buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. augusztus 20, kedd
István napja

Évfordulók:
1901: Salvatore Quasimodo születése (Modica)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Kalmártudomány


2006.04.09

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Amint a szerző a mondandója megalapozásául megfogalmazza, a marketingkutatás az információk rendszerezett, objektív feltárása, összegyűjtése, elemzése, közlése valamint felhasználása, aminek célja a marketingtevékenység során felmerülő problémák megoldására irányuló vezetői döntések elősegítése. A „problémák megoldása” itt nyilvánvalóan a feladatok megvalósításának, a célok elérésének szinonimájaként szerepel. Idézi az Amerikai Marketing Szövetség definícióját is: „A marketingkutatás az a funkció, amely összeköti a fogyasztót, a vevőt, a nyilvánosságot a gyártókkal és forgalmazókkal, olyan információk segítségével, amelyek marketingproblémák és -lehetőségek azonosítására és értelmezésére szolgálnak; részt vesz marketingakciók létrehozásában, azok fejlesztésében és kiértékelésében, figyelemmel kíséri a marketing eredményeit és segíti a marketing, mint folyamat megértését. Megadja (helyesebben rendelkezésre állítja – O. P.) az előbbi követelményeket teljesítő információkat és az adatgyűjtés módszereit, menedzseli és végrehajtja az adatgyűjtést, elemzi az adatokat, közzéteszi az eredményeket, és javaslatot tesz a felhasználásra.”

Valójában a marketing lényege – a végsőkig lecsupaszítva – abban foglalható össze, hogy az egy sajátos, célorientált gondolkodásmód, magatartási és cselekvési stratégia, valamint az annak megvalósítását szolgáló eszközrendszer. A stratégia magja, hogy abban a közegben – legyen az a hagyományos értelemben vett piac, vélemények, szavazatok piaca, vagy más sokszereplős erőtér –, amelyben a szervezet tartósan sikert akar elérni, ehhez olyan magatartást mutasson, és olyan cselekvési programot valósítson meg, amellyel e közeg neki fontos szereplőiből minél többet tartósan megnyer a maga számára. Kétség nélkül állítható, hogy a marketing stratégia alapvetően a józan ész és a célközönséghez való alkalmazkodást segítő empátia módszeres érvényre juttatása a szervezet magatartásában és munkájában. Ezek az elvek azonban, bármily bölcsek és célravezetők legyenek is, a gyakorlatban csak annyit érnek, amenynyit a kívánt eredménnyel meg tudunk valósítani belőlük, az eredményes megvalósításhoz pedig ezen a pályán mindenekelőtt információ kell – megbízható, lehetőleg minél több jellemzőt, összefüggést megvilágító, naprakész információ. Ezzel el is jutottunk a marketingkutatás szerepéhez és jelentőségéhez.

Malhotra könyve 900 oldalon ad igen tartalmas, a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges részletes ismereteket is felvonultató áttekintést erről a szakterületről. Vonzó jellemzője, hogy már a bevezető fejezet is az életből vett rövid példákkal indul, így mutatja be a téma lényegét és gyakorlati jelentőségét. Magas szakmai rangját mutatja az is, hogy eredeti kiadását a nagynevű szakkönyv kiadó, a Prentice Hall jelentette meg. Szakmai és használati értékét előszavában határozottan megerősíti a marketing egyik legismertebb hazai szakembere és oktatója, Berács József is, s Malhotra művét korszakalkotónak ítéli e területen. Amint a témáról és a műről elmondja, a marketingkutatás az a terület, amelyet mindenkinek, aki az üzleti világban sikereket akar elérni, illik ismernie. Az itt bemutatott ismeretek sok területen jól hasznosíthatók, a leírtak érvényessége évtizedekre meghatározó lesz, még akkor is, ha az előttünk álló információs forradalom látszólag mindent felfordít. A szerző itt a gyakorlat- és problémaorientáltságot a hatalmas tudományos felkészültségen alapuló elméleti igényességgel párosította. Műve enciklopédikus ismerethalmazt nyújt, ezért nem hiányozhat egyetlen igényes marketing menedzser polcáról, s szintúgy azon menedzserekéről sem, akik valamilyen kapcsolatban állnak a marketinggel.

A könyv számos erénye érdemelne külön kiemelést, méltatást. Ilyen a benne felvonultatott hatalmas tudásanyag igen jó tagoltsága és áttekinthetősége (maga a tartalomjegyzék 20 oldal), ami egyaránt megkönnyíti a módszeres tanulmányozását, valamint hogy konkrét kérdésekre találjunk válaszokat benne. Ilyen, hogy a szerző minden fejezetben tárgyalja az ott bemutatott módszerek alkalmazási lehetőségeit, valamint hogy minden fejezet kitér a témakör etikai kérdéseire. Ilyen, hogy a mondanivalóját a gyakorlatból vett példák, esettanulmányok sokaságának bemutatásával teszi érthetőbbé és életközelibbé. Ezek a példák, bár többnyire nagyon tömörek, gyakorta kifejezetten színes, érdekes olvasmányul is szolgálnak, s tanulságos betekintést adnak az üzleti élet különféle mozzanataiba.

A kötet tankönyvi alapossággal végig vezet a marketingkutatás hat lépésből álló folyamatán. Ezek: A probléma (a feladat) megfogalmazása; A probléma megközelítésének kimunkálása; A kutatási terv kialakítása; A terepmunka gyakorlati és menedzseri vonatkozásai; Az adatok feldolgozása és elemzése; A kutatási eredmények kommunikálása.

Nem állítható, hogy aki birtokában van mindannak a hatalmas tudásanyagnak, amit e könyv kínál, az biztosan mindig sikeres lesz a piacon. Nyugodtan kijelenthető viszont, hogy sokkal jobbak lesznek az esélyei az üzleti sikerre, mint annak, aki ezeket nem tudja.

Naresh K. Malhotra: Marketingkutatás
Akadémiai Kiadó, 2005
904 oldal, 7986 Ft

dr. Osman Péter

Akadémiai Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu