buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 24, hétfo
Mátyás napja

Évfordulók:
1786: Wilhelm Grimm születése (Hanau)
1811: Bessenyei György halála (Pusztakovácsi)
1836: Berzsenyi Dániel halála (Nikla)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Hervatag demokraták végnapjai


2002.04.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1885–1939) regénye, Az ôsz búcsúja, melyet Körner Gábor kiváló fordításában végre magyarul is olvashatunk, igazi késô dekadens próza, amely a haláltáncát járó, utolsó szellemi tartalékait épp felélni készülôdô „burzsoá” társadalom és kultúra nem éppen szokványos – metafizikai vágyakozással, szexuális orgiákkal, kokainos lázálmokkal fűszerezett – hétköznapjaiba viszi el az olvasót, s tartja fogva mindaddig, amíg végig nem olvassa ezt a különös könyvet.
 

Witkiewicz, vagy ahogy festményeit szignálta Witkacy csak az 1960-as évektôl kezdve vált igazán népszerűvé mind Lengyelországban, mind külföldön, fôként abszurd színműveinek köszönhetôen – a legismertebb közülük Az anya, melyet Magyarországon is bemutattak. Noha színművei nagy sikert arattak hazájában és az európai színpadokon, regényeit viszont politikai okok miatt Lengyelországban az 1980-as évekig nem adták ki. Witkiewicz 1905-ben végezte el a krakkói Képzôművészeti Akadémiát. Élete egyik meghatározó élményére 1914-ben került sor, mikor a híres lengyel természettudós és antropológus, Bronislaw Malinowski magával vitte ausztráliai és óceániai expedíciójára. (Egyébként az ôsz búcsújában is többször utal Malinowski elméletére, illetve az antropológus fô művére, az ôsi hiedelmekre.) A másik meghatározó élmény Witkiewicz életében az volt, hogy „cári alattvalóként” (mivel a lengyel területek oroszországi részén élt), a szentpétervári kadétiskola tisztjeként harcolt az I. világháború frontjain, majd miután visszatért Oroszországba, közelrôl szemlélhette az 1917-es orosz forradalmak eseményeit. E tapasztalatai döntô hatást gyakoroltak „katasztrofizmusára”, arra a világlátásra, melyet többek között az ô nevével kapcsolnak össze a lengyel irodalomtörténészek. A megélt tragikus élményeken kívül a 20. századelô virágzó orosz irodalma és bölcselete szintén jelentôs hatást gyakorolt irodalmi és elméleti útkereséseire.

Witkiewicz nemcsak mint próza- és drámaíró, hanem mint sajátos filozófiai és esztétikai rendszert kimunkáló gondolkodó is ismert: bonyolult filozófiai fejtegetései például a szorongásról, az „Egyedi Egzisztenciákról”, a művészet szerepérôl, a „Tiszta Formáról” a 20. századi lengyel gondolkodás történetének szerves részei. Akár a festészetben, akár az irodalomban Witkacy vízióit, a valóság szürkeségétôl eltávolító látomásait kívánta megörökíteni, éppen ezért tudatosan élt kábítószerekkel is; 1932-ben könyvet jelentetett meg a mesterséges mámor forrásairól, Nikotin, alkohol, kokain, meszkalin, morfium, éter és egyebek címen. Halála 1939 szeptemberében következett be: a német és szovjet támadás hírére öngyilkos lett.

Az ôsz búcsúja elsôsorban dialógusokban és filozófiai elmélkedésekben feltáruló korrajz, furcsa, pusztuló jellemekkel, akik az író víziójának megfelelôen fokozatosan deformálódnak, széthullanak, s végül látványosan kiüresednek. A műben sok az utalás és idézet – Bergsontól, Husserltôl és más nyugati filozófusoktól kezdve a kortárs lengyel írókig és gondolkodókig. A történetben az extrémitásoké a fô szerep, a cselekményben a démonikus-erotikus vonulat az uralkodó, a leírások egzotikus képekben gazdagok, fôként ami a tárgyak világát illeti: gazdagon berendezett lakásbelsôk, ahol a vörös szín dominál, a pizsamák és köntösök (ezek az alapvetô ruhadarabok) drága kelmékbôl készültek, csodálatos színekben és mintázatban pompáznak, finom, mesterséges illatok (például erdei ôszitárnics-parfüm) terjengnek és soha nem látott és hallott ételeket tálalnak fel. Például a „sült gorgondíliás és makkanáliás pumperlibe göngyölt nyamnyamos szendvics” mint Witkiewicz egyik nyelvi leleménye, rendkívül figyelemre méltó. Ebbôl is érzôdik, hogy Az ôsz búcsúja nem mentes a groteszk és szatirikus felhangoktól; a szerzô a „burzsuázia diszkrét báját” mindenképp el akarja távolítani a valóságtól, s ezzel ugyanakkor az egész művet többszólamúvá teszi. A regény fô alakjai „esztétikai életvitelt” folytató fiatal férfiak és nôk, egyébként a kor értelmiségének színe-java. Van közöttük gróf és „perzsa-lengyel herceg”, félarisztokrata, polgári származék, forradalmár, gazdag zsidó nô és lengyel nemes lány. Ami a fô bennük, hogy „az egész társaság a haldokló »burzsoá kultúra« hulladékaiból állt, akik elôtt nem volt más perspektíva, csak a végkimerülés és végelgyengülés üressége.” A szereplôk közül két alak emelkedik ki, Atanazy Bazakbal, az „elég értelmes, terméketlen elme” és Hela Bertz, a gazdag és túl művelt zsidó lány, aki az erotikus csábító erô pazar-démonikus megtestesülése („Kibomlott, göndör vörös haja körülfonta kéjesen, mintegy gyönyörteli görcstôl kifordult fejét”). A regényben Atanazy a fô elméletalkotó, a mindenre reflektáló elme, akiben mindvégig ott szunnyad a „metafizikai köldök”, „ám az alkotásig egyszer sem jutott a dolog”. Alkotás helyett életét akarta műalkotássá komponálni. Valahol az orosz „felesleges emberek” utóda, „sokoldalú dilettáns”, egy lengyel Dorian Gray, aki mindent ki akar próbálni az életben, de semminek és senkinek nem hajlandó odaadni magát teljesen. Végül, miután két ember halálában vétkes lesz, megcsömörlik mind a társadalmat jobbító szándéktól, mind az erotikától és az ópiumtól, még Helától is, s hazatérve az egzotikus utazásból, a „nivellista forradalom” áldozata lesz. Hela ellenben az örök túlélô, erotikus vonzereje még a nivellista komisszárt, Tempét is elbűvöli, majd férjével Perzsiában telepedik le.

Az ôsz búcsúja a harmadik forradalom gyôzelmével, vagyis a kommunista fordulat bekövetkeztével zárul. A regényben többször utalnak az orosz forradalom példájára, s mikor a háborúról esik szó, a lengyel nemesek a regényben gyakran oroszul beszélnek. A „nivellista forradalom” megvalósulása keserű antiutópia. Miután Atanazy visszatér hazájába, útközben már a forradalmi Németországban megérzi a tömeglét elszemélytelenítô hatását: „Már ott némi ízelítôt kapott belôle, mi vár rá odahaza. Bámulatba ejtette a forradalmi Németország már-már kristályszerű rendje: munka, munka és munka, bôszen, makacsul, tévedhetetlenül, akár egy remekül korrigált lövészüteg tüze.” Otthon sivár kép fogadja: a város teljesen el van hanyagolva, üszkös romok, kihalt utcák, a bürokrácia uralma, s az elgépiesedés a hierarchia minden fokán, vagyis a tömeglét pokla. A szükségszerűség és arctalanság diadala a szellem fölött: „A mai forradalmárok, akik valójában nagyobb hatalommal bírnak, mint a fáraók, csupán a tömeg emanációi – azt teszik, amit muszáj, és nem azt, amit akarnak” – írja Witkiewicz, mintegy elôre látva a történelemben megvalósult utópia mechanisztikus, embertelen világát. A helyi nivellista forradalomnak azonban az orosz forradalommal összehasonlítva van egy sajátossága: nem nyomta el az értelmiséget, hanem mesterien manipulálta. Atanazy barátai közül például Hela férje, Prepudrech, a „perzsa-lengyel herceg” a tiszta zene komisszárja lett, Helát is hazacsábítják, hiszen a tisztán dekadens életvitelű embereket könnyű manipulálni. Atanazy azonban különösen veszélyes, mivel nem tud lemondani társadalomjobbító elméleteirôl, még életének utolsó óráiban, ópiumos mámorában is ezekrôl gondolkodik. Neki tehát pusztulnia kell. Végül – nem véletlen – „egy eloroszosodott, nivellista alak” lövi le. Witkiewicz regénye ily módon beletartozik a 20. századi antiutópisztikus regények sorába is, noha az ôsz búcsújában inkább a szellemi bomlás víziója az, ami megejtô és mesterien kidolgozott, ami az olvasónak emlékezetes marad.

Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Az ôsz búcsúja
Jelenkor Kiadó
442 oldal, 1900 Ft

Szőke Katalin

Jelenkor Kiadó

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu