2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Kalauz a betűdzsungelben
Zádorné Szaniszló Juliannával és Zádor Zsolttal beszélget Nádor Tamás


2006.07.01

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Trivium – olvasható a kiadó cégérén, amelynek irányába alighanem valamelyik útelágazás jelzőtáblája mutat. Rá is találhatunk a téren, piacon, régiesebben szólván: az agórán. Nem műveltségünk ekkora persze; a latin szótárban olvastuk: a trivium útelágazást, teret, piacot, sőt utcát jelent. A Trivium Kiadó ismeretében mi fűztük hozzá a római elnevezés elődjét. Úgy véljük ugyanis: e szellemi műhely vonzáskörében sokféle gondolatnak, érzületnek, beszédmódnak van – triviuma, agórája – nyílt tere, piaca. S elindulhatunk innen az ugyancsak számos irányba tartó útelágazásig. Jelképesen és valóságosan szólva: az őslényektől az égi kalauzon, a csend birodalmán át a pokol kapujáig, vagy akár a római pápától a Dalai Lámáig. Könyvről könyvre haladva.
 

• Kezdjük az elnevezéssel. Csakugyan helytálló a fenti névmagyarázat, vagy inkább csak afféle belemagyarázás?

Zádorné Szaniszló Julianna: Nevezzük rokonszenves gondolatkísérletnek, amely akár vállalható is. Névválasztásunkkor valójában arra a definícióra gondoltunk, miszerint a trivium a középkori hét szabad művészet oktatásának alsó foka, amely a nyelvtant, a szónoklástant és a dialektikát foglalta magában. Számunkra ez azt jelentette: sokfélét kívánunk közreadni, és nemcsak középiskolás vagy felső fokon, hanem sokak számára megközelíthető köteteket is. Tehát: színvonalas és szórakoztató olvasnivalót, hasznos olvasmányokat.

• Térjünk vissza még az induláshoz. Milyen személyes szakmai vagy egyéb előzmények után és mikor önállósodtak? Hályogkovácsként kezdték, mint annyian, vagy volt honnan rajtolniuk?

Zádor Zsolt: A Múzsák és a Gondolat Kiadó műhelyében szereztem előzetes szakmai ismereteket, tapasztalatokat. Mindkettőben együtt dolgoztam olyan professzionistákkal, akik ismerték mesterségünk csínját-bínját. S az e kiadókban publikált könyvek jó része népszerű ismeretterjesztő munka volt. Magyarán: sokakat érdeklő köteteket kínáltunk az olvasóknak. Közel huszonöt éve foglalkozom hivatásszerűen könyvekkel. A Triviumot 1991-ben alapítottuk.

Z. Sz. J.: Én nem voltam könyves, bár persze mindig sokat olvastam. De Zsolt révén meg ilyen-olyan hallomásból azért szintén sok minden ragadt rám. S aztán lassacskán – ahogy mondani szokás – belenőttem a szakmába. Vagy talán nem is olyan komótosan, mert már a kezdet kezdetén észnél kellett lennünk. Akkoriban hamar kényszerítő erővel hatottak a piac követelményei. Nyilvánvalóvá vált számunkra például, hogy hiába jó az ötlet, lehet szép és tartalmas a könyv, ha a raktárban vagy a boltok polcain porosodik. A könyvvilágban gyakran szinte akkora a kockázat, mint a lóversenypályán, vagy – régies szóhasználattal élve – a lutrin. Könnyű sokat veszteni. A szerencsén túl ezért is nélkülözhetetlen az olvasóközönség mennél egzaktabb ismerete (ha van ilyen), és persze kell a tapasztalaton alapuló megérzés is. Munkamegosztásunkban érvényesül, hogy melyikünk mire fogékonyabb: enyém az iroda irányítása, Zsolté a kereskedelem. A kiadandó könyvekről természetesen együtt döntünk.

Z. Zs.: Nemritkán – hál’ istennek mindig hasznos, kompromisszummal záruló, utóbb többnyire ellenvetéseinket, megfontolásainkat vagy éppen kezdeményező merészségünket igazoló – vitával. Kiadványaink markánsabb, keményebb vonulatát inkább én képviselem, a lágyabb, főleg hölgyeknek szóló kötetek szorgalmazója inkább a feleségem. De valójában hiába „keménykedem”, hiszen köztudomású: a könyvvásárlók kétharmada nő.

Z. Sz. J.: Az elmúlt tizenöt évben, mint annyi minden, a mi szakmánk is sokat változott. Képletesen szólva: nemcsak szemüveget kellett cserélnünk az ízlésmódosulások miatt, hanem az ókuláré dioptriáját is. Egyre nagyobb a piac, noha veszélyben volt a Gutenberg-galaxis, manapság szinte dömpingje van a könyvnek. Rengeteg a kiadó, meg kell találni tehát azokat a szerzőket, könyvtípusokat, amelyek bennünket jellemeznek, amelyeket csak tőlünk vásárolhatnak meg az olvasók. Leáldozott az aranykor, egyre több figyelmet, energiát, találékonyságot igényel, hogy az „élbolyban” maradhassunk, az első ötven között. Akárcsak a többi kiadónak, ez komoly szellemi, anyagi erőt és sok munkát igényel.

Z. Zs.: Nem elegendő tehát ötlettől ötletig lépkedni, a fennmaradás záloga a jó kiadói stratégia. Úgy fest, rendszerint helyesen döntünk, hiszen számos könyvet többször is kiadhattunk, nemegyszer tízezres példányszámban. És folyamatosan megjelenő újdonságainkra is fogékony a törzsközönségünk, olvasói holdudvarunk.

• Azért zavarba kerülhet, aki a Trivium arculatát próbálja megrajzolni. Említették sokféleségüket. Vannak-e mégis markáns, másoktól karakteresen különböző vonásaik?

Z. Zs.: Skálánk sok hangból áll, profilunk tágas. Szépség, egészség, gyermeknevelés, pszichológia, szakácskönyv, művelődéstörténet, memoár, vallási könyv, ismeretterjesztés, bestseller, szépirodalom – sorolhatom szinte tetszés szerint a témákat, műfajokat, különböző minőségeket. Az utóbbi szó nem a színvonalbeli eltérésre utal, hiszen a maga nemében a pusztán szórakoztató mű is lehet igényes. (Nyilvánvaló: mondjuk a professzionista krimi szerző többet ér, mint a szépírást mímelő műkedvelő. No de, hagyjuk az okoskodást...) Persze nincs szükség mentegetőzésre, noha nem tagadjuk, könyveinkkel mennél szélesebb közönségsikert szeretnénk elérni, számos egyedülállóan értékes, komoly könyvet is kiadtunk. Megjelentettük például a Dalai Láma A boldogság művészete, A boldogság eszszenciája, Nyitott szívvel, Romboló érzelmek, A boldogság művészete a munkában című köteteit. A tibeti gelugpa rend fejének teológiai, bölcseleti művei beavathatnak egy távoli, sajátos szemléletet, életvezetést, szelíd meditációs magatartást sugalló világba. E kötetekben hol Őszentségével beszélgetnek, hol ő maga folytat – más vallási közegből kölcsönzött szóval élve – „dialógust” tudósokkal, a derűs nyugalom tónusában. Nem kis részt a szeretet és a könyörületesség mindennapi gyakorlásának erejéről és szépségéről. II. János Pál pápa Gondolatok az életről című műve pedig a katolikus egyház fejének (vagy ahogyan önmagát nevezi: Isten szolgáinak szolgálója) gondolkodásmódját summázza. A pásztori tanítások összegzése ez, két évtized írásainak, beszédeinek foglalata. Egyébként más vallási, vallástörténeti könyveket is kiadunk. Ezek egyik példája a Péter apostol nyomában (A titkos Péter-akták) című kötet, amely az egykori galileai halász, Jézus hű tanítványának, Róma első püspökének életútját mutatja be tudományos szakszerűséggel, ám egyszersmind sodró-érdekesen.

Z. Sz. J.: A Dalai Lámát említettük, de egyébként is jellemzi a Triviumot a Kelet irodalmának, történelmének, művelődéstörténetének, olvasmányos műveinek közreadása. Az utóbbiak egyik legsikeresebb darabja az Egy gésa emlékiratai című igazi bestseller, amely eddig harminckét nyelven jelent meg, és nálunk is immár tizenkettedik kiadását éli. E sajátos világba vezet a Gésák gésája, a Kiharu, a gésa, valamint újdonságunk, a Gésa mosolya című könyv is. (Ez utóbbi a gésák kultúrtörténetét tartalmazza.) De mai japánokat szintén próbálunk olvasóinknak kínálni, például világhírű Banama Yoshimoto könyvei – Csipkerózsika álma (japán novellák); Viszlát, Cogumié; Kitchen, s most: Baljós kísértések – révén. Köznapi és misztikus történetekben megismerhetünk valamit e távoli világból. Olyasfélét is megsejthetünk, amiről az egzakt művek nem tudósítanak, amit nem fednek föl. A könyvhéten debütált Lisa See világsikerű könyve, A hóvirág és a titkos legyező pedig más nézőpontból – két női sorsban – Kína érzelemvilágáról mond el olyan különösségeket, amelyekről itt, Európában szinte semmit sem tudunk. Megismerhetjük például az egykori titkos női írást. (Bár ismernénk mi is hasonlót – férfiak ellenében. Pardon.)

• Úgy fest, a Trivium arculatának meghatározásában, ha nem érvényesül is valamiféle női kódrendszer, az említett „lágyabb” írásmódban írt könyv, talán főként hölgyekhez szóló olvasnivaló jócskán akad...

Z. Sz. J.: Például egy divatos férfiszerző, John Gray jóvoltából. Most a túlzás nélkül világhírűnek mondható, nálunk is igen sikeres Mars és Vénusz sorozat első kötete – A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek – kapható újra. Ez, ha úgy tetszik, a boldog párkapcsolat kézikönyve. A szériának a Trivium kiadásában eddig megjelent mind a kilenc darabja sikerkönyv volt. A címek beszédesek: Mars akarja; Vénusz szeretné; Mars és Vénusz a hálószobában; Mars és Vénusz a diétán; Mars és Vénusz mindennapi harcai; Mars és Vénusz mindörökké együtt; Mars és Vénusz párkeresőben; Mars és Vénusz újrakezdi; A gyermekek az égből jönnek. Hosszúnak tetszhet a felsorolás, de talán jelezheti: a kozmoszban is minden ugyanúgy zajlik, mint mifelénk, idelent.

Z. Zs.: Hogy a feleségem Vénusz, az még rendben volna, de hogy én Mars lennék... No de, visszatérve a Földre: a Trivium merőben gyakorlatias köteteket is szép számmal publikál. Egyik sorozatunk például ezt a – szintén „beszélő” – címet viseli: Fürkész könyvek. Ezek, a szó jelentése szerint, valóban aprólékos figyelemmel kísérik tárgyukat. Az eddig megjelent kötetek – Álomfejtés; Vadontermők; Elsősegély; Önvédelem; Égi kalauz; Kutyatréning; Kerti madarak; Kínai asztrológia; Jelek és jelképek; Megmagyarázhatatlan jelenségek; Kutyák; Macskák; Lepkék; Őslények, s a legújabb darab is: Tenyérben a tudás, zsebben a világ – könnyen forgatható, információ gazdag, közérthető és közhasznú zsebkönyvek. (Sok kötetnyi folytatás következik.) De különben is törekszünk arra, hogy kiadványaink ne porosodjanak a polcokon.

Z. Sz. J.: Hadd említsek csak néhány címet, amely mutatja, mennyire sokféle olvasóra számítunk. Tehát: Intelligenciatesztek; A hiper-aktív gyerek; Kommunikációs gyakorlatok; Gye-rektestbe-széd; 255 hajviselet kézikönyve; Laci bácsi konyhája négy évszakban; A világ 1001 közmondása; Szív- és érrendszeri betegségek; Négy vércsoport szerinti diéta cukorbetegeknek; Évezredek híres emberei (közel ezerötszáz rendkívüli személyiséget bemutató, gazdagon illusztrált album). Az olvasót talán fáraszthatják e hosszú listák, ám mi azt szeretnénk ezzel jelezni: nem árt, ha a könyvnek már a címe jelzi, mire számíthat reménybeli olvasója. Tehát nem árulunk zsákbamacskát, reméljük, hogy kelendő lesz, amit ajánlunk.

Z. Zs.: És – egyáltalán nem mellékesen – ügyelünk kiadványaink „küllemére” is. Számos színes, nagyalakú, elegáns album is kikerült a Trivium műhelyéből. Ismét a „névsor”, különösebb kommentár nélkül: Nagy illem kódex, Szép otthon (eddig öt kötettel), Erotikus menük, Nagy kávékönyv.

• Jane Green Férfiak városa és Nők városa című könyvét, Samia Serageldin A Kairó-ház című családregényét, Claude Anshin Thomas A pokol kapujában című (Egy vietnami harcosból lett buddhista szerzetes történetét) is látom újdonságaik jegyzékében. Könnyed, érzelmes históriák?

Z. Zs.: Arra gondol, hogy a „könnyű ellenállás” irányában működünk? Amint a fent elmondottakból kitűnik: közreadunk ilyet is, olyat is, amolyat is. Tudva: az úgynevezett (egyébként nem létező) egyszerű olvasó is kedveli a jól megírt, tartalmas könyvet, és az élettől elrugaszkodott szobatudós is szerethet szellemileg megpihenni, kikapcsolódni. Nem a filoszok megálmodta „eszményi” olvasókra számítunk, csupán olyanokra, akik arra használják a könyvet, amire való: kikapcsolódásra, örömszerzésre, vagy netán okosodásra.

Z. Sz. J.: Hadd idézzem Illyés Gyulát, aki egyik versében így ír erről: „Kinek-kinek találkozni kell az erkölccsel, szépséggel, eszményekkel, / hogy a betűdzsungelben ne tévedjen el, s a könyvben megtalálja önmagát.” A kiadó talán segíthet ebben.

Nádor Tamás

Trivium Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu