buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. szeptember 24, csütörtök
Gellért és Mercédesz napja

Évfordulók:
1896: Scott Fitzgerald születése
1910: Vas István születése (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Könyves sors – magyar sors
Püski Sándor rendhagyó önéletrajza


2002.06.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A magyar művelôdéstörténetben Püski Sándor és kiadójának neve fogalom. Fogalom, mert nem csupán egy szakadatlan munkával teli életsors jelképe. Természetesen az is. De a Püski, úgy is mint önálló Glóbusz, legkivált szimbóluma annak az akaratnak, amely a magyar írást könyvbe öltöztetvén – fôképp a népi írók szállították az igét – a szegénység fölemelésében, kiművelésében lelte meg igazi célját. Az Egy könyves születése című fejezetnek nincsen árulkodóbb – nyíltabb – mondata, mint az alábbi: „»Földműves-napszámos« ez a földnélküli földművesség határozta meg születésemtôl kezdve nemcsak minden közigazgatási és iskolai iktatás tartalmát, hanem az egész pályafutásomat is.”

Amikor a Könyves sors – magyar sorsot olvassuk, ezt a dokumentumokkal (levél- és emlékezés-részletekkel, beszámolókkal, írói vallomásokkal, interjúkkal, jegyzôkönyv-passzusokkal, körlevelekkel, különféle fakszimilékkel stb.) teli rendhagyó önéletrajzot, lehetetlen nem gondolni – mert minden sorából kisüt – a lázban fogant ön- és családépítés, valamint közösségteremtés kis és nagy ünnepeire, megnevezett és csak sugallt meghitt pillanataira. Egy boldog ember, egy Móricz Zsigmond-i mércével is nagy formátumú egyéniség vall itt élet- és világfölfogásáról, véghetetlen munkaszeretetérôl. Aki nem csupán szorgalma, a könyvkiadást és terjesztést szolgálatnak tudó hasznos cselekedete révén emelkedett magasra, hanem azáltal is, hogy hôlégballonját a magyar irodalom klasszikusainak tüze táplálta. Amelyhez többek között egy Móricz Zsigmond, egy Szabó Dezsô, egy Kodolányi János, egy Németh László, egy Sinka István, egy Szabó Lôrinc adta a lángot.

Hogy ez a semmitlen személy, a „földnélküli földműves” az évtizedek alatt az értô asszonytárs és családja segítségével földbirtokossá – szellemi javak ôrizôjévé és továbbadójává – vált, ahhoz az is kellett, hogy belevesse magát a történelembe. Egy kicsit – kiváltképp ha az övéiért szólt a harang – a politikába is. Mert a sokáig gyanús, megannyi sántafejű gyalogos által gyanúval illetett Szárszó – ahol tanácskozási joggal nemcsak a polgár Németh László kapott szót, hanem a Külváros munkás-szerzôje, Nagy István is – a magyarság egyik omolhatatlan kilátója-védôbástyája lett. Csoóri Sándor így mondta a 75 éves könyvkiadót, a hajdani szervezôt köszöntve: „az eszmék egyeztetésének fóruma”. Ugyancsak ô idézi A minôség forradalmát – „magára hagyva minden történelmi helyzet elromlik” –, hogy Németh László (a könyv „legbravúrosabb” sajtóhibája szerint Németh Zászló!) meglátása az ünnepeltre is vonatkoztathassék: „Ez a gondolat hurcolta, mint ló farkához kötött, gyôztes áldozatot Püski Sándort évtizedeken át mostanáig. Amerikába költözése se menekülésvolt, mint ahogy sokan hitték, hanem az egyetlen lehetséges és értelmes válasz a fojtogató vádaskodásokra.”

Kilenc évtized éppen elég volt arra, hogy az önmagát sosem kímélô bajvívó – legyen igazságtalanul elszenvedett börtön vagy eszmetársainak megvetése a jutalom – sebeket osszon és sebeket kapjon, érdekeket sértsen és érdekeket védjen, jóllehet mindenkor a jó ügy szolgálata vezérelte. Püski Sándor tudta, hogy a történelem nem zajtalan tenger, aki sajkájával a vízre merészkedett, számolnia kellett a vihar keltette habok súrló hatásával is. Élete – missziós tevékenysége – épp ettôl a magatartástól, a vállalás merészségétôl válik példaértékűvé. Nem engedte, sosem engedte a magyar szellemet (a magyar könyvet és alkotóit) meggyalázni, fogyasztóit-vásárlóit elzülleszteni. Akárcsak Illyés, ô is vallotta: „haza a magasban”, s ennek az országhatárokon átívelô hazának minden tisztességes könyv gyermeke – fôképp a kisebbségben (nemzetiségi sorsban) élôknél önbecsülést s identitástudatot növelô erô –, s nincs az a politika, ami megtizedelhetné (pedig a kommunizmus nemegyszer megpróbálta) ezt a hadsereget. Magyarságképünket, sok mindenki mellett, ô is formálta.

Itthon és külföldön (Amerikában) működô, illetve működött Könyvesházai, jól megválasztott, közönséget vonzó programjaikkal, mindenkor a szellem épülését szolgálták-szolgálják.
A Könyves sors – magyar sorsból, ebbôl a történelmet, művelôdéstörténetet a kiadó szemével láttató, sokszor krimi-izgalmasságú önéletrajzból sok mindent megtudhatunk a népi irodalomról, az alkotók pályafutásáról, kompromisszumképességérôl, politikának való kiszolgáltatottságáról és a cenzúra jegyében alakuló (azt elviselô vagy megvetô) publikálási szokásáról stb. Püski Sándor mindig és mindenkor, a legtávolabbinak tetszô mozzanatban is kiadójának eseménysorozatát villantja föl. S minthogy a legszemélyesebb (családi) sors szemüvegén keresztül ábrázolja a történéseket, a vázolt politikai-eszmetörténeti háttér sosem fedi el, ellenkezôleg, kiemeli azokat a pillanatokat, amelyek a sokat megélt bölcs legemberibb arcát mutatják.

A könyvek mindenese ezzel csaknem megdicsôül.

A kötetben szereplô számtalan fotó – a kollekció nemcsak a látványt erôsíti, hanem hangulatfokozóként ugyancsak hat – igencsak hozzásegít bennünket ahhoz, hogy ezt a kivételes életpályát becsüljük, szeressük.

Püski Sándor: Könyves sors – magyar sors
Püski Kiadó
576+33 képoldal, 2500 Ft

Szakolczay Lajos

Püski Kiadó

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu