buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 3, péntek
Buda és Richárd napja

Évfordulók:
1757: Verseghy Ferenc születése (Szolnok)
1918: Hubay Miklós születése (Nagyvárad)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Amikor Isten a „lámpásából egy fénycsomót” villant


2007.09.07

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

„A házat körülveszik a mondatok / és sütkéreznek az őszi verőfényben // Aztán az időt szeleteli valaki / hibátlanul élezett vadászkéssel” (Rétegek és sávok) – erre gondoltam Nagy Gáspár összegyűjtött verseit lapozva, költészetén tűnődve ismét megtapasztalva, hogyan is lehet „A teremtménylétet VISELNI szabad-akaratból, kegyelemből; derűvel” (Kezdetben volt... A végső nap kezdete). Így a kötet Nagy Gáspár tragikus halálát idéző feketéje, mely borítóként átöleli a költői életművet, nem zárja magába, gyászt, de erőt is sugall, pótolhatatlan hiányt, ugyanakkor kétségbevonhatatlan jelenlétet. Nagy Gáspár monográfusa, életművének értő olvasója, barátja, Görömbei András alapos, gondos szerkesztésében tárul elénk a versek sora. A Szerkesztői megjegyzés segíti az olvasót a kötet felépítésének, szerkesztési elveinek feltárásával.

A borító Orosz István egyik újabb remeke, amely – Nagy Gáspár monogramjának mintázata mellett – számomra a költő egyik bemutatkozásának részletét idézi arról a szaltószabadrabságról, melynek falai vagy áttörhetők vagy nem, vagy ki tudunk húzni belőlük egy-egy téglát vagy nem. Vitathatatlan tény, hogy Nagy Gáspárnak több téglát is sikerült kihúznia mind a rendszerváltozás előtti, mind az azt követő módosult szabadrabság idején. S itt nem csupán a recepcióban „rendszerváltónak” vagy „botrányt kavarónak” tartott versekre (Öröknyár: elmúltam 9 éves; A Fiú naplójából; Csak nézem Olga Korbutot stb.), a közismertté vált 1956-os, 1968-as tárgyú költeményekre gondolok, hanem közéleti tevékenységére (például a Bethlen Alapítványban, a Magyar Írószövetségben, a Hitel folyóiratban vagy a Katolikus Rádióban). Életművével, irodalomszervezői, szerkesztői, közéleti tevékenységével valódi őrzővé vált, akinek kardos vitézsége (ahogy Sütő András nevezte) éppoly őszinte érdeklődéssel, nyitottsággal, megfontolt, vállalt kritikával, erőn felüli cselekvő segítőkészséggel fordult a történelmi, kulturális múlt, az elődök felé, mint a jövő terhét cipelő jelen, a kollégák, művésztársak, tudósok, olvasók, pályakezdő fiatalok felé. Sokakat zavarhatott és zavarhat az a néhány hiányzó tégla, amelyet kihúzott a mindenkori falakból, mert azokon a réseken a fény az ő tisztaságával sugárzik, merészen és szabadon. Számos értő tanulmány szerzője felveti Nagy Gáspár verseinek zavaró, félrevezető beskatulyázását, amely költészetében csak az úgynevezett politikai verseket veszi figyelembe, igaz, legalább bátorságát, tartását elismerve. Nagy Gáspár összegyűjtött versei alkalmat adnak e félreértés eloszlatására. A versek együttese az olvasó elé tárja, hogyan kapcsolódik egybe Nagy Gáspár költészetében egyéni és közösségi sors, s az miként vet fel egyetemes emberi lét-kérdéseket. Felfedi, mit jelent az az alkotó szabadság, függetlenség, mely figyelmen kívül hagyja az éppen adott kor mindennemű morális és esztétikai elvárásait, saját belső igényéből fakadó hivatása, alkotói teremtő ereje által, saját, biztos alapokon álló értékrendje szerint megalkotva lírájában morál és esztétikum egységét. Nagy Gáspár a Szabadrabok fülszövegében azt írja: „A költészet minél teljesebb szabadsága egyúttal azt is jelenti, hogy azonnal fölépíti maga körül a személyesség vonzó börtöneit: ahová csak keveseknek lehet ihletett bejárásuk. Amitől a nappal éjszaka, és az éjszaka nappal. A múlt pedig teljes értékű jövő. S mindez jelenidőben, ismétlődhet, ahányszor csak akarja az a kulcs, amelyik pontosan sejti a zár titkát. De hogy nyitja-e, s nyílik-e?

A vers mégis maga a remény.” Aki pálcát törne a „tiszta esztétikum” elvárásának jegyében Nagy Gáspár költészete felett, üsse fel a gyűjteményes kötetet például A tél elé című versnél, amelyben egyebek mellett „október vérző” levélbrokátjának megidézése, a kvázi történelmi emlékezet, korkritika Gulácsy teremtett világával, az azt később megidéző alkotásokkal folytatott intertextu-ális játékba fordul, mely „játék” a művészet erejének, a lét értékének, minőségének hangsúlyozására irányul. Sorolhatnám a példákat, amelyek sürgetik költészetének értelmezését például formagazdagsága, finom, összetett képalkotása, rendkívüli műveltségről tanúskodó, sokrétű motívumvilága, intertextuális kapcsolódásai, időszemlélete, költői teremtőerőre utaló egyedi szóalkotása, grammatikai játéka, címadási metódusa, s nagyobb hangsúllyal a filozofikus, metafizikus, ontologikus, vallomásos, számvetés jellegű vagy a posztumusz kötet verseinek szempontjából. Költészetének helye van „mesterei”: Kormos István, Nagy László, Jékely Zoltán, Pilinszky János versei mellett. Értő olvasói kiemelték költészetének unikum-jellegét, egyedi hangját, megismételhetetlen tisztaságát. Miként Sütő András is, Nagy Gáspár ötvenedik születésnapjára küldött köszöntőjében, a Szabadrabok gyűjteményes kötet kapcsán: „ez a gyűjtemény: teljes és elvitathatatlan igazolása annak az én hitemnek is, hogy kristályos esztétikum, színarany Szépség és illyés-némethi értelemben vett közösségi kötöttség, Balassi etika egymástól elválaszthatatlan, mi több: a kettő együtt jelent új minőséget” (Kardos vitéz).

Ahogy a költészet, Nagy Gáspár költészete sem birtokolható, felhasználható, nem zárható skatulyákba. Kevés embert ismerek, aki az említett falak kapcsán gondolt a „másik oldalon” lévők bezártságára, létállapotára, s egyet sem, aki imádkozott az őt és családját veszélyeztető jelentgetőkért. Akik ismerték, azok számára féltett kincs az ajándékként kapott, személyéből áradó tisztaság, szelídség, bátorság, szeretet, hit, filozofáló, polemizáló, kritikusan szembesítő, érdek nélkül cselekvő, segítséget nyújtó magatartásának elevenen élő emléke. De mindezt felajánlotta olvasóinak is, örökül hagyva verseit, prózáit, a Szavak a rengetegből és a Közelebb az életemhez kötetekbe foglalt írásait. „A költészetet végül is egy mély emberi találkozásnak, heves párbeszédnek gondolom” – fogalmazott Az emlékezés joga című tűnődésében. Nagy Gáspár összegyűjtött versei újabb lehetőséget nyújtanak arra, hogy nyitott szellemmel és lélekkel olvasva életművét, készek legyünk erre a párbeszédre, különleges találkozásra.

Nagy Gáspár: Sárfelirat. Posztumusz versek
Szerk.: Görömbei András
Nap Kiadó, 2007
201 oldal, 2500 Ft

Nagy Gáspár: Összegyűjtött versei
Szerk.: Görömbei András
Püski Kiadó, 2007
751 oldal, 6000 Ft

Ekler Andrea

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu