buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 25, kedd
Géza napja

Évfordulók:
1842: Karl May születése (Hohenstein-Ernstthal)
1983: Tennessee Williams halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Csomópontok és tendenciák


2003.12.07

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Immár jó negyedszázada tapasztalhatjuk, hogy Cseke Péter kiváló érzékkel választja ki irodalom- és eszmetörténeti kutatásai tárgyát. S mihelyt ez megtörténik, következik a nagy körültekintéssel, tudományos igénnyel elvégzett feltáró-feldolgozó munka, valamint az egészet betetőző értelmezés-értékelés. Kutatásai pedig az erdélyi magyar irodalom és szellemi élet „csomópontjaira” irányulnak: a Tizenegyek 1923-as fellépésére, az Erdélyi Fiatalok által felállított modellre, vagyis 1929 nemzedékére és az 1937-es Nem lehet-vitára. Oly erős kisugárzású mindenik irodalomtörténeti pillanat – az utóbbit éppenséggel a kisebbségi létről folytatott legszínvonalasabb vitának tekintik –, hogy egyik sem kerülhető meg a későbbi, sőt mai irodalmi és szellemi tendenciák és jelenségek értelmezésében, mi több: kisebbségi létünk megértésében. Emellett, illetve ezekkel a „csomópontokkal” együtt pedig a népiség, erdélyiség és európaiság eszméjét követi az erdélyi magyar kisebbség irodalmában, s kiterjeszti vizsgálódásai körét az 1942–44 között Kolozsvárt kiadott Termés című folyóiratra mint műhelyre és fórumra, valamint alkotóira is.

Felelős erdélyi magyar írástudóhoz illő vállalás tehát a Cseke Péteré, akinek új tanulmánykötete, a Paradigmaváltó erdélyi törekvések című mintegy hosszmetszetét szemlélteti ennek az irodalom- és eszmetörténeti kutatói pályának. A legkorábbi tanulmányt 1980–81 fordulójáról, a legújabbat pedig 2003 március-áprilisából keltezi a szerző.

A jelzett erővonalakat és jelenségeket, illetve témaköröket tárgyaló tanulmányok kötetbe gyűjtésének van valamiféle gesztusértéke is: a pályája delelőjén járó szerző végigpásztázza az általa feltárt és megismert/megismertetett szellemi „tájakat”, bemutatván az erdélyi irodalmi-eszmei mozgások és mozgalmak egyik meghatározó fejlődésvonalát. Ha megfontoljuk, meg kell állapítsuk, hogy e kötet kínálta kép kevesebb is, több is, mint amit Cseke Péter ilyen irányú munkássága eddig magában foglal, lévén hogy e tanulmányok közül nem egy úgymond kénytelen önálló életet élni e gyűjteményen belül, holott ezek eredetileg egy-egy fontos dokumentumkötet szerves részeként készültek el, jelentek meg, illetve – egy esetben a szó szoros értelmében –: láttak napvilágot. Jelesen a következő kötetek sorolandók ide: Nem lehet. A kisebbségi sors vitája. Válogatta Cseke Péter és Molnár Gusztáv, az előszót írta Cseke Péter. Budapest, Héttorony Könyvkiadó, 1989. ; Erdélyi Fiatalok – dokumentumok, viták (1930–1940). A kötetet összeállította Cseke Péter és dr. László Ferenc, az előszót írta Cseke Péter. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1986/1990.; Lehet – nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937–1987). Sajtó alá rend. és előszó: Cseke Péter. Marosvásárhely, Mentor Könyvkiadó, 1995.; A Tizenegyek. Egy antológia elő- és utóélete (1923–2003). Közzétette és az előszót írta Cseke Péter. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2003.

Ezek az értelmezői közösség részéről nagy érdeklődéssel követett kiadványok külön-külön a szerző jelentős hozzájárulásai – az irodalom- és eszmetörténet terén – ahhoz a munkához, amely a romániai magyar kisebbség önismeretét szolgálja. A kiadványok anyagából Cseke Péter által leszűrt „esszencia” meg – e tanulmánykötet jó néhány írása – a kisebbségi létről való gondolkodásra késztetnek egyrészt, másrészt pedig ennek az eszmekörnek az erdélyi forrásaira irányítják újólag a figyelmet.

Cseke Péter: Paradigmaváltó erdélyi törekvések
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
341 oldal

Borcsa János

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu