2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
József Attila levelezése


2006.07.01

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Ez a kötetcím egyértelmű és a lehető legtömörebben és legpontosabban tájékoztatja az érdeklődőt tárgyáról. Felesleges tehát fantáziacímet keresni a bemutatáshoz. József Attila jelentőségére sem kell felhívni a figyelmet, hiszen minden érettségizett ember, minden potenciális irodalom-olvasó tud egyet-mást költészetéről és életútjáról. A levél-műfaj azonban különlegesnek nevezhető, s aligha tartozik a népszerű olvasmányok közé. Az írói levelezések inkább a kitartó kutatókat érdekli, hiszen számukra minden adalék fontos lehet egy életútnak, egy korszak irodalmi életének, művelődéstörténetének alaposabb megismeréséhez. Ebből következik, hogy minél régebbi egy levél, annál több eleme, ténye válhat több szempontból is fontossá. Különösen így van ez a rendszeres napisajtó megjelenése előtti évszázadokból. Ám József Attila a huszadik század két világháború közötti korszakának rövid életű alkotója, így az ő esetében nyilván az összetettebb személyiségrajz ígérete lehet a meghatározó szempont, s emellett az, hogy milyen újabb ismereteket szerezhetünk kapcsolatrendszeréről és a korszak szellemi életéről.

Meglehetősen közismert az is, hogy József Attilának életében kevés méltatásban volt része, tragikus halála után azonban viharos gyorsasággal vált ismertté és elismertté. 1938-tól kezdve műveinek egyre teljesebb kiadásai jelentek meg. S nem pihentek az irodalomtörténészek sem: költői műveinek első, elsietett kritikai kiadása már 1952-ben megjelent Waldapfel József és Szabolcsi Miklós gondozásában, majd ennek javított változata 1955-ben. Ezt követte a Cikkek, tanulmányok, vázlatok (1958) és a Novellák, önvallomások, műfordítások, pótlások (1967) két kötete. A József Attila válogatott levelezése című kötet, amely Fehér Erzsébet munkáját dicsérte, csak 1976-ban tudott megjelenni, s mint címe is jelzi, csak válogatás volt a közgyűjteményekben található anyagból. Majd következett az összes versek modern kritikai kiadása Stoll Béla szövegfilológiai elvei alapján (1984), s ennek javított változata a centenáriumi évben (2005). A Tanulmányok és cikkek 1930-ig terjedő anyagának modern és teljességre törekvő kiadása 1995-ben vált hozzáférhetővé, a harmincas évek írásainak teljesebb kiadása még megjelenésre vár. S most már olvasható a mintegy kétszeresére bővült levelezés anyaga is. A sajtó alá rendező és a jegyzeteket író Stoll Béla mellett H. Bagó Ilona és Hegyi Katalin voltak az anyag összeállítói.

Az ilyen típusú gyűjtemények nemcsak a főszereplő leveleit gyűjtik össze, hanem a hozzá írtakat is. A hajdani kötet 370 levele e mostani kiadásban 745-re bővült. A gondos filológiai munka ellenére a kötet mutatói között sajnos nem szerepel a levelek íróinak, illetve címzettjeinek betűrendes listája. A tartalomjegyzék alapján – ha nem tévedtem a számolásban – József Attilától 327 levél származik, tehát a teljes anyagnak közel a fele. Évekre lebontva természetesen nem egyenletes a levelek eloszlása. Sok függ az életkörülményektől, a családi és egyéb kapcsolatok alakulásától.

Jól szemléltetheti ezt az egyes évekből fennmaradt összes levél és a közülük József Attila által írt levelek számának vázlatos listája.

1915 / 1 / 0
1916 / 1 / 1
1917 / 0 / 0
1918 / 5 / 5
1919 / 0 / 0
1920 / 7 / 7
1921 / 15 / 13
1922 / 13 / 10
1923 / 18 / 16
1924 / 28 / 15
1925 / 20 / 13
1926 / 47 / 30
1927 / 55 / 27
1928 / 75 / 28
1929 / 16 / 4
1930 / 8 / 5
1931 / 10 / 6
1932 / 33 / 20
1933 / 16 / 8
1934 / 31 / 21
1935 / 41 / 13
1936 / 99 / 14
1937 / 206 / 71

Látható, hogy a költő a legtöbb levelet 1926-ban és 1927-ben (Bécsből és Párizsból), 1928-ban (Vágó Márta külföldön) és kiugróan nagy számban 1937-ben (Flóra-szerelem) írta. Fennmaradt 20 Mártához és 49 Flórához írott levél. A családi kapcsolatokban József Jolán a legfontosabb partner 61 hozzá írt és 24 tőle kapott levéllel. Makói diákként, később a bécsi, majd még inkább a párizsi tanévben sűrű a kapcsolatnak ez a formája. József Attila legelső levele, amely legelső versét tartalmazza, Jolán számára készült. Jolánhoz tehát 61, Flórához 49, József Etelkához 33, Szántó Judithoz 24, Vágó Mártához 20 levél íródott, az összes fennmaradt levél felének ez az öt hölgy a címzettje.

Ezek a levelek döntő részben ismertek voltak eddig is, így egybegyűjtve azonban először olvashatóak, természetesen a válaszlevelekkel együtt, amelyeknek a száma hasonló mértékű. A szakirodalom is használta őket, elsőként József Jolán maga a testvéréről írt életrajzi könyvében, amely még 1940-ben jelent meg. Jolánról tudós monográfia is készült már Valachi Anna munkájaként. Vágó Márta viszszaemlékezése a levelezésükkel 1975-ben vált olvashatóvá, Ilylyés Gyuláné Kozmutza Flóra József Attila utolsó hónapjairól írt könyve, ugyancsak a levelezéssel 1987-ben. Bizonyosan érdemes volna – akár könyv terjedelmű – tanulmányokat készíteni József Attilának az említett öt hölggyel való kapcsolattörténetéről a levelezésüket középpontba állítva. Ezek a levelek elsősorban nem irodalmi céllal készültek még József Attila esetében sem, de a hölgyek is írástudó emberek voltak, így irodalmi szempontból is méltánylandó szövegek születtek. A Márta- és a Flóra-kapcsolat levelezése önmagában is dokumentumregény szinte, s bár a kettő között mindössze kilenc év telik el, az első a felnőtt élet kezdetébe enged betekintést, a második pedig az utolsó, kétségbeesett kísérlet a felnőttség megvalósítására.

Mivel József Attila irodalmi működését a diákévektől eltekintve Budapesten fejtette ki, irodalmi életet is itt élt, írótársaival való levelezése elenyésző. Azért olyan jeles levélírókat és/vagy címzetteket találhatunk e gyűjteményben, mint Babits Mihály, Bartók Béla, Füst Milán, Gaál Gábor, Hatvany Lajos, Ignotus Pál, Illyés Gyula, Kner Imre, Kosztolányi Dezső, Lesznai Anna, Márai Sándor, Radnóti Miklós, Cs. Szabó László, Szabó Lőrinc, Veres Péter, Vikár Béla.

Fontos könyv jelent meg, a József Attila-életműnek elhagyhatatlan része a levelezés. Igen hasznos disszertációs téma lehetne a költő leveleinek feldolgozása, még szervesebb beépítése a pályaképbe.

József Attila levelezése
Osiris klasszikusok
Sorozatszerk: Domokos Mátyás
Osiris Kiadó
799 oldal, 4500 Ft

Vasy Géza

Osiris Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu