buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 28, péntek
Elemér napja

Évfordulók:
1553: Michel de Montaigne születése
1835: Elias Lönrot közzétette a Kalevalát

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
„Szépben rejtett jó”


2002.06.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Berzsenyi Dániel határozta meg így a poézist, s ezt Jókai Anna – okkal – az ihletett prózára is ráérti. E meghatározás forrása nyilván az antikvitás, a görögség kalokagathia-fogalma, amely a szép és a jó egységét jelentette. A jelenkori ember, aki a huszadik századot részben átélte, részben sokat megtudott róla, s akinek a korábbi évszázadok-évezredek jellegérôl is van ismerete, tudja jól, hogy az emberiségnek mint közösségnek és az embernek mint személyiségnek ritkán van módja a maga létében a szép és a jó egységét megtapasztalni – ha talán nem is sokkal ritkábban, mint két-háromezer évvel ezelôtt. Ami sokkal ritkább, az a metafizikus hit, legyen szó akár a vallásról, akár erkölcsi értékekrôl, akár művészetekrôl. Aki mégis ezekért emeli fel szavát, az az árral szemben állva fogalmaz, az nem a népszerűséget keresi, hanem az igazságot. Mint Jókai Anna is, aki öröknek nevezhetô, s manapság többnyire konzervatívnak mondott értékek megvallója, védelmezôje, s aki mégis – vagy talán éppen ezért – népszerű alkotó is. Életműsorozatának már a tizenegyedik kötete jelenik meg, s e művek el is fogynak, némelyikük több kiadást, sokezres példányszámot is megér, mint a Ne féljetek, amely a kilencvenes évek egyik legfontosabb magyar regénye.

Az új kötet az esszékbôl, publicisztikai írásokból válogat. Az elsô két részben olyanok kaptak helyet, amelyek a kortársi, illetve a klasszikus alkotókkal, elsôsorban írókkal foglalkoznak, s már a fejezetcímek is elgondolkodtatóak. Az élôk Vannak – lesznek, a klasszikusok Voltak – vannak. A harmadik rész a Vasárnapi levelek 32 darabját tartalmazza: ezek erkölcsi kérdésekkel foglalkozó esszék.

Ha a művészet szépben rejtett jó, akkor az élet maga a végességbe rejtett végtelen, s ez fordítva is igaz: az élet a végtelenbe rejtett végesség. Jókai Anna nem filozófus, de írói világképe meghatározottan filozofikus. Régebbi olvasói jól tudják, hogy sokat tanult Rudolf Steiner antropozófiájától. Ennek is szerepe van abban, hogy a huszadik század jeles magyarjai közül elsôsorban Hamvas Béla, Kodolányi János és Várkonyi Nándor hatottak rá. Jó néhány írás foglalkozik velük, s ha nem is róluk van szó, akkor is felfedezhetô szellemujjuk.

E kötetben a legújabb évek termésébôl is szerepelnek az ideillô írások, így egy hosszabb esszé Várkonyi Nándor Az ötödik ember című munkájáról, amely a hatvanas évek elején keletkezett, s csak a közelmúltban jelent meg. Az esszé címe: Sodródó emberiség, s ezzel a könyv gondolatmenetének lényegét emeli ki. Várkonyi felfogása szerint, miként az esszé összefoglalja: „Az ôskor–ókor még a Kozmosz rendjét akarta lemásolni, földi térbe és idôbe helyezve, a Paradicsomot itt a földön visszaszerezni; a középkor megkísérelte ezt a paradicsomot valódi helyére, az Égbe tenni újra. Ez volt az ôsi emberi kultúra utolsó kísérlete önmaga visszaszerzésére, írja Várkonyi, s hozzáteszi a számunkra oly fontosat: utolsó, de nem végsô.” A mester a fokozatos dehumanizálodásról a 19. századtól kezdôdôen az ember haláláról írt. Lehet vitatkozni Várkonyival, amiként Hamvassal vagy Kodolányival is. Sokan meg is teszik. Sokan viszont a modern világ szellemi életének azokat a gondolkodóit említik, akik hasonló megállapításokat tettek. S ha valaki azt gondolná, hogy Jókai Anna túlságosan elfogult szeretett mesterei iránt, az vegye észre azt is, hogy visszatérôen hôse e kötetnek Németh László is. ô a maga racionalitásával, „evilágiságával” látszólag messze van Hamvastól, ám egy valami nagyon is közös bennük: féltik az emberiséget az eltömegesedéstôl, s ennek ellenpontjaként kulcsfogalmuk a minôség.

A mai világ hajlamos arra, hogy a minôség fogalmát elsôsorban az anyagi javakkal kapcsolatosan használja. A jó minôségű áru, ha birtokunkba kerül, valóban emelheti az életkörülmények minôségét, de nem magáért az életét. Németh László – és Hamvasék – az ember minôségére gondoltak, azt szerették volna magasabb szintre emelni. E minôségnek számos összetevôje van. A tudás nemcsak tesztekben számonkérhetô, lemérhetô. Fontos dolog lehet egy oklevél, egy diploma, de még fontosabb, hogy át tudjuk adni a helyünket a járművön a rászorulónak, hogy segítsünk, hogy megértôek legyünk. A türelem, a szeretet képessége a legfontosabb emberi adottságok, törvényszerű, hogy a Vasárnapi levelek újra és újra foglalkoznak velük. Azzal a reménnyel, amely Németh Lászlóé is volt: az ember nevelhetô, s nemcsak gyermekkorában. jobbá, megértôbbé formálhatjuk magunkat, s példánkkal a másik embert is.

S ebben az átlagosnál sokkal nagyobb a híres ember felelôssége. Nem minden író válik híres emberré, de Jókai Annáról már rég elmondhatjuk ezt, minden túlzás nélkül. Évekig dolgozott tanárként, számára ez is megadatott, nem úgy, mint József Attilának, de vele együtt vallhatja írói ars poéticájaként, hogy egész népét akarja tanítani, s nem középiskolás fokon. Nem didaktikusan, bár sokszor arra is szükség mutatkozik, s az esszétôl, a publicisztikától nem is idegen a magyarázó jelleg. Az életmű egésze a szép és a jó összhangját megteremteni vágyó törekvés. Másként fogalmazva: az etikum és az esztétikum szétszakíthatatlan kapcsolatának hite. Vannak, akik errôl másként vélekednek, s ehhez joguk van, ám az új évezred hajnalán igen nagy szükség mutatkozik arra, hogy a műalkotás etikai tartást is sugározzon. Az emberséges embert kell ôrizni, át kell vinni a túlsó partra.

Jókai Anna: A mérleg nyelve
Széphalom Könyvműhely
235 oldal, 2800 Ft

Vasy Géza

Széphalom Könyvműhely

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu