buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. szeptember 30, szerda
Jeromos napja

Évfordulók:
1452: Megjelent az első nyomtatott könyv: Johann Gutenberg Bibliája
1859: Benedek Elek születése (Kisbacon)
1928: Elie Wiesel születése (Máramarossziget)
1990: Patrick Victor Martindale White halála
2005: A Népmese Napja
2006: Sütő András halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Hordozható múzeum


2005.12.04

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Többféleképpen, több, az olvasó számára fontos érdeméért is dicsérhetjük, sőt ajánlhatjuk ezt az albumot, és valamenynyire maradéktalanul rászolgál. Igazsággal szólva mondhatjuk el, hogy méltó a tárgyához: impozáns, lebilincselő, gazdagon illusztrált, és igen elegáns kiállítású. Ám mindennek csak addig van jelentősége, amíg valaki a kezébe nem veszi – onnan a könyv szól magáért, és sokkal meggyőzőbben, mint ahogy mi tehetjük. Ez valóban beszél, hatalmas tudásanyagot tárva elénk érdekesen, barátságosan – percig sem kell küzdenünk vele, hogy engedjen közel a mondanivalójához.

Előadásmódjával maga hívogat, hogy olvassuk tovább, nézegessük bámulatos képeit, merüljünk el vele az európai kultúra szellemi őseinek csodálatosan és főként sokszínűen gazdag világában, és ismerjük meg azok életét, gyakorta szinte hihetetlenül magas színvonalú szellemi teljesítményeit és művészeti alkotásait, akik évezredekkel ezelőtt mindezt létrehozták. Az ínyencek pedig örömmel találhatják meg benne az igazán nagy olvasásélmények élvezetét: amint olvassuk, a világa körülölel, magára vonja, s nem engedi szökni figyelmünket, és nagyon nagyon jól érezzük magunkat benne. Furcsa módon, az előszónak kissé még döcög – magyarul – a nyelvezete. Ne ijedjünk meg: a továbbiakban már kellemes, gördülékeny a szöveg.

Művük tárgyáról a szerzők elmondják, hogy benne a görög és a római történelem egy valamivel több mint ezer évet átívelő szakaszát tárják elénk, az első olimpiai játékok feltételezett időpontjától, Kr. e. 776-tól az olimpiai ünnepségek hivatalos bezárásáig, kb. 393-ig. Ahogy végig vezetnek rajta, nemcsak látjuk, de rá is érzünk, mennyire meghatározó jelentőségű volt ez a korszak mind az európaiság majd fél évezreddel későbbi megszületésében, mind pedig abban, amivé azóta fejlődött. A reneszánsz és az azt követő korok nagyjai igen tudatosan nyúltak vissza a görög-római kultúrához tudományért, művészetért, szellemi mintákért, és e könyvből is rádöbbenhetünk, hogy mind a mai tárgyi világunkban, mind a szellemi fegyverzetünkben sokkal több van e hajdani elődöktől, mintsem a legtöbbünk sejtené. Ezért teljesen elfogadjuk a szerzők véleményét: ez az antik világ nem a bennünk lakó történelmi kíváncsiság lezárt és távoli tárgya, hanem – a saját időbeli és térbeli határain belül – változó, aktív jelenvalóság. Változó? Óh, igen – egyrészt azzal, ahogy mind többet megismerünk belőle, másrészt azzal, hogy éppen mi iránt fordulunk a figyelmünkkel, aktuális érdeklődésünkkel, vagy mit emelnek ki elénk különféle megfontolások mentén abból. És változnak a róla, bennünk élő képek, gondolatok azzal is, ahogyan a modern kultúra újra és újra viszszanyúl antik témákhoz, és a maga képére formálva adja őket ismét elő – amiről e könyv záró fejezete is szól. Tegyük hozzá: ez a világ nem is csak a gondolkodásunk gyökereiben, művészeteinkben, tudományainkban, sportjainkban él velünk. A modern birodalmi stílusok Londontól Moszkváig fennhéjázóan viselik a görög-római építészet stílusjegyeit, és rövidebb felsorolni azokat az újkori diktátorokat, akik nem nyúltak vissza római mintákig, mint azokat, akik azt megtették, s még a politikai marketing kezdetei is ezeken a tájakon születtek meg.

A szerzők elmondják, hogy az antik világ bemutatásában társítani igyekeztek az ókori szövegforrásokat és a régészeti leleteket, hangsúlyozva a vizuális elemet, s mellette helyet adtak jó néhány klasszikus „hangnak” is, hogy rövid idézetekben megjelenhessék azok mondanivalója. Ezek az idézetek valóban jól szolgálnak mind a kép gazdagítására, mind pedig annak magyarázatára – nekünk pedig különösen érdekes olvasni az akkoriak saját szavait. Spivey és Squire, mindkettőjük klasszika-filológus, az elsődleges céljukat e könyvvel abban határozzák itt meg, hogy olyan hordozható múzeumot állítsanak benne össze, amelyben – „összehasonlításul és ellentétképpen” – műalkotások hosszú sora vonul fel. Jó szívvel mondhatjuk, hogy ez kitűnően sikerült is nekik, s művük nézegetése-olvasása – amennyire könyv arra egyáltalán képes lehet – visszaadja azt az örömet, amit egy jó múzeumban való elmerülés okoz. És a szakértőktől eltekintve huncut, aki állítja, hogy akár már felületes olvasgatással is nem talál benne rengeteg új ismeretet, meglepő adalékot.

A kötetet nem folyamatos időrendben, hanem témák szerinti áttekintésekbe szervezték. Ezek címszavai: Halandók: az emberi test az antik világban. E rejtélyes cím mögött az akkoriak életvitelének áttekintése áll, megszületéstől a temetésig, s a közöttük való úton olyan témákkal, mint szépítkezés, testépítés, atlétika, versengés, fürdőzés – ami náluk a közösségi élet fontos helyszíne volt, erotika és szex, étkezés, orvoslás. Ezt követik: Felsőbb hatalmak: istenek és héroszok, Mítoszok – alakulóban. Itt kapunk meglehetősen részletes kitekintést a homéroszi eposzokra és azok utóéletére is, olyan végletekig, mint hogy Schliemann ezeket használta útmutatóként Trója felkutatásához és az agamemnóni Mükénében talált kincsek megértéséhez. Bele is olvashatunk a táviratba, amelyet a görög királynak küldött. A görögök bölcs gyakorlatiassága: Athéné Parthenosz ruhájához majd 1114 kg aranyat használtak fel úgy, hogy az könnyen elmozdítható maradt, mai szóval likvid pénztartalékul is szolgált. És megjelenik a római színen a hatalom, mint a mítosz felhasználója is. A természet átalakítása c. fejezet az ember és a táj, a föld kapcsolatairól szól: mezőgazdaságról, a táj- és kertépítés szerepéről, az „idill” meglepő kereséséről, a természeti erőforrások kiaknázásáról, és a kézműiparról. Zóon politikon – a szervezett társadalomban élő, politizáló ember izgalmas témaköre. Oikosz és Ökonómia – háztartás és gazdaság, rabszolgamunka, külkereskedelem, szállítmányozás, pénzügyi rendszer. Olvashatunk Kr. e. 5. századi ólomlemezről, rajta szerződés szöveg, és az érmék veretének politikai marketing célú felhasználásáról. (Filozófia és nevelés – rácsodálkozhatunk a hajdani oktatási rendszer néhány meglepően fejlett elemére is) Dionüszosz kontra Apollón – előbbi a mámor, szertelenség istene, utóbbi a rendé, józanságé, mindezek hálás témák, s szintúgy (alkalmi) viselkedési modellek voltak e hajdani világban. Olvashatjuk: a fesztelenség és a szigor ellentétpárjaként megjelentek a politikában is (Az antik művészeti hagyomány – ami az itt megjelenített művészetek mögött állt: helyük, szerepük a maguk korában.) A jelen lévő klasszikus múlt – e záró fejezet szól arról, hogy e múlt szellemi hagyatékához milyen sokféleképpen kötődik az utókor, híveitől, követőitől és felhasználóitól azokig, akik béklyóként utasítják el.

N. Spivey–M. Squire: Az antik világ panorámája
Officina ’96 Kiadó
368 oldal, 8900 Ft

dr. Osman Péter

Officina '96 Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu