes katonai megszállását, bekebelezését. A szerzô szerint az általa felsorolt példák azt bizonyítják, hogy amennyiben a szükségszerű változások erôszakmentesen zajlanak le, hozzájárulhatnak a világ népeinek nyugalmához, békés fejlôdéséhez, továbbá a nemzetközi béke és biztonság erôsítéséhez.

A kötet íróját kiemelten foglalkoztató másik problematika szintén akut kelet-közép-európai kérdés: a rendszerváltozás, az egyes államoknak a társadalmi, gazdasági változásokra adott válasza. Ezek a válaszok lehetnek alapvetôen tévesek, katasztrófához vezetôek (mint ezt számos gyarmati sorból szabadult harmadik világbéli állam kálváriája kapcsán tapasztalhatjuk), de mutathatnak biztató példát is a Romániában élô magyar kisebbség számára.

Az írásokban, tanulmányokban megmutatkozik a szerzô hármas, újságírói, tanári és politikusi érdeklôdése, hivatása. Mint publicista, igyekszik színesen, közérthetôen ismertetni a világpolitika aktuális kérdéseit, bemutatni a föld akut válsággócait. Tanári vénájából következhet az, hogy nem elégszik meg a konkrét politikai események körüljárásával, hanem csaknem minden cikkében igyekszik részletes történelmi háttérinformációkat nyújtani az adott térségrôl, a szóban forgó konfliktus múltjáról. Politikusi elkötelezettségét a címben említett három fogalom iránti érdeklôdése jelzi. A kötet írásai alapján feltehetô, hogy nem csupán a romániai magyar lapok külpolitikai elemzések iránti igénye fordította szerzôjüket ezen külpolitikai témák felé, sem pedig csak az 1989 elôtti kommunista rezsim cenzúrája kényszerítette ôt arra, hogy a Romániától, az erdélyi magyarságtól oly távol esô térségek problémái iránt érdeklôdjék (az cikkek többsége a kilencvenes évekbôl való). Németh Csaba arra akarja ráirányítani figyelmet, hogy a provincializmus, a befelé fordulás helyett figyelni kell a romániai magyarsághoz némely tekintetben hasonló helyzetben lévô közösségek, népek, nemzetek fejlôdésére is, hogy az általuk elkövetett hibák kikerülhetôvé válhassanak, és a kisebbségi közösség fejlôdését befolyásoló tényezôk súlyuknak megfelelôen kezeltessenek.

Németh Csaba: Népek–államok–határok
Politikai helyzetelemzések
Ambrózia Kiadó
444 oldal

Varannai Zoltán

Ambrózia Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu